Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του Μέτρου 2.1 για τις Υδατοκαλλιέργειες, για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης και προχωρούν άμεσα οι εντάξεις των προτάσεων που εγκρίθηκαν.

 

Από τα 87 σχέδια που κατατέθηκαν εγκρίθηκαν τα 76, με προϋπολογισμό 36,5 εκ. €.

 

Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, σε:
1. Εκσυγχρονισμό εκτατικών ιχθυοτροφείων.
2. Εκσυγχρονισμό και μετεγκαταστάσεις πλωτών και χερσαίων μονάδων πάχυνσης μεσογειακών ιχθύων (τσιπούρα, λαβράκι κ.ά.).
3. Εκσυγχρονισμό αλλά και ίδρυση νέων μονάδων εκτροφής πέστροφας.
4. Ίδρυση μονάδων οστρακοκαλλιεργειών.
5. Ίδρυση και εκσυγχρονισμό μονάδων παραγωγής σπιρουλίνας.
6. Εκσυγχρονισμούς ιχθυογεννητικών σταθμών μεσογειακών ιχθύων.

 

Με την έγκριση των εν λόγω επενδύσεων, ενισχύεται η απασχόληση, με τη δημιουργία 180 θέσεων εργασίας και παράλληλα ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος αξιολογήσεων  για το Μέτρο 2.1 των Υδατοκαλλιεργειών του ΕΠΑΛ 2007-2013. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να εκδοθεί νέα πρόσκληση για τους ενδιαφερόμενους, πριν την εφαρμογή του νέου ΕΠΑΛ 2014-2020.

 

Η έγκριση και έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών προτάσεων για τις Υδατοκαλλιέργειες, συμπίπτει χρονικά με
• την κατάθεση προς διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του ΥΠΑΑΤ για τον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών. Ένα σχέδιο νόμου το οποίο είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης πολλών μηνών, με τη συμμετοχή των παραγωγικών φορέων, ειδικών εμπειρογνωμόνων και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου.
• Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των καινοτόμων επενδυτικών προτάσεων που κατατέθηκαν στο ΕΠΑΛ, προϋπολογισμού 3.3 εκ. €.
• Με τη συμφωνία για τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την οποία πέτυχε η Ελληνική Προεδρία στις 28 Ιανουαρίου και η οποία προβλέπει 6,5 δις €, για τη χρηματοδότηση του κλάδου στην Ε.Ε.

 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, δήλωσε σχετικά: «Το Υπουργείο καταβάλλει μια συντονισμένη προσπάθεια ενίσχυσης του τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών. Έναν τομέα που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για τη χώρα μας, με συγκριτικά ποιοτικά και ποσοτικά πλεονεκτήματα,  καθιστώντας την Ελλάδα πρώτη σε παγκόσμια παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού.

 

Εκμεταλλευόμενοι εθνικούς και κοινοτικούς πόρους προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την περαιτέρω ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και τη διεύρυνση της δραστηριότητας ενός τόσο σημαντικού τομέα για τη χώρα μας, ενώ παράλληλα προσπαθούμε να εξαλείψουμε τις διοικητικές αγκυλώσεις που περιορίζουν τον τομέα των υδατοκαλλιεργειών, με σειρά  νομοθετικών ρυθμίσεων, επιστέγασμα των οποίων είναι η κατάθεση, προς διαβούλευση, από το ΥπΑΑΤ Σχεδίου Νόμου για τις Υδατοκαλλιέργειες.

 

Η συμφωνία για τη νέα ΚΑλΠ που μόλις επιτεύχθηκε χάρις και της προσπάθειας της ελληνικής Προεδρίας, στην οποία για πρώτη φορά γίνεται αναφορά στην ξεχωριστή υποστήριξη του τομέα των Υδατοκαλλιεργειών στην Ευρώπη, σε συνάρτηση με τη μεγάλη στροφή του παγκόσμιου  καταναλωτή για την απόκτηση των κατάλληλων πρωτεϊνούχων τροφών από ψάρια, δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες προοπτικές για τον κλάδο.

 

Το εξαιρετικό μας περιβάλλον, στην προκειμένη περίπτωση οι θάλασσές μας, αλλά και το μεράκι και η επιμονή των Ελλήνων παραγωγών, βάζουν και στο συγκεκριμένο τομέα τη σφραγίδα τους σε μια ανάπτυξη στηριγμένη στην πραγματική παραγωγή».

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.