Από την εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης προέβει σε έγκριση Ειδικού Πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργεις και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Διαβάστε εδώ την Απόφαση όπως αυτή εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως :
Έγκριση Ειδικού Πλαισίου και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.