Αλιεία τόνου – Υποχρεώσεις

ΘΕΜΑ : 2015_Αλιεία τόνου_ Υποχρεώσεις

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι για το έτος 2015

περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Από την Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητων Παράκτιων Επαγγελματικών Αλιευτικών Σκαφών – Κατάργηση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της αλιείας και κατάρρευση του αλιευτικού κλάδου

περισσότερα