ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΜΕ ΜΙΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 20 HP

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Έρευνας Θαλάσσιας Αλιείας, έτους 2013. Για λόγους συγκρισιμότητας δίνονται και τα στοιχεία των ετών 2011 και 2012.

περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑΣ

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στο πλαίσια του προγράμματος «Επιλεκτικότητα του ρομβοειδούς και τετράγωνου ματιού του σάκου της τράτας στην αλιεία της μηχανότρατας, βιολογικές και οικονομικές συνέπειες και συγκριτική μελέτη της συμπεριφοράς των αλιευμάτων–EPILEXIS» προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ενοικίαση μηχανότρατας για την διενέργεια πειραματικής αλιείας στο Αιγαίο Πέλαγος σε δυο δειγματοληψίες 25 ημερών έκαστη.

περισσότερα

ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΧΤΥ ΤΡΑΤΑΣ ΒΥΘΟΥ (ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ)

Από την εφημερίδα της κυβερνήσεως

περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΛΙΕΩΝ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ

Την Τρίτη, 5/11/13, πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ψαράδων του Βόλου, στην αίθουσα συγκεντρώσεων των λιμενεργατών Βόλου στο λιμάνι, με θέμα τα φλέγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

περισσότερα