ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  • Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθ− μιας Εκπαίδευσης − ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1
  • Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία νια τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς 2

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την απόφαση όπως εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.