Χωρίς τίτλοΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

“ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ»

Διάρκεια φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια 2 (δύο) εξάμηνα.  Η επιτυχής ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. «Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια» περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση πέντε (5) μαθημάτων (η διδασκαλία των οποίων θα γίνεται τα απογεύματα) και την επιτυχή ολοκλήρωση και υποστήριξη της  Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.  Θα πραγματοποιηθεί διδασκαλία εξ’ αποστάσεως σε ποσοστό 35% του συνόλου των μαθημάτων. Παρέχεται η δυνατότητα Πλήρους (δυο ακαδημαϊκά εξάμηνα) και Μερικής φοίτησης (τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα), για εργαζόμενους.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται για το ακαδ. έτος 2018-2019 στο ποσό των 2.000 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, ανακοινώνεται πίνακας των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν φοίτηση (το 30% των εγγραφέντων), βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.

Σύστημα Επιλογής Εισακτέων

Η επιλογήγίνεται απόΕπιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσειςκαι αφού προηγηθεί προσωπική συνέντευξη.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια», γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων  ΑΕΙ και ΑΤΕΙ Τμημάτων/Σχολών Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Θετικών και Οικονομικών Επιστημών και άλλων σχετικών Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Διαδικασία Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.

Δικαιολογητικά

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδαhttp://pms.diae.uth.gr/

Ημερομηνίες- Προθεσμίες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, από 02/07/2018 έως και 31/08/2018, να αποστείλουν εμπρόθεσμα, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (υπόψη κ. Α. Πανάγου).

Πληροφορίες-Επικοινωνία-Αποστολή δικαιολογητικών

Η αίτηση των ενδιαφερομένων αποστέλλεται και ηλεκτρονικά, ενώ τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως, σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Μ.Σ.  «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ»

Τέρμα Φυτόκου, ΤΚ 38446, Βόλος.

(Υπόψη κας Α. Πανάγου, τηλ. 24210-93088).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, καθημερινά 11:00 – 13.00 στο τηλέφωνο 24210-93088 και μέσω e-mail στη διεύθυνση mscmedaqua@uth.gr. Επίσης, πληροφορίες σχετικά με την όλη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και το απαιτούμενο έντυπο της Αίτησης, δίνονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://pms.diae.uth.gr/

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.