ψάρια-μεσόγειος

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5632/104626/ 29.9.2015 υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόνου (Thunnus thynnus BFT), μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga ALB) και ξιφία (Xiphias gladius SWO)» (Β’ 2151), όσον αφορά τη χορήγηση αδειών αλίευσης τόνου.

 

για να διαβάσετε το ΦΕΚ ανοίξτε το pdf : ΦΕΚ 3214 2017 (002)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.