ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΑ ΣΚΑΦΗ

Υπογραφή ΚΥΑ αναφορικά με την οικονομική ενίσχυση για την αγορά και τοποθέτηση συσκευών αυτόματου εντοπισμού επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (VMS) από τα υπόχρεα σκάφη

περισσότερα