ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ CALLINECTES SAPIDUS ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ

Εισήγηση των Κοσμά Κεβρεκίδη, Χρυσάνθης Αντωνιάδου, Κυριακής Αβρόμογλου, Ιωάννη Ευσταθιάδη, Χαρίτωνα Χιντήρογλου στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων.

περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΠΛΕ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΜΕΘΩΝΗΣ

Πληθυσμιακά στοιχεία του αλλόχθονου είδους Callinectes Sapidus (Decappoda : Brachyura) (μπλε καβούρι) στον όρμο Μεθώνης (Θερμαϊκός Κόλπος) : Προκαταρκτικά αποτελέσματα

περισσότερα