Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας οργανώνει συνάντηση Εργασίας για την διαμόρφωση των προτεραιοτήτων Έρευνας και Καινοτομίας αναφορικά με τον τομέα της πρωτογενούς Αγροτικής παραγωγής των Τροφίμων και της Αγροβιοτεχνολογίας στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. Αμφιθέατρο Ινστιτούτου Παστέρ, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127, Αθήνα.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στo πλαίσιo της εκπόνησης του Εθνικού Στρατηγικού πλαισίου Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Π.Ε.Κ) της ΓΓΕΤ και της προετοιμασίας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 με την στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης στο επίκεντρο του σχεδιασμού.

Στη συνάντηση εργασίας έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τον παραγωγικό χώρο που αντιπροσωπεύουν την αλυσίδα του τομέα των υδατοκαλλιεργειών και της ερευνητικής κοινότητας του χώρου.

Αντικείμενο της συζήτησης, μεταξύ άλλων, θα είναι η ανάδειξη των ερευνητικών και τεχνολογικών προτεραιοτήτων και η δημιουργία σχεδίου δράσεων που αφορούν στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών με κύρια προτεραιότητα την σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και την ενίσχυση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις του τομέα ώστε να καταστήσουμε την χώρα ανταγωνιστική στο παγκοσμιοποιημένο πλέον κοινωνικοοικονομικό σύστημα.

Στην συνάντηση θα παρουσιαστεί πρόταση της συντονιστικής ομάδας του τομέα των υδατοκαλλιεργειών η οποία λειτουργεί στα πλαίσια της ήδη υπάρχουσας πλατφόρμας – δικτύου του αγροβιοδιατροφικού συμπλέγματος της ΓΓΕΤ.

Επιθυμία μας είναι το δίκτυο αυτό να λάβει πρωτοβουλίες που θα δημιουργήσουν θεσμικές οντότητες σε τομείς όπου είναι κρίσιμοι και διαπιστώνονται κενά, αποφεύγοντας επικαλύψεις με ήδη υπάρχοντες θεσμούς οι οποίοι λειτουργούν και παρέχουν χρήσιμο έργο.

Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, θα μπορέσει να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη δημιουργία μόνιμων συνεργασιών μεταξύ της Ερευνητικής, Πανεπιστημιακής και Επιχειρηματικής κοινότητας, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας μας.

Για το καλύτερο συντονισμό της συνάντησης, μπορείτε να έλθετε σε επικοινωνία με τον κ. Παναγιώτη Χατζηνικολάου τηλ. 210 7458068 (e-mail: [email protected]).

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.