1990ed8a-3664-11e7-99bd-13beb0903fa3

Ετοιμότητα για το Brexit: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει δύο προτάσεις έκτακτης ανάγκης για να συμβάλει στην άμβλυνση του αντικτύπου της αποχώρησης χωρίς συμφωνία για τον αλιευτικό τομέα στην ΕΕ

Λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την κύρωση της συμφωνίας αποχώρησης, η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα δύο νομοθετικές προτάσεις για να συμβάλει στην άμβλυνση του σημαντικού αντικτύπου που θα έχει η ενδεχόμενη αποχώρηση χωρίς συμφωνία για τον αλιευτικό τομέα της ΕΕ.

Οι εν λόγω προτάσεις εντάσσονται στις εν εξελίξει εργασίες ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης της Επιτροπής και θα συμβάλουν στη διασφάλιση συντονισμένης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ αν επικρατήσει αυτό το σενάριο. 

Η πρώτη πρόταση παρέχει τη δυνατότητα σε αλιείς και επιχειρήσεις από τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν αποζημίωση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους. Αυτό θα συμβάλει στην αντιστάθμιση, ως έναν βαθμό, του αντικτύπου που θα έχει η ξαφνική απαγόρευση της αλιείας στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου για τα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία.

Η δεύτερη πρόταση τροποποιεί τον κανονισμό για τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων. Στόχος αυτής της πρότασης είναι να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα μπορεί να παραχωρήσει στα σκάφη του Ηνωμένου Βασιλείου πρόσβαση στα ύδατα της ΕΕ έως το τέλος του 2019, υπό την προϋπόθεση ότι τα σκάφη της ΕΕ θα έχουν και αυτά πρόσβαση στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πρόταση προβλέπει επίσης μια απλουστευμένη διαδικασία χορήγησης άδειας αλιείας στα σκάφη του Ηνωμένου Βασιλείου για τα ύδατα της ΕΕ και στα σκάφη της ΕΕ για τα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου, εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο παραχωρήσει πρόσβαση στα ύδατά του. Η πρόταση αυτή αφορά μόνο το 2019 και βασίζεται στη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2019.

Τα εν λόγω μέτρα έκτακτης ανάγκης δεν μπορούν να μετριάσουν τον συνολικό αντίκτυπο της ενδεχόμενης αποχώρησης χωρίς συμφωνία, ούτε αναπαράγουν κατά κανένα τρόπο τα πλήρη οφέλη που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους της ΕΕ ή τους όρους της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης. Τα μέτρα περιορίζονται σε συγκεκριμένους τομείς, στους οποίους είναι απολύτως αναγκαία η προστασία των ζωτικών συμφερόντων της ΕΕ και όπου τα μέτρα ετοιμότητας από μόνα τους δεν επαρκούν. Κατά κανόνα, θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα, περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και θα εγκριθούν μονομερώς από την ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Οι προτάσεις αυτές υπόκεινται στη διαδικασία συναπόφασης. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να διασφαλίσει την έγκριση των προτεινόμενων νομοθετικών πράξεων, ώστε να τεθούν σε ισχύ έως τις 29 Μαρτίου 2019.  

Ιστορικό

Στις 19 Δεκεμβρίου 2018 η Επιτροπή δημοσίευσε την τρίτη ανακοίνωσή της σχετικά με την προετοιμασία για το Brexit, με την οποία εφαρμόζεται το σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Η εν λόγω ανακοίνωση περιλαμβάνει 14 μέτρα σε περιορισμένο αριθμό τομέων στους οποίους ένα σενάριο αποχώρησης χωρίς συμφωνία θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρή διαταραχή για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην ΕΕ των 27. Σε αυτούς τους τομείς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι αεροπορικές μεταφορές, τα τελωνεία και η πολιτική για το κλίμα.

Η Επιτροπή έχει επίσης δημοσιεύσει 88 τομεακές ανακοινώσεις ετοιμότητας για να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τις συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου ελλείψει συμφωνίας αποχώρησης. Είναι διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Η Επιτροπή διεξήγαγε επίσης τεχνικές συζητήσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27, τόσο για γενικά θέματα ετοιμότητας όσο και για ειδικά τομεακά, νομικά και διοικητικά μέτρα ετοιμότητας.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εφαρμόζει το σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης κατά τις επόμενες εβδομάδες και θα παρακολουθεί την ανάγκη για πρόσθετες ενέργειες, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών για ετοιμότητα.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.