Μεταποίηση και Εμπορία του ΕΠΑΛ 2007-2013

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων του Μέτρου 2.3 – Μεταποίηση και Εμπορία Αλιευτικών Προϊόντων.

Στην υπηρεσία κατατέθηκαν συνολικά 63 επενδυτικά σχέδια για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης, προϋπολογισμού 57.660.247,16 ευρώ και 5 επενδυτικά σχέδια για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης, προϋπολογισμού 1.823.932,37 ευρώ.

Με το πέρας της συγκριτικής αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, εγκρίθηκαν 43 επενδυτικά σχέδια για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης, με επιλέξιμο προϋπολογισμό 44.607.405,58 ευρώ και δημόσια δαπάνη 20.180.006,36 ευρώ και 3 επενδυτικά σχέδια για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης, με επιλέξιμο προϋπολογισμό 540.037,75 ευρώ, με δημόσια δαπάνη 212.044,32 ευρώ.

Συνολικά και για τις δύο περιοχές εγκρίθηκαν 46 επενδύσεις με επιλέξιμο προϋπολογισμό. Η συνολική δημόσια δαπάνη, των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων είναι μικρότερη από τη δημόσια δαπάνη του Μέτρου 2.3 και ως εκ τούτου όλα τα εγκεκριμένα σχέδια θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της ένταξης και των 46 επενδύσεων στον τομέα της αλιείας, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης ένταξης και των 300 επενδύσεων στον τομέα της γεωργίας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης δήλωσε: «Το ΥπΑΑΤ αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τους κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, υποστηρίζει όλα τα βήματα της παραγωγικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένου και αυτού, της μεταποιητικής βιομηχανίας των προϊόντων γεωργίας και αλιείας, καθώς και την εμπορία τους.

Η εγκατάσταση των επιχειρήσεων αυτών σε όλη την επικράτεια και μάλιστα, οι περισσότερες στην περιφέρεια, είναι σημαντικές, τόσο για την ανάπτυξη της υπαίθρου και την απασχόληση, όσο και φυσικά για την εμπορία και τις εξαγωγές των εξαιρετικών αγροτικών προϊόντων, δημιουργώντας μια στέρεη βάση για την ανάπτυξη του τόπου μας».

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.