Δελτίο τύπου του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου

Με τη Φρεσκάδα της Θάλασσας : «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων»

Το «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων» παρουσίασε ο  ΟΠΕ την Τετάρτη  17 Οκτωβρίου, στην Αίγλη του Ζαππείου με την παρουσία του Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ.  κ. Θ. Θεοχαρόπουλο, του Προέδρου της ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Τ. κ. Π. Καλλιμάνη, του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΠΕ κ.  Α. Καλαμπόκη,  και τη συμμετοχή των εκπροσώπων του Τύπου, των επιχειρήσεων του κλαδου και των δημόσιων φορέων.

Ειδικότερα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.Αλιείας (Ε.Υ.Δ.Ε.Π.ΑΛ) που διαχειρίζεται και παρακολουθεί το «Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων» στα πλαίσια του μέτρου 3.4 –ανάπτυξη νέων αγορών & εκστρατείες προώθησης- του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013, προυπολογισμού 1.250.000 €.

Στην παρουσίαση χαιρέτησαν ο Ειδικός Γραμματέας κος Θεοχαρόπουλος και ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Τ* κος Παναγιώτης Καλλιμάνης.

Ο κος Θεοχαρόπουλος  μίλησε για μία νέα αρχή στις σχέσεις κράτους-παραγωγής και συγκεκριμένα ότι αυτή  «η νέα αρχή δεν μπορεί να είναι άλλη από την πλήρη συμπαράσταση προς τον παραγωγικό ιστό της χώρας, και τα προϊόντα που αυτός δημιουργεί. Σε αυτό το μοντέλο πρωταγωνιστές …..πρέπει να είναι οι Έλληνες παραγωγοί, οι Έλληνες εξαγωγείς  και οι φορείς τους.»

Ο κος Καλλιμάνης τόνισε ότι τα κατεψυγμένα αλιεύματα αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα της εθνικής μας οικονομίας. Συγκεκριμένα υπογράμμισε ότι «Ο όγκος των κατεψυγμένων αλιευμάτων που διακινούνται στην ελληνική αγορά αγγίζει τους 53,200 χιλ. τόνους με συνολική αξία 274εκ ευρώ και αποτελεί το 16% του συνολικού διακινούμενου όγκου αλιευμάτων ο οποίος ανέρχεται στους 172 χιλ. τόνους.

Εκ των 53,200 χιλ τόνων κατεψυγμένων αλιευμάτων, 10,4 χιλ. τόνοι διατίθενται στην ελληνική αγορά, .…ενώ ο όγκος των εξαγωγών για το ίδιο έτος άγγιξε τα 9.336,400 κιλά. Η ελληνική βιομηχανία κατεψυγμένων αλιευμάτων υπολογίζεται ότι θα έχει ένα κύκλο εργασιών για το 2012 περίπου στα 265 εκ ευρώ, ενώ για την επόμενη 2ετία προβλέπεται μια αύξηση του 4% φθάνοντας στα 274 εκ ευρώ.»

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΕ κος Άλκης Καλαμπόκης παρουσίασε αναλυτικά το Πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι η αποσαφήνιση των σύγχρονων αναγκών του Έλληνα καταναλωτή, η ενημέρωση για τα κατεψυγμένα αλιεύματα, η διεύρυνση του καταναλωτικού κοινού στην Ελλάδα και η προσέγγιση των αγορών της Γαλλίας, Γερμανίας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας και η αύξηση των εξαγωγών σε αυτές.

Αναμένεται να επιτευχθούν μέσω εξειδικευμένων ενεργειών επικοινωνίας καθώς και με στοχευμένες ενημερωτικές ενέργειες στο εσωτερικό και εξωτερικό. Στο εσωτερικό της χώρας θα πραγματοποιηθεί μια σειρά από εκδηλώσεις- επιδείξεις για καταναλωτές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη σε μεγάλους χώρους συγκέντρωσης όπως εμπορικά κέντρα και super markets, καταχωρήσεις και ένθετα στον εξειδικευμένο τύπο,  καμπάνια επικοινωνίας στο διαδίκτυο.

Για την προβολή και την ενίσχυση του δυναμικού αυτού κλάδου στο εξωτερικό, προβλέπεται η συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις στη Γαλλία (SIAL που θα ξεκινήσει στις 21 Οκτωβρίου), στη Γερμανία (ANUGA το 2013), στο Βέλγιο (ESE το 2013 και 2014), στη Βουλγαρία (INTERFOOD) και στη Ρουμανία (ALIMENTA το 2013 και 2014).

Ο κος Καλαμπόκης τόνισε ότι «Τα κατεψυγμένα προϊόντα φαίνεται να έχουν εδραιώσει ως ένα βαθμό την εικόνα τους στην ελληνική αγορά ως μία διατροφική επιλογή χαμηλού κόστους, ωστόσο απαιτείται επιπλέον προσπάθεια, όσον αφορά στη απήχησή τους στην ελληνική αγορά, ως προϊόντα διατροφής υψηλής ποιότητας. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων» που υλοποιεί ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) δίνοντας βαρύτητα στην ενημέρωση και στη διεύρυνση του καταναλωτικού κοινού στην Ελλάδα,  όπως και στην προσέγγιση και επέκταση νέων  αγορών στη Γαλλία, Γερμανία, Βουλγαρία και Ρουμανία και  την αύξηση των εξαγωγών σε αυτές.»

Την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος, για την στάση των καταναλωτών απέναντι στα κατεψυγμένα αλιεύματα, παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της VPRC κος Βασίλης Μεϊδάνης.  Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 40% των πολιτών εμπιστεύονται τα κατεψυγμένα αλιεύματα, ενώ το 53% είναι ικανοποιημένοι από την ποικιλία και το 51% δηλώνουν ικανοποιημένοι από την ποιότητα.**

Βασική επιδίωξη του ΟΠΕ  είναι η ενδυνάμωση των θετικών αντιλήψεων για τον κλάδο καθώς και το χτίσιμο της εικόνας και των οφελών των κατεψυγμένων αλιευμάτων.

* Ο ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Τ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κατεψυγμένων Τροφίμων) έχει στη δύναμή του άνω των 90 επιχειρήσεων μελών οι οποίες έχουν ετήσιο τζίρο πλέον των 300εκ ευρώ και απασχολούν πλέον των 2.850 ατόμων προσωπικό.

** Η έρευνα διεξήχθη από τη VPRC στο διάστημα 21 έως 28 Ιουνίου 2012, σε πανελλαδικό δείγμα 1.702 ατόμων, 18 ετών και άνω. Η έρευνα ήταν ποσοτική με τηλεφωνικές συνεντεύξεις, με στρωματοποιημένη δειγματοληψία.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.