Εισήγηση των Κοσμά Κεβρεκίδη, Χρυσάνθης Αντωνιάδου, Κυριακής Αβρόμογλου, Ιωάννη Ευσταθιάδη, Χαρίτωνα Χιντήρογλου στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων.

Το μπλε καβούρι C. Sapidus παρουσιάζει μια σημαντική δυναμική εξάπλωσης στο Β. Αιγαίο και ίσως όχι πλέον μόνο, με ιδιαίτερο οικολογικό αλλά και εμπορικό ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον ώστε να αντιμετωπιστεί αφενός η σημαντική αύξηση της αφθονίας του είδους αλλά και η αναγκαιότητα για την εμπορική αξιοποίησή του με κάθε πρόσφορο μέσο που θα αποφέρει οφέλη στις τοπικές κοινωνίες της παράκτιας ζώνης είναι μεγάλο και απασχολεί ιδιαίτερα τις Υπηρεσίες Αλιείας στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 15ο Συνέδριο Ιχθυολόγων στη Θεσσαλονίκη παρουσιάσθηκε ειδική συνεδρία για την πληθυσμιακή έξαρση του μπλε καβουριού στη χώρα μας αναδεικνύοντας την επιτακτική ανάγκη βιώσιμης διαχείρισης του “νέου” αυτού αλιευτικού πόρου, αλλά και τη σημαντικότητα της εμπορικής του αξιοποίησης.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου ΕΔΩ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.