ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών αλίευσης εκτός χωρικών υδάτων, σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη:
α) Σε διεθνή ύδατα
β) Σε ύδατα υπό τη δικαιοδοσία τρίτης χώρας στο πλαίσιο αλιευτικής συμφωνίας που συνάπτεται μεταξύ της ΕΕ και της τρίτης χώρας,
γ) Σε ύδατα υπό τη δικαιοδοσία τρίτης χώρας στο πλαίσιο ιδιωτικής συμφωνίας.

2. Η άδεια αλίευσης εγκρίνεται και χορηγείται, από τις καθ’ύλην αρμόδιες αρχές, στα αλιευτικά σκάφη που αποπλέουν από ελληνικό λιμένα.

Διαβάστε όλη την απόφαση ΕΔΩ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.