Ανάπτυξη μεθόδων αναπαραγωγής και εκτροφής του κρανιού σαν μέτρο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ιχθυοκαλλιέργειας με την εισαγωγή νέων ειδών

Πατήστε στο ακόλουθο link και διαβάστε το πρόγραμμα της Ημερίδας διάχυσης αποτελεσμάτων προγράμματος “ΚΡΑΝΙΟΣ” (ΕΣΠΑ-Συνεργασία) που πραγματοποιείται την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών :

Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων προγράμματος ΚΡΑΝΙΟΣ (ΕΣΠΑ-Συνεργασία)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.