ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ CALLINECTES SAPIDUS ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ

Εισήγηση των Κοσμά Κεβρεκίδη, Χρυσάνθης Αντωνιάδου, Κυριακής Αβρόμογλου, Ιωάννη Ευσταθιάδη, Χαρίτωνα Χιντήρογλου στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων.

περισσότερα