Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Έρευνας Θαλάσσιας Αλιείας, έτους 2013. Για λόγους συγκρισιμότητας δίνονται και τα στοιχεία των ετών 2011 και 2012.

Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Οι μεταβολές του αριθμού των μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών1 αλιείας και τύπο αλιευτικού εργαλείου, είναι οι εξής:

• Τα σκάφη υπερπόντιας αλιείας2 (μηχανότρατες) παρουσίασαν μείωση 37,5% το 2012 σε σχέση με το 2011 και δεν παρατηρήθηκε καμιά μεταβολή το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, το 2011 αλίευσαν 8 σκάφη, το 2012 και το 2013 αλίευσαν 5 σκάφη (Πίνακας 1, ∆ιάγραμμα 1α).

• Τα σκάφη μέσης αλιείας (μηχανότρατες, γρι-γρι) παρουσίασαν μείωση 1,3% το 2012 σε σχέση με το 2011 και μείωση 2,0% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, το 2011 αλίευσαν 554 σκάφη (εκ των οποίων 296 μηχανότρατες και 258 γρι-γρι), το 2012 αλίευσαν 547 σκάφη (εκ των οποίων 294 μηχανότρατες και 253 γρι-γρι) και το 2013 αλίευσαν 536 σκάφη (εκ των οποίων 284 μηχανότρατες και 252 γρι-γρι) (Πίνακας 1, ∆ιάγραμμα 1β).

• Τα σκάφη παράκτιας αλιείας (τράτες, λοιπά σκάφη) παρουσίασαν αύξηση 2,2% το 2012 σε σχέση με το 2011 και μείωση 0,5% το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, το 2011 αλίευσαν 5.175 σκάφη (εκ των οποίων 271 τράτες και 4.904 λοιπά σκάφη) το 2012 αλίευσαν 5.290 σκάφη (εκ των οποίων 244 τράτες και 5.046 λοιπά σκάφη) και το 2013 αλίευσαν 5.262 σκάφη (εκ των οποίων 239 τράτες και 5.023 λοιπά σκάφη) (Πίνακας 1, ∆ιάγραμμα 1γ).

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το υπόλοιπο δελτίο τύπου

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.