: € 0.00

Αλιευτικό Άγιος Σπυρίδων
• 21,5 μέτρα
• Πλήρως εξοπλισμένο
• Γενική επισκευή μηχανής Μποντουέν
• Γενική επισκευή γεννήτριας
• Γενική επισκευή βίτζι
• Παγομηχανή
• Σέρβις στα ψυκτικά του
• Καινούργιες πόρτες
• Ντανιαδόρο
• Βιτζάκι στην πλώρη
• Ανοξείδωτες δεξαμενές
• Βαρελάκι
• Καρνάγιο
• 4 τράτες κομπλέ
• 2 ραντάρ
• 2 βυθόμετρα
• Καινούργια σύρματα σκοινιά
• Ανακαίνηση όλα τα ηλεκτρικά του και με εγκαταστάσεις προβολείς LEDσε όλο το σκάφος
• Καθαρό από ποινές
Αυτή η Αγγελία έχει προβληθεί 2600 φορές.