ΕΡΕΥΝΑ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΩΝ 2012, 2013

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Έρευνας Υδατοκαλλιεργειών, ετών 2012, 2013. Για λόγους συγκρισιμότητας δίνονται τα στοιχεία και του έτους 2011.

περισσότερα