himiofots

HIMIOFOTS: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Μια Ολοκληρωμένη Υποδομή Μεγάλης Κλίμακας για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της χώρας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 04 Μαρτίου 2021 η δεύτερη (τηλε)συνάντηση της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής HIMIOFoTS, στην οποία παρουσιάστηκαν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της συνιστώσας των επιφανειακών υδάτων.

Η έναρξη της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε από τον συντονιστή της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής HIMIOFoTS κ. Περιβολιώτη (ΕΛΚΕΘΕ), ο οποίος παρουσίασε τις υπηρεσίες, τα προϊόντα αλλά και τους μελλοντικούς σχεδιασμούς εξέλιξης της υποδομής. Αμέσως μετά, ο επικεφαλής της συνιστώσας των επιφανειακών υδάτων κ. Μαμάσης (ΕΜΠ) παρουσίασε τη δομή και τις υπηρεσίες της συνιστώσας των επιφανειακών υδάτων και στη συνέχεια ακολούθησαν στοχευμένες παρουσιάσεις από τους εταίρους της συνιστώσας για την αναλυτική περιγραφή του Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net).

Αναλυτικότερα παρουσιάστηκαν:

 • Η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου αυτόματων σταθμών ποιότητας υδάτων – Ηλίας Δημητρίου (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών)
 • Το υδρομετρικό δίκτυο: εγκατάσταση, λειτουργία και υπηρεσίες – Κατερίνα Μάζη (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών)
 • Εμπειρίες από τη λειτουργία δικτύου αγρομετεωρολογικών σταθμών στην Ήπειρο – Νικόλαος Μαλάμος και Ιωάννης Τσιρογιάννης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
 • Πληροφοριακό σύστημα-Παρουσίαση της πλατφόρμας – Δημήτρης Καλογεράς (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών) & Νίκος Μαμάσης (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο).

Όλες οι  παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες στα Νέα και Δράσεις της υποδομής: (http://www.himiofots.gr/el/news-events).

Την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, ακολούθησε ιδιαίτερα εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων και των εκπροσώπων της συνιστώσας της Εθνικής Υποδομής HIMIOFoTS. Κατα τη διάρκεια της συζήτησης, αναλύθηκαν  η υφιστάμενη καταγραφή των δεδομένων πεδίου , οι τρόποι με τους οποίους μπορεί κάθε χρήστης να έχει πρόσβαση σε αυτά, ο ποιοτικός έλεγχος των παρεχόμενων δεδομένων αλλά και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στη συντήρηση του εγκατεστημένου εξοπλισμού.  Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Αντώνιος Κούσης (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών).

Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση, συμμετέχοντες από δημόσιες υπηρεσίες, ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς που σχετίζονται με τους εσωτερικούς υδάτινους πόρους καθώς και εκπρόσωποι περιφερειών και της τοπικής αυτοδιοίκησης που σχετίζονται με χάραξη πολιτικών και στρατηγικών διαχείρισης και προστασίας ποταμών και υγροτοπικών οικοσυστημάτων.

 

Η συνάντηση συνδιοργανώθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ και την Εταιρεία Συμβούλων ΑΜΒΙΟ, ή οποία παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στις δράσεις εξωστρέφειας της υποδομής.

Για κάθε νέο σχετικά με την υποδομή HIMIOFoTS μπορείτε να επισκέπτεστε τα Νέα και τις Δράσεις στην ιστοσελίδα του έργου.

Για το 2021 σχεδιάζονται συναντήσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε στοχευμένους χρήστες.

Συντονιστής: Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ

 

Συμμετέχοντες φορείς:

 • Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ
 • Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
 • Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου
 • Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών
 • Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ
 • Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ

 

Η Δομή έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης),  με προϋπολογισμό 3.991.975,10 ευρώ, Θεματικός τομέας RIS: Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη.

des

des 2

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.