: € 0.00

Αλιευτικό επαγγελματικό 12.15μ, με μηχανή 190 ΗΡ (130 στα χαρτιά). Έχει 2 VHF, βυθόμετρο, Plotter, RADAR, βίντζι διχτυών inox με 5 καρούλες, βίντζι παραγαδιών.Ανταλλάσσεται και με μικρότερο (προτίμηση πλαστικό).
Αυτή η Αγγελία έχει προβληθεί 2502 φορές.