Κατηγορία : Άρθρα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ CALLINECTES SAPIDUS ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ

Εισήγηση των Κοσμά Κεβρεκίδη, Χρυσάνθης Αντωνιάδου, Κυριακής Αβρόμογλου, Ιωάννη Ευσταθιάδη, Χαρίτωνα Χιντήρογλου στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων.

περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Τα δεδομένα που παρουσιάζονται αφορούν στην περίοδο 2005-2012 και συλλέχθηκαν μέσα στο πλαίσιο επικαιροποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου του Ινστιτούτου (Νοέμβριος 2013)

περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Τα αποτελέσματα της Έρευνας Κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά για τον ΟΠΕ, η οποία διενεργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2012.

περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΠΛΕ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΜΕΘΩΝΗΣ

Πληθυσμιακά στοιχεία του αλλόχθονου είδους Callinectes Sapidus (Decappoda : Brachyura) (μπλε καβούρι) στον όρμο Μεθώνης (Θερμαϊκός Κόλπος) : Προκαταρκτικά αποτελέσματα

περισσότερα

ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας αναφορικά με το σύστημα ελέγχου τήρησης των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής ΚΑλΠ».

περισσότερα