Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: “Η Αναπτυξιακή Προοπτική της Ευρωπαϊκής Υδατοκαλλιέργειας στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020” (Αθήνα, 31/3/14)

Παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014, Ημερίδα, που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Αθήνα, με θέμα: «Νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική-Προοπτικές στον κλάδο της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών».

Στην Ημερίδα, θα συμμετέχουν η Ευρωπαία Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, κα Μ. Δαμανάκη, εκπρόσωποι και επιστήμονες του κλάδου των Υδατοκαλλιεργειών και στελέχη τραπεζών. Στόχος της Ημερίδας είναι να αναδειχθεί η επιτυχής, μέχρι σήμερα, πορεία του κλάδου και η δυναμική περαιτέρω επέκταση του, βασισμένη στην έρευνα και την τεχνολογία. Επιπλέον, να παρουσιαστούν τόσο οι δυνατότητες που δίνονται στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών, μέσω της εφαρμογής της Νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, όσο και το στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου για την περαιτέρω ενίσχυση του κλάδου.

Η εκδήλωση αυτή, έρχεται ως συνέχεια των προσπαθειών που κάνει το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλάδου των Υδατοκαλλιεργειών, με τη στενή και συνεχή συνεργασία με τους Φορείς του κλάδου και τις Τράπεζες, όσο και με τις διαθρωτικές τομές που προωθεί όπως:
• Η προώθηση σχεδίου νόμου για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών
• Η θεσμοθέτηση για πρώτη φορά Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
• Η ενίσχυση των Υδατοκαλλιεργειών με την έγκριση 97 επενδυτικών σχεδίων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, προϋπολογισμού 45 εκ. ευρώ

Αναλυτικότερα:
1. Σχέδιο Νόμου για την ενίσχυση των Υδατοκαλλιεργειών
Κατατίθεται τη Δευτέρα, 31 Μαρτίου, στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε) της Βουλής, το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που περιλαμβάνει σημαντικές τομές για την ενίσχυση του κλάδου των Υδατοκαλλιεργειών, με το οποίο επιχειρείται η περαιτέρω ενίσχυση του κλάδου.

Σκοπός του Νόμου είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της ανάπτυξης του τομέα των Υδατοκαλλιεργειών, στο πλαίσιο της αειφόρου λειτουργίας και της δραστηριότητας και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις μονάδες που εγκαθίστανται σε υδάτινη έκταση, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών τους εγκαταστάσεων.

Στόχος είναι, να παραχθεί το νομικό πλαίσιο που θα επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των Υδατοκαλλιεργειών για την επίτευξη θετικού ισοζυγίου αλιευτικών προϊόντων και να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη κερδοφόρο βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της αειφόρου λειτουργίας τους, συμβάλλοντας στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας της εθνικής μας ακτογραμμής.

2. Στήριξη των επενδύσεων στις Υδατοκαλλιέργειες
Παράλληλα, το ΥπΑΑΤ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013 έκανε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση 110 επενδυτικών σχεδίων που είχαν κατατεθεί στο Πρόγραμμα και που βρίσκονταν «κολλημένες» εξαιτίας γραφειοκρατικών αγκυλώσεων. Έτσι, μετά το πέρας της αξιολόγησης εντάχθηκαν στο ΕΠΑΛ 2007-2013, 97 επενδυτικά σχέδια στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών με προϋπολογισμό 45 εκ. ευρώ. Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν στον εκσυγχρονισμό μονάδων υδατοκαλλιεργειών, στις μετεγκαταστάσεις ή επεκτάσεις μονάδων, στην καλλιέργεια νέων ειδών κ.ά.

3.Θεσμοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
Επίσης, για την προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, το Υπουργείο θεσμοθέτησε την πρώτη Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην περιοχή της Πιερίας, ενώ βρίσκονται σε τελικό στάδιο η θεσμοθέτηση άλλων δύο Π.Ο.Α.Υ. σε Εύβοια και Θερμαϊκό.

Οι Π.Ο.Α.Υ. είναι θαλάσσιες ζώνες που θεσμοθετούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποσκοπούν στην οργάνωση και την αειφόρο ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών, εξαλείφοντας τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που αποτελούσαν περιοριστικό παράγοντα της ανάπτυξης του κλάδου. Μέσω αυτών των ζωνών θα υπάρξει καλύτερη οργάνωση και συνεργασία των επί μέρους μονάδων υδατοκαλλιεργειών, με γνώμονα τη «Γαλάζια Ανάπτυξη» και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.