ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΧΤΥ ΤΡΑΤΑΣ ΒΥΘΟΥ (ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ)

Από την εφημερίδα της κυβερνήσεως

περισσότερα