10625044_946250515391139_7021169959474938555_n

Τη Δευτέρα 29-5-2017 εκπρόσωποι του συντονιστικού οργάνου των συλλόγων επαγγελματιών αλιέων Ελλάδας είχαν σειρά συναντήσεων σε Υπουργεία, όπου έθεσαν τα σημαντικότερα και χρόνια προβλήματα του κλάδου και κατέθεσαν προτάσεις για την επίλυση τους.

Συγκεκριμένα η αρχή έγινε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου τέθηκαν τα θέματα έλεγχου από το Λιμενικό Σώμα. Αίτημα των εκπροσώπων ήταν οι έλεγχοι να είναι ουσιαστικοί και όχι τυπικοί και να επεκτείνονται και στα αλιεύματα. Επίσης, να μην έχουν ως στόχο κυρίως την παράκτια αλιεία, αλλά να υπάρξει ένταση των ελέγχων σε όλες τις μορφές αλιείας (Μέσης, με την αντικατάσταση των παλαιών VMS και της ερασιτεχνικής με τον έλεγχο της ποσότητας των αλιευμάτων και των αλιευτικών εργαλείων). Όπως ειπώθηκε, ήδη το Υπουργείο κινητοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση και σύντομα θα γίνουν ορατά τα αποτελέσματα.

Η δεύτερη συνάντηση έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών με διευθυντές, συνεργάτες και υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠ.ΟΙΚ. και της Α.Α.Δ.Ε.. Το τοπίο εν πολλοίς παρέμεινε θολό όσον αφορά τον τρόπο φορολόγησης των παράκτιων αλιέων, ξεκαθάρισε όμως το ζήτημα που αφορά τα βιβλία και στοιχεία που πρέπει να τηρούνται και σύντομα θα δημοσιευθεί εγκύκλιος από την Α.Α.Δ.Ε., η οποία θα αναφέρεται μόνο στις υποχρεώσεις του κλάδου, ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνείες, οι οποίες ταλανίζουν τόσο τους ψαράδες όσο και τους υπαλλήλους των ΔΟΥ.

Σημαντική ήταν η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΑΑΤ παρουσία του Υπουργού κ. Βαγγέλη Αποστόλου. Έκπληξη για τους αλιείς ήταν το ιδιαίτερα καλό κλίμα από την πλευρά του Υπουργού και των συνεργατών του, σε βαθμό που εξέπληξε αλλά και προβλημάτισε τους εκπροσώπους του συντονιστικού. Συζητήθηκαν πληθώρα ζητημάτων και για αρκετά από αυτά διαφάνηκαν λύσεις και κοινή οπτική, ενώ για κάποια άλλα υπάρχει μεγάλη απόσταση για σύγκλιση. Αργή εξέλιξη υπάρχει στο θέμα των κριτηρίων επαγγελματικότητας, ενώ αντίθετα έγινε επιτέλους αποδεκτό το πάγιο αίτημα των αλιέων για τη συνδικαλιστική τους οργάνωση. Όπως ανακοινώθηκε από τον Υπουργό, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία, που θα δίνει τη δυνατότητα για τη δημιουργία δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιου οργάνου εκπροσώπησης για κάθε κλάδο της αλιείας ξεχωριστά. Θετική επίσης ήταν η πρωτοβουλία του Υπουργού να οριστεί σύμβουλος για την εξεύρεση τρόπου χρηματοδότησης για τις αποζημιώσεις ζημιών από τα θαλάσσια θηλαστικά. Ελπιδοφόρα ήταν ακόμη τα μηνύματα για την αύξηση των αδειών αλιείας τόνου την επόμενη χρονιά. Αν και οι δύο πλευρές συμφώνησαν, πως πρέπει να ρυθμιστεί άμεσα το άναρχο τοπίο της ερασιτεχνικής αλιείας, το ζήτημα προσεγγίζεται από διαφορετικές πλευρές, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συμφωνία για τον τρόπο διαχείρισής της. Λόγος έγινε και για τις επιπτώσεις από τους λεσεψιανούς μετανάστες (λαγοκέφαλο κ.α.), ωστόσο για το θέμα αυτό απαιτείται πολύ δουλειά, κυρίως σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να υπάρξουν πιθανές λύσεις. Αναφέρθηκαν επίσης ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλιση των αλιεργατών και την χρήση του εργόσημου, για τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα του Ε.Τ.Θ.Α. (αποσύρσεις, εκσυγχρονισμοί) και πως μπορούν αυτά να γίνουν προσβάσιμα από τους αλιείς, ενώ υπήρξε και ενημέρωση για το θέμα της βιντζότρατας. Σημαντικότατη ήταν η αναφορά του Υπουργού, πως πρωτοβουλίες που αφορούν την αλιεία θα γίνονται γνωστές στους εκπροσώπους των αλιέων και θα συζητούνται πριν την εφαρμογή τους.

Η σημαντικότερη συνάντηση των εκπροσώπων του συντονιστικού ήταν αυτή με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Γιάννη Δραγασάκη και τον Υπουργό Επικρατείας κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη και των συνεργατών τους. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε παράθεση όλων σχεδόν των προβλημάτων που αφορούν την παράκτια αλιεία και έγινε κατανοητό πως μέχρι σήμερα αυτός ο κλάδος έχει αφεθεί στην τύχη του. Εντύπωση έκανε στον Υπουργό και ιδιαίτερα στον Αντιπρόεδρο η σοβαρή παρουσία των εκπροσώπων των αλιέων, αλλά και η προετοιμασία τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δείξουν έντονο ενδιαφέρον και να δηλώσουν πως θα αναλάβουν πρωτοβουλίες, ώστε να συντονιστούν τα αρμόδια Υπουργεία για να προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς στην επίλυση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν. Με ενδιαφέρον επίσης άκουσαν την πρόταση των αλιέων για τη δημιουργία Γενικής Γραμματείας Αλιείας ή κάποιου άλλου συντονιστικού οργάνου, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που πραγματοποιήθηκαν τόσες συναντήσεις και τέθηκαν πληθώρα σοβαρών προβλημάτων, για τα οποία συζητήθηκαν οι λύσεις τους, σε θετικό κλίμα και στα πλαίσια μιας προσπάθειας σύγκλισης απόψεων από όλες τις πλευρές. Η πάγια διεκδίκηση των αλιέων που επιτέλους έγινε αποδεκτή για την οργάνωσή τους σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο θα δώσει τη δυνατότητα για δυναμικότερες παρεμβάσεις και θα πρέπει να στηριχθεί από το σύνολο των παράκτιων αλιέων της χώρας.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.