Από τους Αρμόδιους Υπουργούς

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, αρμόδιος και για τα θέματα της αλιείας, υπέγραψε μαζί με τους συναρμόδιους Υπουργούς Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλο, Ανάπτυξης, κ. Κ. Χατζηδάκη και Υφυπουργό Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα, Κοινή Υπουργική Απόφαση, που αφορά στην εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ) για το 2014.

Το ΕΠΣΑΔ, παρά το γεγονός ότι αποτελεί συμβατική υποχρέωση της χώρας μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε εφαρμοστεί από το 2007, με κίνδυνο παραπομπής της χώρας μας στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και την επιβολή προστίμων. Με πρωτοβουλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέρος του Προγράμματος υλοποιήθηκε το 2012 με εθνικές πιστώσεις, ενώ για το 2013 το ΕΠΣΑΔ υλοποιείται ήδη.

Με την Υπογραφή της ΚΥΑ, μέσα στο 2013, διασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή του Προγράμματος, από 01.01.2014. Το Πρόγραμμα υλοποιείται τόσο με Εθνικές (50%), όσο και Κοινοτικές (50%) πιστώσεις, ετήσιου προϋπολογισμού 3.800.000 ευρώ. Με τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του Προγράμματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέκοψε την διαδικασία επιβολής κυρώσεων στην χώρα μας, εξαιτίας της μη εφαρμογής των Κοινοτικού Κανονισμού.

Το ΕΠΣΑΔ θα αποτελέσει βασικό εργαλείο στη μελλοντική λήψη αποφάσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των ιχθυοαποθεμάτων, έχοντας ως γνώμονα αφενός την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αφετέρου τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος των Ελλήνων αλιέων. Στόχος είναι να καταστεί βιώσιμη η αλιεία και να επανέλθουν τα ιχθυοαποθέματα σε επίπεδα μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, γεγονός το οποίο προωθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω και της νέας ΚΑλΠ.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαυτάρης προέβη στην εξής δήλωση:«Με την υπογραφή της ΚΥΑ υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών και των συμβατικών μας υποχρεώσεων έναντι της Ε.Ε. Το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για την επίτευξη μιας αειφόρου και βιώσιμης αλιείας.

Μέσω των στοιχείων που θα συγκεντρώσουμε από το Πρόγραμμα, θα μπορέσουμε να λάβουμε τις απαραίτητες αποφάσεις ώστε να διαφυλάξουμε την βιωσιμότητα των ιχθυοαποθεμάτων και να διασφαλίσουμε το ευαίσθητο επάγγελμα των Ελλήνων αλιέων».

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.