Από την εφημερίδα της κυβερνήσεως

Αποφάσεις

Καθορισμός διαδικασιών υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων» του Άξονα Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την σχετική απόφαση όπως εκδόθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως :

Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.