Τα δεδομένα που παρουσιάζονται αφορούν στην περίοδο 2005-2012 και συλλέχθηκαν μέσα στο πλαίσιο επικαιροποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου του Ινστιτούτου (Νοέμβριος 2013)

Ιστορικό
Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνώ (ΕΛΚΕΘΕ) είναι το μεγαλύτερο Ερευνητικό Κέντρο της Ελλάδας, το οποίο δραστηριοποιείται στο χώρο των επιστημών της θάλασσας και των εσωτερικών νερών. Το ΕΛΚΕΘΕ προήλθε από την συνένωση του Εθνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ) και του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ) με Κυβερνητικό Διάταγμα της 3ης Ιουνίου 2003. Με τη συνένωση των δύο αυτών ερευνητικών φορέων σε ένα, δημιουργήθηκαν πέντε ινστιτούτα. Δύο από αυτά το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων και το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πορων συνενώθηκαν το 2012, σχηματίζοντας το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ). Σήμερα το ΙΘΑΒΙΠΕΥ είναι πρωτοπόρο ινστιτούτο στην Ελλάδα, με κομβικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου καθώς και αξιοσημείωτη παρουσία στην Ευρώπη, σε θέματα που άπτονται της αλιείας και των εσωτερικών νερών.

Για να διαβάσετε το υπόλοιπο άρθρο πατήστε ΕΔΩ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.