Διάσκεψη υψηλού επιπέδου με θέμα τη διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας θα διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη, από τις 13 έως και τις 14 Μαρτίου του 2014, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας.

Η Διεθνής Διάσκεψη οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη συμμετοχή του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας FAO. Η Ελληνική Προεδρία υποστηρίζει τη διεξαγωγή της συνάντησης αυτής, ως συμβολή στην άσκηση βιώσιμης αλιείας, που είναι ο βασικός στόχος της αναθεωρημένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Η άσκηση της βιώσιμης αλιείας θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν σε ένα καλύτερο μέλλον τον κλάδο της αλιείας.

Το θέμα της Διάσκεψης αποτελεί μία από τις δράσεις, οι οποίες έχουν προβλεφθεί στο πλαίσιο της εξωτερικής διάστασης της αναθεώρησης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Έχει στόχο την προώθηση των συζητήσεων σε διεθνές επίπεδο του διαχρονικού προβλήματος της υπερ-ικανότητας του αλιευτικού στόλου.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης δήλωσε: «Μία από τις βασικές προτεραιότητες για την Ελληνική Προεδρία είναι η εξασφάλιση του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στη διεθνή αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερ-ικανότητας του αλιευτικού στόλου. Αυτή η Διάσκεψη είναι η κατάλληλη στιγμή για την προώθηση των συζητήσεων για τη διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας».

Η υπερ-ικανότητα του αλιευτικού στόλου σε παγκόσμιο επίπεδο έχει οδηγήσει τα αποθέματα σε σημαντική συρρίκνωση και υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης. Κατά τη διάρκεια της αναφερομένης συνόδου όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν απόψεις για την αποτελεσματική διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας και να προτείνουν λύσεις, στο πλαίσιο των ισχυόντων κανόνων.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.