Κατηγορία : Νέα

ΕΠΑλΘ 2014-2020: επενδύσεις στην αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και μεταποίηση

SHMA EPAL 2007-2013

Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 3.4.4 – Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

ΦΕΚ: ΥΑ 1121 ΦΕΚ

Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 3.1.22 – «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

ΦΕΚ: YA 1123_ΦΕΚ

Όροι και ρυθμίσεις για την εφαρμογή και την υλοποίηση των Μέτρων 3.2.2, 4.2.4 και 6.2.3 – Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 .

ΦΕΚ: Υδατοκ.YA 1120 ΦΕΚ

Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση των Μέτρων 3.1.8 – «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 – «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

ΦΕΚ: ΥΑ 1122 ΦΕΚ

περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΣΕΘ – ΠΑΝΕΜΜΙ για την προσφυγή στο ΣτΕ κατά εγκυκλίου κ. Αντώνογλου

Χωρίς τίτλο                                              ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

Προσφυγή στο ΣτΕ κατά εγκυκλίου Αντώνογλου

Στο ΣτΕ προσέφυγε σύσσωμος ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών για την ακύρωση της εγκυκλίου που εξέδωσε πρόσφατα ο Γ.Γ. ΥΠΑΑΤ κ. Αντώνογλου. Πρόκειται για μια εγκύκλιο αδειοδότησης νέων μονάδων η οποία δημιουργεί τρία πολύ σημαντικά προβλήματα και εγείρει πολλά ερωτήματα για την σκοπιμότητα της εγκυκλίου την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Πρώτον η εγκύκλιος αυτή επιτρέπει, κατά παρέκκλιση από την σχετική νομοθεσία,  την αδειοδότηση μονάδων σε περιοχές όπου ρητώς απαγορεύεται η ίδρυση οποιασδήποτε μονάδας πριν από την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού. Πρακτικά το ΥΠΑΑΤ με τον τρόπο αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις για αυθαιρεσίες, πρακτικές και «συναλλαγές» που είχαν γίνει και στο παρελθόν και που δεν ευνοούν τον υγιή ανταγωνισμό.

Δεύτερον «τορπιλίζει» την διαδικασία ολοκλήρωσης του χωροταξικού σχεδιασμού του κλάδου. Εδώ και τέσσερα χρόνια προχωράει με πολλές δυσκολίες η διαδικασία ίδρυσης των ΠΟΑΥ (περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών) όπως προβλέπονται στην σχετική νομοθεσία της χώρας από το 2011. Με την εγκύκλιο αυτή, ανατρέπεται όλη η προετοιμασία που έχει γίνει σε πολλές περιφέρειες της χώρας, δημιουργούνται τρομακτικές καθυστερήσεις στους φακέλους που έχουν ήδη κατατεθεί και είναι υπό αξιολόγηση. Τρίτον, η εγκύκλιος αυτή δημιουργεί ξανά ερωτηματικά και επομένως προβλήματα στην προσέλκυση νέων επενδυτών οι οποίοι θα επιθυμούσαν να επενδύσουν στη χώρα μας.

Εκπρόσωποι του κλάδου σημειώνουν πως  «εμείς οι παραγωγοί είμαστε οι πρώτοι που επιδιώκουμε την δημιουργία νέων μονάδων και την προσέλκυση υγιών επενδυτών στην χώρα. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει σεβόμενοι την ισχύουσα νομοθεσία και να μην αναβιώνει νοσηρές καταστάσεις του παρελθόντος. Εκτός από τον αθέμιτο ανταγωνισμό που αντιμετωπίζουμε από τις τρίτες χώρες, τώρα με την εγκύκλιο αυτή δημιουργούνται προϋποθέσεις αθέμιτου ανταγωνισμού και εντός της χώρας και μάλιστα με την συγκατάθεση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ. Όταν όλες οι στρατηγικές μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη όλου του κλάδου είναι ημιτελείς εδώ και χρόνια, αναρωτιόμαστε ποιο είναι το κίνητρο για την έκδοση αυτής της εγκυκλίου, αυτή την χρονική στιγμή, λίγο πριν την ολοκλήρωση των ΠΟΑΥ και κυρίως για ποιο λόγο δεν έχει ανακληθεί ακόμα. Υπενθυμίζουμε στους συναρμόδιους Υπουργούς πως το Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών είναι ημιτελές, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014 – 2020 παραμένει ανενεργό και ο χωροταξικός σχεδιασμός του κλάδου σχεδόν στάσιμος.

περισσότερα

Διαδικασία Ψηφοφορίας για τις Εκλογές ΠΑΣΤΙ έτους 2017

Χωρίς τίτλο

Ημερομηνία έναρξης της εκλογικής διαδικασίας για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι η Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017.

 Η διαδικασία θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω e-Voting (on-line). Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 20 Ιουλίου – 08:00 και θα τελειώσει στις 15 Αυγούστου – 23:59 (πριν και μετά αυτό το διάστημα δεν είναι δυνατή η ψηφοφορία). Στην εκλογική διαδικασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι Πτυχιούχοι Ιχθυολόγοι ΤΕ, απόφοιτοι και των τριών (3) τμημάτων (Μεσολόγγι, Ηγουμενίτσα, Μουδανιά).

Για όσους Ιχθυολόγους ΤΕ δεν είναι ήδη Μέλη του ΠΑΣΤΙ η συμμετοχή τους στις εκλογές θεωρείται εγγραφή τους στον Σύλλογο (για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής απαιτείται στη συνέχεια η τυπική αποστολή ορισμένων προσωπικών στοιχείων, και εγγράφων όπως το αντίγραφο του πτυχίου, κλπ). Πληροφορίες στο pasti@geocities.com

 

Περιγραφή της Διαδικασίας:

 

 • Οι ψηφοφόροι πρέπει να κάνουν χρήση του παρακάτω συνδέσμου (link) για να μπουν στην ειδική πλατφόρμα του e-Voting: http://www.ballotbin.com/voterReg.php?b=67182
 • Στο website αυτό πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες και να εισάγουν το e-mail τους στο αντίστοιχο πεδίο για να πιστοποιηθούν.
 • Με την εισαγωγή του e-mail τους θα λάβουν αυτόματα μετά από λίγο στο e-mail που έδωσαν έναν ΑΛΛΟ σύνδεσμο, που ακολουθώντας την επιλογή CLICK HERE TO VOTE θα οδηγηθούν στο on-line ψηφοδέλτιο (ΠΡΟΣΟΧΗ: εάν δεν το λάβετε σε εύλογο χρονικό διάστημα παρακαλούμε ελέγξτε τον φάκελο με τα spam σας).
 • Στο ψηφοδέλτιο υπάρχει δυνατότητα επιλογής έως δύο (2) άτομα για το ΔΣ, και έως δύο (2) άτομα για την ΕΕ.
 • Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας τους κάνουν αποδοχή της ψήφου τους (Click Here to Submit this Ballot), κι αυτή αυτόματα καταχωρείται στις έγκυρες.
 • Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα θα εκδοθούν αυτόματα (στις 16/8), και θεωρούνται τελικά μετά την τυπική επικύρωση τους από την Εφορευτική Επιτροπή (κι ακολουθώντας ξανά τον σύνδεσμο του ψηφοδελτίου σας θα μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα).

Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τεχνολόγων Ιχθυολόγων

Το Διοικητικό Συμβούλιο        Η Εξελεγκτική Επιτροπή          Η Εφορευτική Επιτροπή

( Οι πλήρεις ανακοινώσεις των εκλογών στο http://pasti.pblogs.gr )

περισσότερα

118 εκ. € για την ενίσχυση του κλάδου της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών και της μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων

SHMA EPAL 2007-2013

 

Με Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Βαγγέλη Αποστόλου,  καθορίσθηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή και την υλοποίηση επτά (7) βασικών παραγωγικών Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020, Συγκεκριμένα οι ως άνω Αποφάσεις αφορούν :

 • Τρία Μέτρα για τις «παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια», συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 60.158.782 €.
 • Το Μέτρο της «Μεταποίησης προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας», συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 50.000.000 €.
 • Δύο (2) Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 4.750.000 € και
 • Ένα Μέτρο για επενδύσεις επί του σκάφους με σκοπό «την προστιθέμενη αξία, την ποιότητα των προϊόντων και τη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, καθώς και την άμεση εμπορία των προϊόντων από το σκάφος», συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 2.000.000 €.
 • Την καταβολή ενίσχυσης για την προετοιμασία των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο εφαρμογής της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του ΕΠΑλΘ 2014-2020, (Προγράμματα Leader). (781.000€)

Στο άμεσο προσεχές χρονικό διάστημα, θα ακολουθήσει όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, «Πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων», για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στα παραπάνω Μέτρα του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλης Αποστόλου δήλωσε σχετικά:

«Αξιοποιούμε τους Κοινοτικούς Πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας προς όφελος των αλιέων μας, των υδατοκαλλιεργητών και των μεταποιητών των αλιευτικών προϊόντων. Ο κλάδος της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών αποτελούν πυλώνα ανάπτυξης των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών και γαστρονομικό πόλο έλξης για πλήθος τουριστών ανά τον κόσμο.  Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουμε ξεκινήσει μια συντονισμένη προσπάθεια για την ενίσχυση και ανάταση του κλάδου. Σε συνέχεια των νομοθετικών πρωτοβουλιών που προωθούμε, όπως ο επαναπροσδιορισμός του απαρχαιωμένου θεσμικού πλαισίου που διέπει την επαγγελματικότητα των αλιέων, την κάλυψη του κενού για το θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των ερασιτεχνών ψαράδων, τον συνδικαλιστικό νόμο για τον πρωτογενή τομέα και το κυρωτικό νομοσχέδιο για τις αλιευτικές παραβάσεις, εκμεταλλευόμαστε όλους τους διαθέσιμους οικονομικά πόρους για την επίτευξη μιας βιώσιμης και αειφόρου διαχείρισης τόσο των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, όσο και του επαγγέλματος των απασχολούμενων με τον κλάδο της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών».

περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΠΜΑ ΓΙΑ ΕΞΑΡΣΗ ΦΥΤΟΠΛΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΔΟΥΣΩΝ

Χωρίς τίτλο

Με μεγάλη ανησυχία παρατηρούμε  την έξαρση κάποιων φαινομένων, τα οποία βεβαίως δεν είναι πρωτόγνωρα.

Συγκεκριμένα :

 • Από τα μέσα Μαΐου μέχρι τα μέσα Ιουλίου, στο ΒΔ Αιγαίο και τον Θερμαϊκό, εμφανίστηκαν τεράστιες ποσότητες φυτοπλαγκτόν, σε επίπεδο που η αλιεία με δίχτυα να είναι απαγορευτική.

Το φαινόμενο ονομάζεται ευτροφισμός και η εξήγηση για την δημιουργία του γνωστή.  Στην ουσία οφείλεται στην υπέρμετρη αύξηση της συγκέντρωσης θρεπτικών στοιχείων, η οποία προκαλείται από τον εμπλουτισμό των υδάτων με απορροές θρεπτικών στοιχείων από γεωργικές εκτάσεις (νιτρικά και φωσφορικά ιόντα κυρίως από λιπάσματα ), αλλά και αστικά απόβλητα κ.λπ.

20170624_130349

Όπως επίσης γνωστή είναι και η καταστροφική του επίδραση στα οικοσυστήματα, αφού η περίσσεια βιομάζας δεν μπορεί να απορροφηθεί από το περιβάλλον, καθιζάνει στον βυθό και αποσυντίθεται δεσμεύοντας το πολύτιμο οξυγόνο, με ότι αυτό συνεπάγεται για το οικοσύστημα και τα ιχθυοαποθεματα, σε επίπεδο που μπορεί να δημιουργηθεί ανοξία η ακόμη και δημιουργία υδρόθειου από αναερόβια βακτήρια… ( Μειωμένη βιομάζα βενθικών οργανισμών, αυξημένες περιπτώσεις θνησιμότητας ψαριών, οστρακοειδών κ.λπ. ). Προς τούτο το φαινόμενο του ευτροφισμού είναι πιο έντονο και καταστροφικό σε κλειστούς κόλπους όπου δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης και οξυγόνωσης. ( βλ. Αμβρακικός, Παγασητικός, Ευβοϊκός κ.λπ. ).

 • Τους μήνες Μάρτη και Απρίλη, στη θάλασσα του ΒΔ Αιγαίου, επίσης παρουσιάστηκαν τεράστιες ποσότητες ζελατινοειδούς πλαγκτόν, ενός οργανισμού, που εμείς οι ψαράδες ονομάζουμε «γυαλί». Έχει την μορφή διαφανούς gel, σχηματίζοντας πολλές φορές αλυσίδα. Η αλιεία με Γριγρί και Μηχανότρατα ήταν αδύνατη.
 • Εσχάτως στην περιοχή του Κορινθιακού και του Πατραϊκού κόλπου, έκαναν την εμφάνιση τους μέδουσες σε τεράστιες ποσότητες.

Οι αιτίες ?  Άγνωστες.   ( βλ. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ των ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ. Κ.λπ.)

Μια πιθανή αιτία για την αύξηση του ζωοπλαγκτού  ( μέδουσες ειδικά ), είναι η μεγάλες ποσότητες γλυκού νερού που πέφτουν στη θάλασσα μετά από μια περίοδο υψηλής βροχόπτωσης όπως πχ. Τελευταίως στο Θερμαϊκό κόλπο (και σε κάθε κλειστό κόλπο όπως και ο Κορινθιακός). Θεωρείται επίσης ότι για να έχουμε τέτοιες μαζικές εξάρσεις, θα πρέπει και το απόθεμα σε βενθικούς πολύποδες (αναπαραγωγικό απόθεμα μεδουσών) να είναι ενισχυμένο και να υπάρχει σε αφθονία τροφή για αυτούς, αλλιώς δεν μπορεί να παρατηρηθεί το φαινόμενο αυτό. Δεν υπάρχουν πληροφορίες αν το απόθεμα πολυπόδων είναι υπαρκτό ή αρκετό (πχ. Στην Αδριατική που έχουμε φαινόμενα, πολύποδες ΔΕΝ υπήρχαν έως και το 2009). Η έξαρση δεν αποτελεί ούτε μεμονωμένο φαινόμενο ούτε φαινόμενο άγνωστο για τη Μεσόγειο.

Υπάρχουν ορισμένα βασικά επιστημονικά στοιχεία τα οποία πρέπει να σημειωθούν:

α. Η εμφάνιση του φαινομένου σε κάποιο σημείο της Μεσογείου μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα, δηλαδή το Ελληνικό φαινόμενο μπορεί να προέρχεται από άλλο γεωγραφικό σημείο και όχι απαραίτητα από την Ελλάδα (αλλογενές αίτιο).

Β. Υπάρχει αύξηση της ποσότητας ζελατινοειδούς πλαγκτόν σε όλο τον πλανήτη σήμερα και αύξηση του φαινομένου (παρατήρηση το 2007).

Γ.  Σε σημεία της Μεσογείου παρατηρείται μια ασθενής περιοδικότητα του φαινομένου κάθε 5-6 χρόνια ενώ σε κλειστά συστήματα είναι πιο συχνή, (πχ. Στην Αδριατική από το 2002 είναι ετήσιο φαινόμενο).

Δ. Εκφράστηκε επίσης η θεωρία ότι η μεταβολή του πυθμένα της θάλασσας με κατασκευές (πχ. Τεχνητοί ύφαλοι, εξέδρες πετρελαίου κλπ.) ενισχύουν το φαινόμενο καθώς δίνουν έδαφος για την προσκόλληση και ανάπτυξη πολυπόδων (Malej et al., 2012. Blooms and population dynamics of moon jellyfish in the northern Adriatic. Cahιers de Biol. Mar., 53-337-342)

ε.  Οι κλιματικές αλλαγές που ουδόλως επηρεάζονται από την αλιεία, με την αύξηση της θερμοκρασίας, ενισχύουν το φαινόμενο.

Η υπεραλίευση  δεν είναι  βεβαιωμένο αίτιο, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει βασική αιτία στο φαινόμενο, όπως κάποιοι ισχυρίζονται,  καθώς αυτό θα ήταν μόνιμο και όχι περιοδικό όπως είναι τώρα.

Έχουμε επιπρόσθετα κάθε δικαίωμα να δηλώσουμε απερίφραστα ότι η Μέση αλιεία πρέπει να πάψει επιτέλους να στοχοποιείται, αφού όπως προαναφέραμε,  όλα αυτά τα φαινόμενα είναι εντονότερα σε κλειστούς κόλπους,  στους οποίους   ισχύουν ανέκαθεν αυστηροί κανόνες ρύθμισης ή/και απαγόρευσης της Μέσης αλιείας.

Πάραυτα, το μόνο που γίνεται από τους δήθεν ευαισθητοποιημένους  οικολόγους και πολέμιους της αλιείας, είναι   να «καπηλεύονται» αυτά τα φαινόμενα, και να καταφέρονται εναντίον της Μέσης αλιείας !

Να διατυπώσουμε τέλος, την δική μας άποψη, για να καταδείξουμε ότι η επιχειρούμενη προσέγγιση ‘κάποιων’ επί του εν λόγω θέματος , συνιστά  ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ, στα πλαίσια ευρύτερης στρατηγικής συκοφάντησης των παραγωγικών αλιευτικών εργαλείων της χώρας μας, για ευνόητους πλέον λόγους !

« Τυχόν μείωση κάποιων ιχθυοαποθεμάτων την αποδίδουν τεχνηέντως στην υπεραλίευση,  στοχοποιώντας τελικά την Μέση αλιεία, όμως η μείωση αυτή είτε οφείλεται  πρωτίστως  σε εξωγενείς προς την αλιεία παράγοντες όπως π.χ. τα παραπάνω φαινόμενα, είτε δευτερευόντως, σε άλλες αλιευτικές δράσεις και όχι στην δράση της Μέσης αλιείας.

Άλλοι παράγοντες που υποβαθμίζουν τα ιχθυοαποθεματα πέραν της κλιματικής αλλαγής και της έλλειψης οξυγόνου λόγω του φαινομένου του ευτροφισμού όπως προαναφέραμε, είναι η οξίνιση των θαλασσών, η ρύπανση από αστικά, βιομηχανικά, τοξικά απόβλητα, είδη εισβολείς από το Σουέζ στη Μεσόγειο, που ανταγωνίζονται τα αυτόχθονα είδη της χλωρίδας και της πανίδας ».

 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

περισσότερα

Δελτίο Τύπου των φορέων ΣΕΘ και ΠΑΝΕΜΜΙ αναφορικά με τις προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε ΠΑΣΜ εντός ΠΑΥ κατηγορίας Β, Γ και Δ.

Χωρίς τίτλοΔελτίο Τύπου των φορέων ΣΕΘ (Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών) και ΠΑΝΕΜΜΙ (Πανελλήνια Ένωση Μικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών) αναφορικά με τις προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε ΠΑΣΜ εντός ΠΑΥ κατηγορίας Β, Γ και Δ.

για να διαβάσετε το δελτίο τύπου ανοίξτε το pdf:

ΔΤ ΓΙΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΔΑΤ ΣΕ ΠΑΣΜ ΕΝΤΟΣ ΠΑΥ Β Γ Δ

περισσότερα

Εκλογές ΠΑΣΤΙ έτους 2017 (12η Περίοδος) 20 Ιουλίου 2017

103805064577041

Στην Εκλογο-Απολογιστική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 12.11.2016 στο Μεσολόγγι, εγκρίθηκε ο γενικός απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώθηκε ο οικονομικός απολογισμός από την Εξελεγκτική Επιτροπή, κι αποφασίσθηκε ως ημερομηνία για την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής η Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017, ενώ οι εργασίες της ΓΣ έκλεισαν με την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής.

 

Στην ΓΣ αποφασίσθηκε η διαδικασία των εκλογών να γίνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, δηλαδή θα πραγματοποιηθούν με χρήση e-Voting σε ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα, που αφενός διασφαλίζει την μυστικότητα της διαδικασίας (με πιστοποίηση πρώτα του χρήστη, επιτρέποντας να ψηφίσει μία φορά), αλλά διευκολύνει και την μεγαλύτερη συμμετοχή.

 

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:        16 Ιουλίου 2017 (και ώρα 23:59)

Αίτηση των ενδιαφερόμενων στο e-mail:      pasti@geocities.com

 

Καθώς οι συναντήσεις των Οργάνων μας γίνονται κυρίως με τηλεδιάσκεψη, και ηλεκτρονικά μέσα, ο προσωπικός χρόνος που απαιτείται να διατεθεί για τον Σύλλογο έχει πλέον μειωθεί, διευκολύνοντας την συμμετοχή. Καλούνται λοιπόν τα Μέλη μας να στηρίξουν έμπρακτα τον Σύλλογο με την κατάθεση της υποψηφιότητας τους για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, ώστε να ενισχυθούν τα δύο όργανα και οι δυνατότητες του Συλλόγου για επεξεργασία θέσεων, και παρεμβάσεων στα θέματα που μας ενδιαφέρουν.

 

Η διαδικασία on-line ψηφοφορίας θα αρχίσει στις 20 Ιουλίου (08:00) και θα τελειώσει στις 15 Αυγούστου (23:59). Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία, με αναλυτική της περιγραφή, θα ακολουθήσει σε επόμενη ανακοίνωση του Συλλόγου που θα αναρτηθεί σε όλα τα διαθέσιμα ενημερωτικά μέσα, και στα κοινωνικά δίκτυα.

 

Συνοπτική Περιγραφή της Διαδικασίας:

 

 • Στην εκλογική διαδικασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι Πτυχιούχοι Ιχθυολόγοι ΤΕ, απόφοιτοι και των τριών (3) τμημάτων (Μεσολόγγι, Ηγουμενίτσα, Μουδανιά), ενώ για όσους δεν είναι ήδη Μέλη του ΠΑΣΤΙ η συμμετοχή θεωρείται κι εγγραφή στον Σύλλογο.
 • Οι ψηφοφόροι θα πρέπει να κάνουν χρήση ενός link που θα δημοσιευθεί στο blog μας (http://pasti.pblogs.gr), στη σελίδα μας στο facebook, στο twitter μας, και στα Αλιευτικά Νέα, για να μπουν στην πλατφόρμα του e-Voting (η διεύθυνση θα ανακοινωθεί).
 • Στο website αυτό θα πρέπει να εισάγουν το e-mail τους για να πιστοποιηθούν, ώστε να τους επιτραπεί να συνεχίσουν, και τότε θα τους σταλεί αυτόματα σε αυτό το e-mail ένας ΑΛΛΟΣ σύνδεσμος, που ακολουθώντας τον θα ενεργοποιείται το ψηφοδέλτιο τους.
 • Τα παραπάνω γίνονται κρυπτογραφημένα και δεν μένει ίχνος στο σύστημα (του ποιος ψήφισε ποιον), ενώ κατά την ψηφοφορία δεν μπορεί κάποιος να δει την εξέλιξη της.
 • Με το πέρας της ψηφοφορίας τα αποτελέσματα θα εκδοθούν αυτόματα (στις 16/8), και θα ακολουθήσει κι η τυπική επικύρωση τους από την Εφορευτική Επιτροπή.

 

Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τεχνολόγων Ιχθυολόγων

Το Διοικητικό Συμβούλιο        Η Εξελεγκτική Επιτροπή          Η Εφορευτική Επιτροπή

 

LINK:   http://pasti.pblogs.gr/2017/07/ekloges-pasti-etoys-2017-20-ioylioy-2017-me-hrhsh-e-voting.html

περισσότερα

Πρόσκληση ΕΠΑΛΘ 2014-2020: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ

SHMA EPAL 2007-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ» (ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 31-12-2023)

 

για να διαβάσετε την πρόσκληση ανοίξτε το pdf: INNOVATION-OF-FISHERIES

περισσότερα

Πρόσκληση ΕΠΑΛΘ 2014- 2020: Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες

SHMA EPAL 2007-2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΤΟΠΟΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 31/12/2018)

 

για να διαβάσετε την πρόσκληση ανοίξτε το pdf : PROSKLISI

 

link: http://www.alieia.gr/prosklisi-ipovolis-protaseon-stin-enosiaki-protereotita-1-alievtiki-limenes-topi-ekfortosis-ichthioskales-ke-katafigia-gia-erga-choris-proparaskevastikes-energies-lixi-ipovolis-protaseon-3112201/

περισσότερα

Διεύρυνση του Διεθνούς Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος «HydroMediT»

ψωξγβψγηφ

Το Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος με τον διακριτικό τίτλο «HydroMediΤ» έχει ως κύριο στόχο την προβολή, δημοσιοποίηση και διάχυση του επιστημονικού και ερευνητικού έργου του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας μέσω της αειφόρου χρήσης των υδάτινων πόρων.

Τα διεθνή συνέδρια HydroMediT προέκυψαν αρχικά από τη συνεργασία του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανελλήνιου Συλλόγου Τεχνολόγων Ιχθυολόγων (ΠΑΣΤΙ). Στη συνέχεια συμμετείχε και το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών  (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας).

Η εκτεταμένη διεθνής προβολή και δημοσιότητα του Συνεδρίου έχει ήδη εδραιωθεί. Ενδεικτικά, στα HydroMediT 2014 (Βόλος) και HydroMediT 2016 (Μεσολόγγι) έλαβαν μέρος από 500 σύνεδροι περίπου, και παρουσιάστηκαν 85 εργασίες (17 χώρες), και 128 εργασίες (21 χώρες) αντίστοιχα. Παράλληλα, εντάχθηκαν – και συνεχίζουν να εντάσσονται – πλήθος συνδιοργανωτών και διεθνών υποστηρικτών, όπως αυτό προκύπτει από τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό συμμετεχόντων ατόμων, και του πλήθους εργασιών και χωρών.

Στο πλαίσιο διεύρυνσης του χαρακτήρα και των θεματικών ενοτήτων του HydroMediT, ως οργανωτές του Συνεδρίου, βασιζόμενοι στην εξαρχής διακηρυγμένη πρόθεσή μας για συνεργασία και με άλλα ακαδημαϊκά Τμήματα συναφών επιστημονικών ενδιαφερόντων, με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε ότι το HydroMediT ενδυναμώνεται με την προσθήκη στους οργανωτές και του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Επίσης, στους βασικούς συνδιοργανωτές – εκτός από το ΓΕΩΤΕΕ και την EAS – συμπεριλαμβάνεται πλέον και η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων (ΠΕΤΕΤ).

Η προσπάθεια μας και ο στόχος μας αφορά την εδραίωση του HydroMediT ως το εγκυρότερο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής.

Τις επόμενες ημέρες θα ενημερωθείτε αναλυτικά για το HydroMediT 2018, το οποίο θα διεξαχθεί το Νοέμβριο του 2018 στο Βόλο.

 

Οι οργανωτές του HydroMediT

Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων (ΠΑ.Σ.Τ.Ι.)

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

περισσότερα