Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 10245/163681/30-12-2014 – Επανάληψη στο ορθό 5-1-2015 (Α.Δ.Α.: 6ΦΛ6Β-ΜΗΕ) Απόφασης για την Έγκριση χορήγησης άδειας δοκιμαστικής αλιείας σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, για την έρευνα εθνικής εμβέλειας «Σχέδιο αλιείας με βιντζότρατα για ερευνητικούς σκοπούς»

Διαβάστε εδώ την απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, περιβάλλοντος και ενέργειας

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.