Κατηγορία : Άρθρα

EPILEXIS: Μία πιλοτική έρευνα για την βελτίωση της επιλεκτικότητας της τράτας και την αξιολόγηση των βιολογικών και οικονομικών συνεπειών της.

24-26

Johanna Maria Trawler in West Africa

περισσότερα

Τεχνητοί ύφαλοι και αλιευτικά αποθέματα

Δημήτρης Σ. Κλαουδάτος
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, 47ο km Αθηνών-Σουνίου, Μαύρο Λιθάρι, Τ.Θ. 712, 19013, Ανάβυσσος, Αττική, [email protected]
περισσότερα

Η Ατλαντική γαρίδα Farfantepenaeus aztecus (Ives, 1891): ένα αλλόχθονο και εμπορικό είδος στις Ελληνικές θάλασσες

Κ. Κεβρεκίδης- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης- Δνση Αγροτικών Υποθέσεων- Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
περισσότερα