Από την εφημερίδα της κυβερνήσεως

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός διαδικασιών υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013 .. 1) Καθορισμός διαδικασιών υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους Δικαιούχους για το Μέτρο 2.1 “Υδατοκαλλιέργεια” του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιε ίας 2007−2013.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την σχετική απόφαση όπως εκδόθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως :

Μεταποίηση και Εμπορία και Υδατοκαλλιέργεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.