Αποτελεσματικότητα της στήριξης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας στην υδατοκαλλιέργεια

Η υδατοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση
περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΩΝ 2012, 2013

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Έρευνας Υδατοκαλλιεργειών, ετών 2012, 2013. Για λόγους συγκρισιμότητας δίνονται τα στοιχεία και του έτους 2011.

περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :
«ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ»
ΜΕΤΡΟ 1.1 «ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»

περισσότερα

Σημαντική αύξηση κονδυλίων για αλιεία-υδατοκαλλιέργειες

Αυξημένα κατά 87% είναι τα κονδύλια που θα διατεθούν στον αλιευτικό τομέα της χώρας μας την επταετία 2014-2020, σε σύγκριση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013, σύμφωνα με το νέο κοινοτικό κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, που υιοθετήθηκε επί ελληνικής προεδρίας.

περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: “Η Αναπτυξιακή Προοπτική της Ευρωπαϊκής Υδατοκαλλιέργειας στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020” (Αθήνα, 31/3/14)

περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του Μέτρου 2.1 για τις Υδατοκαλλιέργειες, για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης και προχωρούν άμεσα οι εντάξεις των προτάσεων που εγκρίθηκαν.
περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας και την ενίσχυση της  ανταγωνιστικότητας της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, τέθηκε σε διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις Υδατοκαλλιέργειες.
περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014-2020-ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ακολουθεί κείμενο με την εισήγηση της Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων στο οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ “HYDROMEDIT”

Από το «Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

περισσότερα