ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :
«ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ»
ΜΕΤΡΟ 1.1 «ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση της μόνιμης παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 1.1. του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007- 2013

Διαβάστε όλη την προκήρυξη ΕΔΩ

——————————————–

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

Καλεί
Τους ενδιαφερομένους φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, για παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια, που δύνανται να υπαχθούν για ενίσχυση –χρηματοδότηση στο Μέτρο 2.1 “Υδατοκαλλιέργεια” του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, για την υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης λαμβάνοντας υπόψη τα εξής.

Διαβάστε την υπόλοιπη προκήρυξη ΕΔΩ

——————————————–

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.3 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερομένους φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για παραγωγικές επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία, που δύνανται να υπαχθούν για ενίσχυση – χρηματοδότηση στο Μέτρο 2.3: «Μεταποίηση και Εμπορία» του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, για την υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης λαμβάνοντας υπόψη τα εξής.

Διαβάστε την υπόλοιπη προκήρυξη ΕΔΩ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.