Manolis Savvakis

Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2018

SYNEDRIO-001

Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2018

«Η Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια ως Βασικός Πυλώνας Ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας»

Υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας

Οι μεγάλες προκλήσεις για τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο τροφίμων παγκόσμια, την ιχθυοκαλλιέργεια, είναι εδώ και απαιτούν σύγχρονες λύσεις. Σήμερα το 50% της παγκόσμιας κατανάλωσης ψαριών προέρχεται πλέον από ιχθυοκαλλιέργειες και το ποσοστό θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά την γεωμετρική αύξηση της παραγωγής απέχουμε πολύ από την κάλυψη της ζήτησης καθώς εισάγεται το 68% της κατανάλωσης. Η Ελλάδα, είναι σε θέση να πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή και να αξιοποιήσει στο έπακρο τα μοναδικά χωροταξικά και περιβαλλοντικά της πλεονεκτήματα, σε συνδυασμό με την επικείμενη επιχειρηματική αναδιοργάνωση του κλάδου και την είσοδο νεών δυναμικών επιχειρηματικών σχημάτων.

Τo Συνέδριο «Η Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια ως Βασικός Πυλώνας Ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας» συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας την ΑΜΒΙΟ A.E και DΟΜΕ Consulting στις 22 και 23 Ιουνίου 2018 στο ξενοδοχείο Domotel Kastri στη Ν . Ερυθραία.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η θέσπιση μιας συστηματοποιημένης διαδικασίας ανταλλαγής θέσεων, απόψεων και εμπειριών, με τη συμμετοχή κορυφαίων Πολιτειακών, Κυβερνητικών και Κρατικών αξιωματούχων, θεσμικών φορέων του κλάδου, Ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων καθώς και εκπροσώπων Ακαδημαϊκών-Ερευνητικών φορέων. Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα επιχειρηθεί μια ουσιαστική προσέγγιση στα σημαντικά ζητήματα του κλάδου, όπως:

 • Ποιες είναι οι προκλήσεις και ποιες οι προοπτικές με ορόσημο το 2020;
 • Πώς πρέπει να εξελιχθεί το θεσμικό πλαίσιο των ιχθυοκαλλιεργειών;
 • Γιατί η ιχθυοκαλλιέργεια μπορεί να γίνει βασικός μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας;
 • Ποια είναι η σχέση της παραγωγικής δραστηριότητας με το περιβάλλον;
 • Ποιες είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι καινοτόμες λύσεις που αφορούν στον κλάδο;
 • Ποιες είναι οι εξελίξεις στο τομέα της διατροφής και της γενετικής στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών;

Όλοι οι συμμετέχοντες στις εργασίες του Συνεδρίου θα έχουν δυνατότητα παρέμβασης προκειμένου να συν-διαμορφωθούν θέσεις και στόχοι. Θα εξαχθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα, θα κατατεθούν προτάσεις και θα δημιουργηθεί η δυναμική την οποία χρειάζεται ο κλάδος στο δημόσιο χώρο ώστε να ενισχύσει τις προωθητικές ενέργειες, τα αιτήματα και τη συνολική θέση του. Παράλληλα κατά τη διάρκεια του διήμερου θα δημιουργηθεί ο κοινός τόπος και χώρος, για επιχειρηματικές, τεχνολογικές και επιστημονικές επαφές και συναντήσεις.

Για εγγραφές (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) και περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Συνεδρίου http://www.aquaculture.gr.

περισσότερα

Κομισιόν: Περιορισμούς στο ψάρεμα βενθοπελαγικών ειδών στη Δυτική Μεσόγειο

Pew-Urges-Reforms-to-EU-Deep-Sea-Fishing-Regulations

Ένα πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, το οποίο αφορά τα αποθέματα ιχθύων βενθοπελαγικών ειδών, δηλαδή τα ψάρια που ζουν και τρέφονται στον πυθμένα του θαλάσσιου βυθού και φέρνουν σημαντικό εισόδημα στον τομέα της αλιείας στην περιοχή, παρουσίασε  η Κομισιόν και συγκεκριμένα ο Επίτροπος Βέλλα.

Η πρόταση προβλέπει καθορισμός αλιευτικών στόχων για τα αποθέματα βενθοπελαγίτικου είδους που είναι περισσότερο εμπορικά σημαντικά (μερλούκιος, κόκκινη αχιβάδα, γαρίδες, καραβίδες, μπλε και κόκκινη γαρίδα και γιγαντιαία γαρίδα), αλλά και απλούστευση της διαχείρισης της αλιείας στο πλαίσιο ενός κύριου κανονιστικού πλαισίου.

Το σχέδιο θα συντονιστεί σε επίπεδο ΕΕ και θα ισχύει για όλες τις μηχανότρατες που λειτουργούν στην περιοχή. Κάθε έτος, βάσει επιστημονικών συμβουλών, το Συμβούλιο θα αποφασίσει τον μέγιστο αριθμό ημερών αλιείας, που αναφέρεται επίσης ως επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια, για κάθε κατηγορία στόλου ανά κράτος μέλος.

Η Κομισιόν προτείνει επιπλέον, μείωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων κατά το πρώτο έτος του σχεδίου σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, δεδομένης της ανησυχητικής κατάστασης των περισσοτέρων βενθοπελαγικών αποθεμάτων, αλλά και τον περιορισμό των μηχανότρατων που λειτουργούν σε θαλάσσιες περιοχές έως 100 μέτρα βάθος, από την 1η Μαΐου έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους.

Τέλος η Κομισιόν ζητά την καθιέρωση περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, εκτιμάται ότι το 2015 τα γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά σκάφη έβγαλαν περίπου 100 000 τόνους βενθοπελαγικών ψαριών αξίας 675 εκατομμυρίων ευρώ. Τα αλιεύματα αυτά μειώθηκαν κατά 23% από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Με αυτό το συντελεστή, το 90% των  αποθεμάτων θα εξαντλούνταν μέχρι το 2025, υπολογίζει η Κομισιόν, δημιουργώντας τεράστιο κίνδυνο για όλη την περιοχή.

Η σημερινή πρόταση αποσκοπεί στην αποκατάσταση των εν λόγω αποθεμάτων σε επίπεδα μπορεί να εξασφαλίσει την κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα για τους αλιείς και τις περισσότερες από 16000 θέσεις εργασίας που εξαρτώνται από αυτό.

Ο αρμόδιος Επίτροπος για το Περιβάλλον, τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία, Καρμένου Βέλλα δήλωσε πως “στόχος πια είναι η επίτευξη υγιούς επιπέδου αποθεμάτων ιχθύων που απαιτούνται για την πρόληψη μιας απώλειας των θέσεων εργασίας και να διατηρήσουμε σημαντικούς οικονομικούς τομείς που εξαρτώνται από την αλιεία”, καλώντας τα Κράτη Μέλη σε επείγουσα δράση.

Ένα πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, το οποίο αφορά τα αποθέματα ιχθύων βενθοπελαγικών ειδών, δηλαδή τα ψάρια που ζουν και τρέφονται στον πυθμένα του θαλάσσιου βυθού και φέρνουν σημαντικό εισόδημα στον τομέα της αλιείας στην περιοχή, παρουσίασε  η Κομισιόν και συγκεκριμένα ο Επίτροπος Βέλλα.

Η πρόταση προβλέπει καθορισμός αλιευτικών στόχων για τα αποθέματα βενθοπελαγίτικου είδους που είναι περισσότερο εμπορικά σημαντικά (μερλούκιος, κόκκινη αχιβάδα, γαρίδες, καραβίδες, μπλε και κόκκινη γαρίδα και γιγαντιαία γαρίδα), αλλά και απλούστευση της διαχείρισης της αλιείας στο πλαίσιο ενός κύριου κανονιστικού πλαισίου.
Το σχέδιο θα συντονιστεί σε επίπεδο ΕΕ και θα ισχύει για όλες τις μηχανότρατες που λειτουργούν στην περιοχή. Κάθε έτος, βάσει επιστημονικών συμβουλών, το Συμβούλιο θα αποφασίσει τον μέγιστο αριθμό ημερών αλιείας, που αναφέρεται επίσης ως επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια, για κάθε κατηγορία στόλου ανά κράτος μέλος.
Η Κομισιόν προτείνει επιπλέον, μείωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων κατά το πρώτο έτος του σχεδίου σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, δεδομένης της ανησυχητικής κατάστασης των περισσοτέρων βενθοπελαγικών αποθεμάτων, αλλά και τον περιορισμό των μηχανότρατων που λειτουργούν σε θαλάσσιες περιοχές έως 100 μέτρα βάθος, από την 1η Μαΐου έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους.

Τέλος η Κομισιόν ζητά την καθιέρωση περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, εκτιμάται ότι το 2015 τα γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά σκάφη έβγαλαν περίπου 100 000 τόνους βενθοπελαγικών ψαριών αξίας 675 εκατομμυρίων ευρώ. Τα αλιεύματα αυτά μειώθηκαν κατά 23% από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Με αυτό το συντελεστή, το 90% των  αποθεμάτων θα εξαντλούνταν μέχρι το 2025, υπολογίζει η Κομισιόν, δημιουργώντας τεράστιο κίνδυνο για όλη την περιοχή.
Η σημερινή πρόταση αποσκοπεί στην αποκατάσταση των εν λόγω αποθεμάτων σε επίπεδα μπορεί να εξασφαλίσει την κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα για τους αλιείς και τις περισσότερες από 16000 θέσεις εργασίας που εξαρτώνται από αυτό.

Ο αρμόδιος Επίτροπος για το Περιβάλλον, τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία, Καρμένου Βέλλα δήλωσε πως “στόχος πια είναι η επίτευξη υγιούς επιπέδου αποθεμάτων ιχθύων που απαιτούνται για την πρόληψη μιας απώλειας των θέσεων εργασίας και να διατηρήσουμε σημαντικούς οικονομικούς τομείς που εξαρτώνται από την αλιεία”, καλώντας τα Κράτη Μέλη σε επείγουσα δράση.

περισσότερα

Ημερίδα της Περιφ. Δ. Ελλάδας για το φαινόμενο των μεδουσών στον Κορινθιακό και στον Πατραϊκό κόλπο

to-kubernitikosxedio-gia-tis-tsouxtres-ston-korinthiako_2.w_l    Στην έλλειψη επαρκών δεδομένων, από τη μελέτη των οποίων μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια του πολλαπλασιασμού του πληθυσμού των μεδουσών στον Κορινθιακό και στον Πατραϊκό κόλπο, αναφέρθηκαν οι επιστήμονες που ήταν εισηγητές στην ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε  στην Πάτρα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ειδικότερα, ο Επαμεινώνδας Χρήστου, διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, εξήγησε ότι για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η μακροπρόθεσμη λύση θα πρέπει να αναζητηθεί με λεπτομερή αποτύπωση της υδρογραφικής κατάστασης στον Κορινθιακό, αλλά και με εξακρίβωση της κατάστασης του πελαγικού τροφικού πλέγματος στο οικοσύστημα του Κορινθιακού.  Ταυτόχρονα επεσήμανε, ότι το φαινόμενο των μεδουσών εκδηλώνεται στον Κορινθιακό κόλπο και μεταφέρεται στον Πατραϊκό.  Από τη πλευρά του, ο καθηγητής του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος, παρέπεμψε στη διεθνή εμπειρία και τόνισε μεταξύ άλλων, ότι χρειάζεται μία δομή που θα παράγει γνώση για την έρευνα και τη διαχείριση του φαινομένου, η οποία θα είναι χρήσιμη και για το μέλλον.

w30-204623περιφεραια_δυτικής_ελλάδας-συσκεψη-για-μεδουσες-1000

Η Παρασκευή Καραχλέ, ερευνήτρια Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων εκ μέρους του ΕΛΚΕΘΕ, παρέθεσε τα αποτελέσματα μελέτης για τη μέση αλιεία, σημειώνοντας ότι από αυτά δεν επιβεβαιώνονται συνθήκες υπεραλίευσης στον Κορινθιακό, αλλά πρόσθεσε ότι τα στοιχεία είναι ελλιπή, καθώς δεν υπάρχουν δεδομένα και καταγραφές για την παράκτια και την ερασιτεχνική αλιεία.  Στην τοποθέτησή του, ο Αλέξιος Ράμφος, επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, παρατήρησε ότι τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ξεκάθαρων συμπερασμάτων για τα αίτια που οδηγούν στην αύξηση του πληθυσμού των μεδουσών και εκτίμησε ότι το βάρος θα πρέπει να δοθεί στην αξιόπιστη ενημέρωση, με στόχο την προστασία των πολιτών.

Καλωσορίζοντας ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας τους συμμετέχοντες στην ημερίδα τόνισε ότι «θέλουμε να συνεργαστούμε με τους θεσμικούς φορείς της περιοχής μας, να ακούσουμε τις προτάσεις τους και να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, όπου κριθεί ότι απαιτείται, διότι είναι ευθύνη όλων μας να διαμορφώσουμε από κοινού το διαχειριστικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του Κορινθιακού κόλπου».

περισσότερα

Η Ευρώπη συζητά για την Αλιεία και την Υδατοκαλλιέργεια μετά το 2020

farmed in the EU

Στις 12 και 13 Οκτωβρίου στο Ταλίν της Εσθονίας, η Eσθονική προεδρία της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσαν από κοινού μια διάσκεψη με θέμα το μέλλον της  αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων.

Η διάσκεψη «Πέρα από το 2020: Υποστήριξη των παράκτιων κοινοτήτων της Ευρώπης» με περισσότερους από 70 επιλεγμένους ομιλητές –μεταξύ των οποίων και ο υπογράφων – προσέλκυσε ενδιαφερόμενους από όλη την Ευρώπη που εκπροσωπούσαν Κυβερνήσεις, παραγωγικούς φορείς, κοινωνικούς εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ειδικούς τεχνοκράτες.

Η διάσκεψη εξέτασε πολλά θέματα σχετικά με την ανάγκη και την αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και το μέλλον του, χωρίς να αποκλείει ακόμη και την διάλυσή του και η ενσωμάτωση της Αλιείας σε ευρύτερες δομές. Με ελάχιστη χρήση μέχρι στιγμής των πόρων του ΕΤΘΑ από τα κράτη μέλη, είναι πολύ πιθανό να είναι μειωμένος ο προϋπολογισμός του μετά το 2020. Σε αυτό συντείνει και η πιθανή μείωση του Ενωσιακού προϋπολογισμού λόγω του Brexit, αλλά και της ανάγκης ενίσχυσης των κονδυλίων για την ασφάλεια και την αντιμετώπιση του  θέματος  των προσφύγων/μεταναστών.

Πολλοί ομιλητές κατηγόρησαν την Ε.Ε. για την καθυστερημένη πολιτική συμφωνία για το ΕΤΘΑ  και τις πολύπλοκες διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων για το Ταμείο, παρά την ανάγκης για εκμετάλλευση των πόρων του. Ειδικά ο τομέας αλιείας μικρής κλίμακας και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις  έχουν δύσκολη πρόσβαση στα κεφάλαια, λόγω της γραφειοκρατίας που υπάρχει στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ενώ παράλληλα η πρόσβαση στα πιστωτικά ιδρύματα είναι σχεδόν ανέφικτη.

Ωστόσο, ο Ag. Machado, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι η πολυπλοκότητα δεν αποτελεί δικαιολογία για τη χαμηλή χρήση των κεφαλαίων, προειδοποίησε για τη μείωση του μελλοντικού προϋπολογισμού της ΕΕ και είπε στους συμμετέχοντες να κάνουν χρήση των σήμερα διαθέσιμων πιστώσεων.

Εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων υπογράμμισαν ότι η Κοινή Αλιευτική Πολιτική αντί να επιτρέπει δυνητικά «επιβλαβείς επιδοτήσεις», όπως αυτές για εκσυγχρονισμό του στόλου, κάθε μελλοντικό Ταμείο Αλιείας και Θάλασσας πρέπει να συμβάλει στη μείωση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Σημείωσαν ότι η κοινωνία θέλει υγιείς και παραγωγικές θάλασσες γιατί αποτελούν τη βάση για ευημερούσες ακμάζουσες παράκτιες κοινότητες. Επίσης επισήμαναν πως με όλη την προσοχή στραμμένη στη χρηματοδότηση της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, η χρηματοδότηση για τη στήριξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος φαίνεται να αποτελεί το κύριο κενό που πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο.

Το πλαίσιο που διαμορφώνεται σήμερα

Μετά την πρώτη συζήτηση στο Ταλίν και τη συνάντηση των Παραθαλάσσιων και Παράκτιων Περιφερειών της Ε.Ε. πρόσφατα στις Βρυξέλλες, η Ε.Ε. θα γνωστοποιήσει τις προτάσεις για το μέλλον του ΕΤΘΑ, στο πλαίσιο των συνολικών προτάσεών της για τον Προϋπολογισμό μετά το 2020, στις αρχές του  2018. Μέχρι σήμερα ο προϋπολογισμός του ΕΤΘΑ αντιπροσωπεύει το 1% του συνολικού προϋπολογισμού της Ε.Ε.. Καθώς πέρα από την αλιεία και υδατοκαλλιέργεια η Ε.Ε. επιθυμεί να προωθήσει την στρατηγική της θάλασσας στα πλαίσια της Γαλάζιας Ανάπτυξης, θα υπάρξει μια εκτεταμένη συζήτηση για το μέλλον του ΕΤΘΑ εντός των γενικότερων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Τρεις άξονες προτεραιοτήτων θα συζητηθούν:

 

 • Η προστασία των υγιών θαλασσών και η αειφόρος αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, με συσχέτιση του ΕΤΘΑ με την Οδηγία για τη Θαλάσσια Στρατηγική.
 • Η προώθηση της Γαλάζιας Ανάπτυξης και η επιτυχής υποστήριξη των παράκτιων κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.
 • Η ενδυνάμωση της διακυβέρνησης των διεθνών υδάτων σε συνάρτηση με την ασφάλεια και την προστασία των θαλάσσιων περιοχών με έμφαση στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την κλιματική αλλαγή, τον έλεγχο των συνόρων και των διεθνών υδάτων από την παράνομη αλιεία.

 

Η υλοποίηση αυτών των στρατηγικών αξόνων μετά το 2020 θα απαιτήσει το συνδυασμό αρκετών πηγών χρηματοδότησης. Έτσι το ΕΤΘΑ θα συσχετισθεί με το Ταμεία Συνοχής, το HORIZON 2020 κ.ά. και πρέπει να αποδειχθεί η μεγάλη προστιθέμενη αξία του για να δικαιολογήσει τον προϋπολογισμό του. Μέχρι το 2014 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας αποτελούσε το αποκλειστικό εργαλείο υλοποίησης της Κ.Αλ.Π. της Ε.Ε.. Με τη μετεξέλιξή του σε ΕΤΘΑ περίπου 10% αυτού στοχεύει στην ενίσχυση δράσεων για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι η πρόθεση είναι να ενισχυθεί η χωρική διάσταση (= ύδατα) που περιλαμβάνει πολλές συνδυασμένες δραστηριότητες και όχι μόνο την αλιεία /  υδατοκαλλιέργεια. Έτσι, ενώ την περίοδο 2007 – 2013 έγιναν ισχυρές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις στην διάρθρωση του αλιευτικού στόλου, την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών και την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών, είναι πρόωρο να αξιολογηθεί η πορεία του ΕΤΘΑ 2014 – 2020, καθώς έχει υλοποιηθεί σε μικρό βαθμό.

Έτσι σαφείς εκτιμήσεις για τις ανάγκες του τομέα μετά το 2020 δεν μπορούν να γίνουν καθώς:

 

 • Είναι αβέβαιη η κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων, ιδίως στη Μεσόγειο και συνεπώς δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν οι παρεμβάσεις για τον αλιευτικό στόλο.
 • Δεν μπορεί να εκτιμηθεί η επίπτωση του Brexit στους στόλους των Κ-Μ που αλιεύουν στον Β. Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα.
 • Είναι επισφαλής η εκτίμηση των αναγκών για εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου στην κατεύθυνση βελτίωσης της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητάς του, δεδομένου ότι ορισμένα τμήματα της βιομηχανικής αλιείας παρουσίασαν τα τελευταία χρόνια υψηλά κέρδη ως αποτέλεσμα της μείωσης των τιμών των καυσίμων και της ανάκαμψης ορισμένων αποθεμάτων.

 

Παράλληλα οι δράσεις για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική που εμπεριέχονται στο ΕΤΘΑ 2014 – 2020, όπως η εκπαίδευση, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, η συλλογή δεδομένων, η θαλάσσια ασφάλεια και επιτήρηση, η καινοτομία και η διακυβέρνηση των ωκεανών, δεν μπορεί να αξιολογούν και στο κατά πόσο μπορούν να συμβάλλουν στην ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων. Το κατά πόσο τα Χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως δάνεια, εγγύηση πιστώσεων, επιδότηση επιτοκίων, κ.ά. θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν μερικά τις απευθείας επιδοτήσεις στους ασχολούμενους με την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια είναι ένα σημαντικό πεδίο συζήτησης.

Στα πλαίσια του σχεδίου Jucker θα μπορούσε να συζητηθεί η δημιουργία ενός χρηματοδοτικού εργαλείου για την Καινοτομία (Inno Fin instrument) στο θαλάσσιο χώρο  που θα συνδέει το ΕΤΘΑ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Παρά το γεγονός ότι το ΕΤΘΑ είναι το μόνο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε. που δεν επιτρέπεται εκχώρησή του για διαχείριση από τις Περιφέρειες, θα είναι αντικείμενο συζήτησης για την κατανομή των πιστώσεων που θα διαχειρίζονται απευθείας ή μέσω αυτών, ώστε να βελτιστοποιηθεί η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα της βοήθειας στους δυνητικούς δικαιούχους. Η μέχρι σήμερα εμπειρία από τη χαμηλή αποτελεσματικότητα των τοπικών σχημάτων (Ομάδες Τοπικής Δράσης) στα πλαίσια του ΕΤΑ και του ΕΤΘΑ δημιουργεί προβληματισμούς. Βέβαια πολλοί έχουν μιλήσει για την πολυπλοκότητα των διαδικασιών και την ανάγκη απλοποίησής τους.

Η διάρκεια της νέας προγραμματικής περιόδου επίσης μπαίνει υπό συζήτηση καθώς μια μεγαλύτερη, π.χ. 7ετής, θα συμβάλλει στην σταθερότητα των διαδικασιών σε κάθε επίπεδο. Η διερεύνηση των παρεμβάσεων μέσω της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, αλλά και η εντοπισμένη επίπτωση του Brexit σε συγκεκριμένες περιοχές, θέτει και ζήτημα συσχέτισης του ΕΤΘΑ με συγκεκριμένες χωρικές περιοχές, π.χ. θάλασσες όπως η Βόρεια Θάλασσα, η Μεσόγειος και περιοχές Πρωτοβουλιών, όπως αυτή του Ιονίου – Αδριατικής, καθώς θα απαιτεί, ενδεχόμενα, διαφοροποιημένης έντασης και μορφής δράσεις.

Το μέλλον του προϋπολογισμού του ΕΤΘΑ θα μπορούσε ιδεατά να αποσαφηνιστεί στη βάση μιας εμπεριστατωμένης ανάλυσης των αναγκών της Κ.Αλ.Π. και της Ο.Θ.Π. Αυτή δεν υπάρχει σήμερα, όμως οι ανάγκες της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας θα παραμείνουν υψηλές και θα δικαιολογούσαν μια παραμονή του στα ίδια επίπεδα. Όμως το Brexit (μείωση του συνολικού προϋπολογισμού κατά 70 εκ.) και οι νέες ανάγκες του Προϋπολογισμού για πολιτικές, όπως η ασφάλεια συνόρων και η μετανάστευση πιθανά συνεπάγεται μείωση του ΕΤΘΑ, είτε σε ποσοστά, είτε σε ποσά, είτε ακόμη ενσωμάτωσή του με άλλα Ταμεία.

Οι προκλήσεις για την  υδατοκαλλιέργεια

Με δεδομένη τη στασιμότητα της Ενωσιακής υδατοκαλλιέργειας και τη μερική υποχώρηση της Ελληνικής παραγωγής εξαιτίας της αναγκαίας αναδιάρθρωσης των μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου, στην πορεία για μια αειφόρο και ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια θα πρέπει να αντιμετωπιστούν θέματα, όπως:

 

 • Η απλοποίηση του νομοθετικού και διαχειριστικού πλαισίου με έμφαση στο αδειοδοτικό καθεστώς της δραστηριότητας.
 • Η βελτίωση της εικόνας και της κοινωνικής αποδοχής της υδατοκαλλιέργειας από τις τοπικές κοινωνίες και τους καταναλωτές.
 • Η μερική μετάβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, παρά το γεγονός ότι ο κλάδος πιστεύει ότι οι απευθείας επιδοτήσεις πρέπει να παραμείνουν κύριο χρηματοδοτικό μέσο.

Η Ελληνική στρατηγική

 Αναγκαίες ενέργειες από μέρους της Ελληνικής κυβέρνησης και των συλλογικών φορέων του κλάδου είναι:

 

 • Άμεση ενεργοποίηση όλων των δράσεων / μέτρων του ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020, ώστε να αποφευχθούν απώλειες διαθέσιμων πιστώσεων.
 • Προώθηση νομοθετικού πλαισίου για την επαγγελματική αλιεία και καθορισμός προτεραιοτήτων για τα κύρια αλιευτικά εργαλεία (διαχειριστικά σχέδια)
 • Στήριξη και αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας και Αλιείας.
 • Έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών από το ΕΣΥΔ και τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σε κάθε περίπτωση και ενόψει της παρουσίασης των αρχικών προτάσεων της Ε.Ε. για το ΕΤΘΑ στην Πάτρα την 8 Μαρτίου είναι επιτακτική η ανάγκη διαμόρφωσης εθνικών θέσεων για την αλιεία και υδατοκαλλιέργεια μετά το 2020.  Αν και γενικά είμαι αισιόδοξος, στην παρούσα συγκυρία έχω σοβαρούς προβληματισμούς για τα αντανακλαστικά της ελληνικής διοίκησης και των συλλογικών οργάνων του κλάδου.

 

Νίκος ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ

ιχθυολόγος

Πρόεδρος APC sa

περισσότερα

Μίσθιο για τις εγκαταστάσεις πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας

Καθορισμός της διαδικασίας, του είδους και του περιεχομένου της πράξης παραχώρησης ή της σύναψης έννομης σχέσης με τρίτους ως προς το μίσθιο και τις εγκαταστάσεις πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

για να διαβάσετε το ΦΕΚ ανοίξτε το pdf: ΦΕΚ 406-2018

περισσότερα

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας

Καθορισμός υποδειγμάτων εντύπων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

 

για να διαβάσετε το ΦΕΚ ανοίξτε το pdf : ΦΕΚ Β΄470

περισσότερα

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 3.1.8 και 4.1.20

SHMA EPAL 2007-2013

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ

3.1.8– «Υγεία και Ασφάλεια»
4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του
σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των
εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»,
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

για να διαβάσετε τις τροποποιήσεις ανοίξτε το pdf: 2η Τροποποίηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ με ΑΔΑ ΜΕΤΡΩΝ 3 1 8 4 1 20

περισσότερα

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤO ΜΕΤΡO 3.1.22

SHMA EPAL 2007-2013

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤO ΜΕΤΡO 3.1.22
«Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

 

για να διαβάσετε την τροποποίηση ανοίξτε το pdf: 2η Τροποποίηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ με ΑΔΑ ΜΕΤΡΟ 3 122

περισσότερα

Πρωτοβουλία για να πετύχουμε τη διάσωση των παραδοσιακών αλιευτικών σκαφών

αρχείο λήψης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Πρωτοβουλία για να πετύχουμε τη διάσωση των παραδοσιακών
αλιευτικών σκαφών

Στα πλαίσια της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον περιορισμό της αλιείας, λαμβάνονται τα τελευταία 20 χρόνια συγκεκριμένα μέτρα απόσυρσης αλιευτικών σκαφών, με τη διαδικασία της διάλυσης. Το κόστος αυτής της απόσυρσης καλύπτεται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, κατά 50% αντίστοιχα, και καταβάλλεται με την προϋπόθεση όχι μόνο της καταστροφής, αλλά και της κατάθεσης της επαγγελματικής άδειας αλιείας.

Ανάμεσα στα προς απόσυρση σκάφη όμως, υπάρχουν και μερικά παραδοσιακά με αξιόλογη πολιτιστική αξία, για τα οποία πρέπει να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες ώστε να τα διασώσουμε και να τα προβάλλουμε.

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παίρνουμε μια τέτοια πρωτοβουλία ενόψει της εφαρμογής και πάλι, το επόμενο διάστημα, του μέτρου της απόσυρσης.
Για τη διάσωση των παραδοσιακών σκαφών έχουν γίνει ως σήμερα κάποιες προσπάθειες, με λιγοστά αποτελέσματα. Ειδικότερα:

 • Στην περίοδο 1994-1999, στην οποία διαλύθηκαν 1285 σκάφη, εγκρίθηκε για πρώτη φορά, πιλοτικά και μόνο για την Ελλάδα, η εξαίρεση διάλυσης 15 τέτοιων αλιευτικών σκαφών. Τελικά για το σκοπό αυτό χρηματοδοτήθηκαν μόνο 5 καθώς και 5 Μουσειακοί χώροι για την ανάδειξή τους.
 • Στην περίοδο 2000-2006, όταν για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε η διάσωση αλιευτικών σκαφών με μουσειακή αξία, ως συμπληρωματικό μέτρο της διάλυσης, που και αυτή γινόταν για την επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, δηλαδή τη μείωση της αλιευτικής πίεσης στα ιχθυοαποθέματα, διαλύθηκαν 2198 σκάφη και διασώθηκαν 21, για τα οποία οι νέοι ιδιοκτήτες ανέλαβαν πλήρως την υποχρέωση διατήρησης και διάθεσής τους σε εκθεσιακό χώρο.
 • Στην περίοδο 2007-2013 διαλύθηκαν 1037 και υπήρξε μόνο ένα αίτημα για διάσωση ενός σιδερένιου σκάφους κι αυτό από το Υπουργείο Πολιτισμού, λίγο πριν τη λήξη του προγράμματος, που τελικά δεν υλοποιήθηκε γιατί ο ιδιοκτήτης προτίμησε να πουλήσει το σκάφος σε άλλον αλιέα, παρά να το αποσύρει.

Έχουμε δηλαδή ως σήμερα διαλύσει συνολικά 4.520 σκάφη, από την έναρξη των προγραμμάτων απόσυρσης και δυστυχώς μόνο τα 26 έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακά .Και το χειρότερο όλων είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών που χαρακτηρίστηκαν παραδοσιακά και διασώθηκαν, σήμερα έχει πρόβλημα συντήρησης.

Στα πλαίσια της περιόδου 2014-2020 από τα αλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και ανέρχονται στα 15.000 υπέβαλλαν αίτημα απόσυρσης 1290 και η διαδικασία ανέδειξε 763 δικαιούχους και 522 επιλαχόντες. Σημειώνεται ότι ένα μέρος των επιλαχόντων αυτών μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα απόσυρσης, εφόσον θα υπάρξουν χρήματα που δεν απορροφήθηκαν, από τους δικαιούχους .
Κι εδώ μπαίνει το ερώτημα: Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για τη διάσωση μέρους των παραδοσιακών σκαφών που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία διάλυσης της τρέχουσας περιόδου;
Κατ΄ αρχήν η υλοποίηση του προγράμματος απόσυρσης θα αρχίσει σε δύο μήνες περίπου και με βάση τα αποτελέσματα της σχετικής προκήρυξης.
Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια, από κοινού με το Υπουργείο Πολιτισμού, για να αναδείξουμε τα σκάφη που χρήζουν διάσωσης, αλλά και να αναζητήσουμε εκείνη τη λύση που θα επιτρέψει τη διάθεση και συντήρησή τους .
Ήδη έχουμε εντοπίσει 39 ξύλινα σκάφη ηλικίας άνω των 40 χρόνων που θα μπορούσαν να χριστούν ως υποψήφια παραδοσιακά.

Παράλληλα αυτό που εξετάζουμε είναι η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου για την προστασία και ανάδειξη των παραδοσιακών σκαφών και της ξυλοναυπηγικής τέχνης του ελληνικού χώρου, που θα ορίζει ποια αλιευτικά σκάφη χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακά (προδιαγραφές κλπ), τις διαδικασίες με τις οποίες αυτά τα σκάφη θα χρησιμοποιούνται ως μουσειακά εκθέματα καθώς και την εύρεση πόρων για τη διατήρηση και συντήρησή τους.

 

περισσότερα

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

SHMA EPAL 2007-2013

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤO ΜΕΤΡO 3.4.4,
«Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

 

Για να διαβάσετε την πρόσκληση ανοίξτε το pdf: 2η Τροποποίηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ με ΑΔΑ ΜΕΤΡΟ 3 4 4

περισσότερα