ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Τα δεδομένα που παρουσιάζονται αφορούν στην περίοδο 2005-2012 και συλλέχθηκαν μέσα στο πλαίσιο επικαιροποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου του Ινστιτούτου (Νοέμβριος 2013)

περισσότερα