fish-school-3600x2400-castle-rock-ocean-pacific-atlantic-indian-water-1231-1

Τα αποθέματα ιχθύων στη Μεσόγειο Θάλασσα επιδεινώνονται με ανησυχητικό ρυθμό. Μια πρόσφατη ανάλυση δείχνει ότι το 93% των εκτιμώμενων αποθεμάτων ιχθύων είναι  σε υπερεκμετάλλευση και ορισμένα από αυτά βρίσκονται στα πρόθυρα εξάντλησης. Επιπλέον, η Μεσόγειος Θάλασσα έχει χάσει το 41% των θαλάσσιων θηλαστικών και το 34% του συνολικού πληθυσμού ψαριών τα τελευταία 50 χρόνια. Υπολογίζεται ότι 10.000 έως 12.000 θαλάσσια είδη κατοικούν στη Μεσόγειο, αλλά αυτή η εξαιρετική βιοποικιλότητα βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο, καθώς απειλείται από τη ρύπανση, την αλλαγή του κλίματος και την υπεραλίευση. Οι περαιτέρω καθυστερήσεις στη συντονισμένη δράση θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη αναστρέψιμες ζημίες και σε κατάρρευση βασικών αποθεμάτων που είναι απαραίτητα για τον τομέα της αλιείας.

Τα θαλάσσια θηλαστικά και τα ψάρια σε παρακμή.

Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε σε έκθεση του  Nature’s Scientific Reports,  επιστήμονες από το Joint Research Centre (JRC)  προειδοποιούν για τις πιέσεις στη Μεσόγειο που θα μπορούσαν να ωθήσουν το οικοσύστημα πέρα από το σημείο μη επιστροφής. Η ανάλυση εξετάζει τις ιστορικές μεταβολές στον τροφικό ιστό της Μεσογείου  που επηρεάζεται  από περιβαλλοντικούς παράγοντες  και αλιευτικές προσπάθειες. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, τα τελευταία 50 χρόνια, η Μεσόγειος έχει χάσει το 41% του αριθμού των θαλάσσιων θηλαστικών και το 34% της συνολικής ποσότητας ψαριών. Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα και την Αδριατική (- 50%), ενώ η μείωση ήταν πολύ μικρότερη στο Ιόνιο (- 8%).

Η Μεσόγειος είναι ευάλωτη

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κύρια κινητήρια δύναμη πίσω από αυτές τις αλλαγές ήταν η μεταβολή της πρωτογενούς παραγωγής στη λεκάνη της Μεσογείου. Η πρωτογενής παραγωγή αναφέρεται στη φωτοσυνθετική δραστηριότητα των φυτών, όπου τα φυτά χρησιμοποιούν το φως του ήλιου για να συνθέσουν θρεπτικά συστατικά από διοξείδιο του άνθρακα και νερό για να δημιουργήσουν βιομάζα φυτοπλαγκτόν, η οποία αποτελεί τη βάση του ιστού των τροφίμων και της αναπαραγωγής των ψαριών. Καθώς η πρωτογενής παραγωγικότητα της Μεσογείου είναι φυσικά χαμηλή, ολόκληρη η Μεσόγειος Θάλασσα χαρακτηρίζεται ως οικοσύστημα χαμηλής παραγωγικότητας.

“Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν την Μεσόγειο Θάλασσα ιδιαίτερα ευάλωτη σε επιπτώσεις όπως η κλιματική αλλαγή, τα απορρίμματα θαλάσσης και η εισβολή ξένων ειδών και είναι πολύ εύκολο να υπεραλιευτούν  τα υπάρχοντα αποθέματα. Όταν τα αποθέματα ιχθύων αλιεύονται εντατικά, δεν έχουν το χρόνο να αναπαραχθούν για να  διατηρήσουν  τα επίπεδα του πληθυσμού », λέει ο Jann Martinsohn, επικεφαλής της ομάδας έρευνας για την αλιεία στο JRC.

Τα αποθέματα ιχθύων είναι υπερεκμεταλλευμένα.

Οι επιστήμονες και οι εμπειρογνώμονες στον τομέα της αλιείας, που παρακολουθούν την κατάσταση κατά τη διάρκεια των ετών, σηματοδοτούν μια ανησυχητική μείωση των αποθεμάτων ιχθύων. Η ανάλυση  της Scientific Technical Economic Committee for Fisheries (STECF), επιστημονικού συμβουλευτικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με το JRC, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το 93% των αξιολογημένων αποθεμάτων ιχθύων στη Μεσόγειο Θάλασσα έχουν επί του παρόντος υπερεκμεταλλευτεί. Η ανάλυση βασίζεται στους τύπους αλιείας για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Η παρακολούθηση των αποθεμάτων ιχθύων παρεμποδίζεται από την έλλειψη δεδομένων για υπερβολικά πολλά αποθέματα ιχθύων. Ένας σημαντικός αριθμός αλιευμάτων δεν έχει ακόμα καταγραφεί νόμιμα ή τα αλιεύματα προέρχονται από αποθέματα με ελλείψεις δεδομένων.

The 120 meters pelagic trawler Johanna Maria is owned by  Dutch company Jaczon, and is sailing under the Irish flag.  Johanna Maria is fishing for Round Sardinella (sardinella aurita) under EU's fisheries partnership agreement. It's represented by the Pelagic Freezer Association (PFA).

Δημόσια βάση δεδομένων για την παρακολούθηση της κατάστασης των αποθεμάτων

Προκειμένου να γεφυρωθούν τα κενά γνώσης, το JRC  δημιούργησε μια δημόσια βάση δεδομένων για την παρακολούθηση της κατάστασης των αποθεμάτων ιχθύων στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Τα δεδομένα διατίθενται μέσω ενός διαδραστικού διαδικτυακού ταμπλό που επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν διάφορες μεταβλητές αξιολόγησης των αποθεμάτων, όπως η θνησιμότητα λόγω αλιείας. Το σύστημα επιτρέπει επίσης στους χρήστες του να φιλτράρουν τα αποτελέσματα ανά περιοχή, είδος και κατάσταση. Ένα αντίγραφο της βάσης δεδομένων θα συμπεριληφθεί για πρώτη φορά στην επόμενη έκδοση της βάσης δεδομένων RAM Legacy Stock Assessment: μια συλλογή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αποθεμάτων ιχθύων για εμπορικούς εκμεταλλευόμενους θαλάσσιους πληθυσμούς από όλο τον κόσμο. Αυτή η βάση δεδομένων παρέχει μια μοναδική πηγή πληροφοριών για την πραγματοποίηση συγκρίσεων μεταξύ της κατάστασης της αλιείας και του αποθέματος.

Πρωτοβουλία MedFish4Ever

Υπό το φως της καταστροφικής κατάστασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη να δράσουμε τώρα. Πέρυσι δρομολόγησε την πρωτοβουλία MedFish4Ever για να επαναφέρει τον αλιευτικό τομέα στην ευαισθητοποίηση, εξασφαλίζοντας ισχυρή πολιτική ηγεσία για την ανοικοδόμηση ενός βιώσιμου αλιευτικού τομέα και διασφαλίζοντας την ισχυρή δέσμευση όλων των ενδιαφερόμενων μερών να συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αλιευτικών αποθεμάτων και στον τομέα της αλιείας. Η συλλογή δεδομένων για την αλιεία και επιστημονικές συμβουλές είναι απαραίτητη σε αυτή τη διαδικασία, στην οποία το JRC  διαδραματίζει κεντρικό ρόλο. Από το 2007, το JRC συλλέγει, καταρτίζει και αξιολογεί πληροφορίες σχετικά με την αλιεία στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων τεκμηριώνονται σε 36 εκθέσεις του JRC Science for Policy. Η νέα δημόσια βάση δεδομένων αξιολόγησης των αποθεμάτων ιχθύων βασίζεται στις εκθέσεις αυτές.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.