ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΜΕ ΜΙΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 20 HP

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Έρευνας Θαλάσσιας Αλιείας, έτους 2013. Για λόγους συγκρισιμότητας δίνονται και τα στοιχεία των ετών 2011 και 2012.

περισσότερα

Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού ορών & διαδικασιών για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη

Θέμα: Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 – 05 – 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασιών για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη»

περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

Διαβάστε εδώ την απόφαση όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως με : 

περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ERS) ΓΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 12Μ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΑ ΣΚΑΦΗ

Υπογραφή ΚΥΑ αναφορικά με την οικονομική ενίσχυση για την αγορά και τοποθέτηση συσκευών αυτόματου εντοπισμού επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (VMS) από τα υπόχρεα σκάφη

περισσότερα