Η υδατοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Ο όρος υδατοκαλλιέργεια αναφέρεται σε όλες τις μορφές εκτροφής ή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών με τη χρήση τεχνικών που έχουν ως στόχο την αύξηση της παραγωγής των εν λόγω οργανισμών πέραν της φυσικής ικανότητας του περιβάλλοντος. Οι οργανισμοί παραμένουν στην κυριότητα ενός φυσικού ή νομικού προσώπου καθ’ όλη τη διάρκεια του σταδίου εκτροφής ή καλλιέργειας, έως και το στάδιο της συλλογής τους.
  • Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί μία από τις συνιστώσες δραστηριότητες της παραγωγής ιχθύων. Η άλλη είναι η αλίευση μη εκτρεφόμενων ιχθύων. Για το 2011, το πλέον πρόσφατο έτος για το οποίο διατίθενται πληροφορίες, η ΕΕ παρήγαγε περίπου 6 εκατομμύρια τόνους ιχθύων, εκ των οποίων 1,3 εκατομμύρια τόνοι προέρχονταν από την υδατοκαλλιέργεια. Όπως εμφαίνει το γράφημα 1, η ετήσια παραγωγή ιχθύων στην ΕΕ φθίνει επί σειρά ετών, λόγω της μείωσης των αλιευμάτων σε συνδυασμό με τη στασιμότητα της υδατοκαλλιέργειας. Το 65 % των ιχθύων που καταναλώνονται στην ΕΕ προέρχεται από εισαγωγές.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλη την παραπάνω έρευνα

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.