Από το «Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

«ΝΕΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ»
«Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφάσισε αντί της διοργάνωσης του “5ου Διεθνούς Συνεδρίου Υδροβιολογίας – Αλιείας” να προχωρήσει σε συνεργασία με το “Σύλλογο ΠΑΣΤΙ”, σε από κοινού διοργάνωση σειράς συνεδρίων ανά διετία με την ονομασία «Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος – “HydroMedit”».

Το συνέδριο αυτό, αποτελεί τη μετεξέλιξη του προαναφερθέντος και του Διεθνούς Συνεδρίου Υδατοκαλλιεργειών, Αλιευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής “6ου Διαχείρισης”, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου ισχυρότερου και πλέον αναβαθμισμένου Διεθνούς Συνεδρίου.

Το «1ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος “HydroMedit 2014”» θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο, στις 13-15 Νοεμβρίου 2014 και το «2ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος – “HydroMedit 2016”» θα πραγματοποιηθεί στο Μεσολόγγι, στις 10-12 Νοεμβρίου 2016. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους κ.κ.: Νεοφύτου Χρήστος Καθηγητής ΠΘ (Πρόεδρος), Βλάχος Νικόλαος Μέλος ΔΣ ΠΑΣΤΙ, Εξαδάκτυλος Αθανάσιος Επικ. Καθηγητής ΠΘ, Ματζαφλέρη Νίκη Μέλος ΠΑΣΤΙ, Παναγιωτάκη Παναγιώτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΠΘ, Σκόρδας Κωνσταντίνος Λέκτορας ΠΘ, Τσουμάνη Μιράντα Γεν. Γραμ. ΔΣ ΠΑΣΤΙ, Χατζηευσταθίου Μιχαήλ Μέλος ΠΑΣΤΙ, και Τζιάντζιου Λαμπρινή ΕΤΕΠ ΠΘ (Γραμματεία). Θα ενημερωθείτε πιο αναλυτικά στην 1η ανακοίνωση που θα γίνει σύντομα».

“NEW INTERNATIONAL CONGRESS”
The Department of Ichthyology and Aquatic Environment, School of Agricultural Sciences, University of Thessaly, decided instead of organising the “5th International Symposium on Hydrobiology & Fisheries” to proceed in collaboration with the “Society PASTI” to a jointly organised series of congresses called «International Congress on Applied Ichthyology and Aquatic Environment – “HydroMedit”». The Congress is the evolution of the “5th International Symposium on Hydrobiology & Fisheries”, and the “6th International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management” aiming to establish a more enhanced and multidisciplinary International Congress.

The «1st International Congress on Applied Ichthyology and Aquatic Environment – “HydroMedit 2014”» will be held in Volos, on 13-15 November 2014, and the «2nd International Congress on Applied Ichthyology and Aquatic Environment – “HydroMedit 2016”» will be held at Mesolonghi, on 10-12 November 2016.

The Organising Committee consists of: Neophitou Christos Professor UTH (Chairman), Vlachos Nicholaos member BD PASTI, Exadactylos Athanassios Assistant Professor UTH, Mantzafleri Niki member PASTI, Panagiotaki Panagiota Associate Professor UTH, Skordas Konstantinos Lecturer UTH, Tsoumani Miranda Gener. Secret. BD PASTI, Chatziefstathiou Michael member PASTI, and, Tziantziou Lambrini Techn. Staff UTH (Secretariat), who will inform you in more details in 1st announcement.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.