Κατηγορία : Νέα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατεί στις παγκόσμιες δράσεις για καλύτερη διακυβέρνηση των ωκεανών

P035362001202-904450

Σε διάσκεψη που διοργάνωσε η ΕΕ στην Μάλτα, αναλήφθηκαν δεσμεύσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για διάθεση περισσότερων από έξι δισεκατομμύρια ευρώ για την καλύτερη διαχείριση των ωκεανών μας.

Στη διάσκεψη «Our Ocean 2017» που συνδιοργανώθηκε στη Μάλτα από την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο κα Federica Mogherini και τον Επίτροπο κ. Karmenu Vella, αρμόδιο για το Περιβάλλον, τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγγειλε πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ με ποσό άνω των 550 εκατ. EUR για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν παγκοσμίως οι ωκεανοί.

Το ύψος των δεσμεύσεων που ανακοινώθηκε στη Μάλτα ότι έχουν αναληφθεί από την Επιτροπή και από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από 112 χώρες σε όλο τον κόσμο υπερβαίνει τα 6 δισ. EUR. Τα κονδύλια αυτά θα επενδυθούν για την ενίσχυση της καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης και για τη διεύρυνση των προστατευόμενων περιοχών, την ενίσχυση της ασφάλειας των ωκεανών, την ενθάρρυνση της γαλάζιας οικονομίας και πρωτοβουλιών βιώσιμης αλιείας, καθώς και για την ένταση των προσπαθειών της ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, όπως προβλέπει η συμφωνία του Παρισιού και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Επίσης, οι συμμετέχοντες ανήγγειλαν τη δημιουργία νέων Προστατευόμενων Θαλάσσιων Περιοχών που καλύπτουν επιφάνεια άνω των 2,5 εκατομμυρίων km², δηλαδή περισσότερο από το ήμισυ της έκτασης ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πλήρης κατάλογος των άνω των 400 δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν (36 από την ΕΕ, πάνω από 200 από κυβερνήσεις τρίτων χωρών, πάνω από 100 από επιχειρήσεις, και αρκετές ακόμη από διάφορες ΜΚΟ, ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς) είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο.

P035362001102-68065

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Frans Timmermans, δήλωσε σχετικά: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποδείξει με συγκεκριμένες δεσμεύσεις την ισχυρή προσήλωσή της στους στόχους της βιωσιμότητας, της ασφάλειας και της διατήρησης της καλής κατάστασης των ωκεανών μας. Εάν βρίσκονται σε κίνδυνο οι ωκεανοί μας, βρισκόμαστε σε κίνδυνο κι εμείς, γιατί αυτοί τρέφουν τον πλανήτη μας και τους πληθυσμούς μας και μας συνδέουν με τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο.»

Η Ύπατη Εκπρόσωπος και Αντιπρόεδρος κα Φεντερίκα Μογκερίνι δήλωσε τα εξής: «Η θάλασσα ανήκει σε όλους. Είναι «Ο Ωκεανός Μας» («Our Ocean»), επειδή ανήκει στην ανθρωπότητα, και σε κάθε άνθρωπο. Αποτελεί ευθύνη όλων μας να προστατεύσουμε αυτό το κοινό μας κτήμα – να το διατηρήσουμε ως θησαυρό και να μην επιτρέψουμε να μετατραπεί σε απειλή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι ο παγκοσμιοποιημένος πλανήτης μας χρειάζεται μια πιο συνεργατική παγκόσμια διακυβέρνηση. Πιστεύουμε στην ισχύ της διπλωματίας, επενδύουμε σε αυτήν, πιστεύουμε και επενδύουμε στην ισχύ των κοινών κανόνων και των διεθνών οργανισμών. Και είναι δύσκολο, ή καλύτερα αδύνατον, να φανταστούμε μια παγκόσμια διακυβέρνηση χωρίς μια συνεργατική διακυβέρνηση των ωκεανών.»

Ο επίτροπος κ. Karmenu Vella δήλωσε: «Πριν από τρία χρόνια ο Πρόεδρος Γιούνκερ μου ανέθεσε να καθορίσω τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει σε παγκόσμιο επίπεδο η ΕΕ όσον αφορά τους ωκεανούς. Πιστεύω ότι μπορέσαμε από κοινού να ανταποκριθούμε στο αίτημα αυτό. Αυτό φαίνεται σαφώς τόσο από τις πολιτικές μας που αφορούν την ξηρά, όπως η δέσμευσή μας για την κυκλική οικονομία και τη μείωση των πλαστικών αποβλήτων, όσο και από αυτές που αφορούν τη θάλασσα, όπως οι πολιτικές μας για τη θαλάσσια ρύπανση, για τις προστατευόμενες περιοχές και για την αξιοποίηση της καθαρής ενέργειας των ωκεανών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζει τον σεβασμό και εμπνέει για δράση ολόκληρο τον πλανήτη».

P035362003102-163349

Ο Επίτροπος κ. Neven Mimica δήλωσε: «Τις δύο αυτές ημέρες μπορέσαμε να επιτύχουμε πολλά όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης των ωκεανών. Οι αλιείς μικρής κλίμακας σε όλο τον κόσμο έχουν τώρα περισσότερες δυνατότητες να αλιεύουν με ασφάλεια, νόμιμα και με βιώσιμο τρόπο. Οι αλυσίδες διατροφής είναι πιο ασφαλείς. Οι παράκτιες περιοχές προστατεύονται περισσότερο. Αναλαμβάνουμε δράση για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Για πολλούς από τους εταίρους μας από τις αναπτυσσόμενες χώρες, η βιώσιμη διακυβέρνηση των ωκεανών αποτελεί ζήτημα επιβίωσης. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε, αλλά οδεύουμε στη σωστή κατεύθυνση.»

Η διάσκεψη «Our Ocean» έφερε σε επαφή δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από έξι ηπείρους, οι οποίοι έχουν αναλάβει από κοινού δέσμευση υπέρ της βελτίωσης της διακυβέρνησης των ωκεανών και υπέρ της βιώσιμης χρήσης τους. Οι δεσμεύσεις της ΕΕ υπερβαίνουν κατά πολύ τα γεωγραφικά όρια της περιοχής της και αποσκοπούν στη στήριξη της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών σε διεθνές επίπεδο σε όλον τον κόσμο, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Για πρώτη φορά, η διάσκεψη αυτή συνέβαλε στην ανάληψη σημαντικών δεσμεύσεων από τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων της Airbus, της Unilever, της Procter & Gamble, της PepsiCo, της Marks & Spencer, της Carrefour, της Royal Caribbean Cruises, της AXA, του Sky και άλλων.

Οι δεσμεύσεις αυτές θα παρακολουθούνται, και σχετικές εκθέσεις θα υποβληθούν στο πλαίσιο της επόμενης διάσκεψης «Our Ocean» που θα πραγματοποιηθεί στην Ινδονησία το 2018.

Ιστορικό

Σε προηγούμενες διασκέψεις, που διοργανώθηκαν από τις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών (2014, 2016) και της Χιλής (2015), αναλήφθηκε ευρύ φάσμα δεσμεύσεων ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ.

Στη διάσκεψη «Our Ocean» 2017 εξετάστηκαν τα θέματα των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, της βιώσιμης αλιείας, της θαλάσσιας ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής. Εφέτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε τα θέματα της γαλάζιας οικονομίας και της ασφάλειας στη θάλασσα. Η διάσκεψη «Our Ocean» ώθησε συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο να αναλάβουν σημαντικές δεσμεύσεις. Με άξονα την ενεργό συμμετοχή, τη συνεργασία και τη δράση σε υψηλό επίπεδο, η ΕΕ εξακολουθεί να προωθεί και άλλες διεθνείς προσπάθειες, όπως η επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Η διάσκεψη συμπληρώνει επίσης την πρωτοβουλία της ΕΕ για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών η οποία θέσπισε ένα πρόγραμμα για το μέλλον των ωκεανών σε όλον τον κόσμο με 50 συγκεκριμένες δράσεις.

P035363002002-859497

περισσότερα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 στην Καβάλα

IMG-5fe187b29c213fb98a05b908b1d3353f-V

Την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 στην πόλη της Καβάλας έλαβαν χώρα επιτυχώς οι εργασίες της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής κήρυξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπου Κασίμη που προέδρευε αυτής. Στην συνεδρίαση παρέστησαν τα εντεταλμένα στελέχη της Ε.Ε. (DG Mare), βουλευτές του Νομού, οι δήμαρχοι Καβάλας και Παγγαίου, ο διευθυντής και στελέχη της Αναπτυξιακής Καβάλας, στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ καθώς και εκπρόσωποι φορέων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

 • Έλαβε γνώση για την πορεία υλοποίησης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 κατά το διάστημα μεταξύ της 1ης και της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης
 • Αποφάσισε την 1η τροποποίηση του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020
 • Ενέκρινε τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων για το Μέτρο 6.1.10 «Οριστική Παύση των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»
 • Επεσήμανε την ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής Παρακολούθησης, ο Γ.Γ. Α.Π.&Δ.Κ.Π. κος Κασίμης εξήγγειλε την έκδοση των Προσκλήσεων για τα εξής Μέτρα:

 • 3.2.2 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια», με προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης (ΔΔ) 53.742.114 €, 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια – Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» με προϋπολογισμό ΔΔ 3.083.333 €
 • 3.4.4 «Μεταποίηση Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας», με προϋπολογισμό ΔΔ 50.000.000 €,
 • 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», 3.1.8 «Υγεία και ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους» με προϋπολογισμό ΔΔ 2.000.000 €3.000.000 € και 2.250.000 € αντίστοιχα.
 • 6.6.1 «Έλεγχος και επιβολή» με προϋπολογισμό ΔΔ 40.165.715 €

Tην επόμενη ημέρα Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΑΛ κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013, προκειμένου οι εκπρόσωποι της Ε. Επιτροπής να αποκτήσουν πλήρη εικόνα για το είδος και την ποιότητα των επενδύσεων.

Ομιλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ,Βαγγέλη Αποστόλου

IMG-1ec753df29ddc818feae8782f38cc8d9-V

«Κυρίες και Κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι της Ε.Ε.

Αποτελεί μεγάλη τιμή και χαρά για μένα να χαιρετίζω σήμερα εδώ, την 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Ένα Πρόγραμμα που οφείλουμε να το υπηρετήσουμε γιατί μπορεί να αποτελέσει τον πυλώνα ανάτασης του τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στη χώρα μας.

Αιχμή του δόρατος σε αυτή τη προσπάθεια δεν μπορεί, εκ των πραγμάτων, να μην είναι η μικρή παράκτια αλιεία.

Γιατί η συμβολή της δεν περιορίζεται μόνο στο ΑΕΠ της χώρας μας αλλά και στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των παράκτιων & νησιωτικών περιοχών.

Υπάρχει κι ένας άλλος λόγος που μας υποχρεώνει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στην αλιεία. Είναι η διαρκής δοκιμασία που υφίσταται από τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις με πρόσφατο παράδειγμα την απώλεια εισοδήματος που υπόκεινται ιδιαίτερα οι παράκτιοι αλιείς στην περιοχή του Σαρωνικού από τη πρόσφατη ρύπανση , αλλά και οι υπόλοιποι αλιείς της χώρας, παρά το γεγονός ότι από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των ερευνών που κάνουμε τόσο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και το ΕΛΚΕΘΕ, δεν διαφαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα με την κατανάλωση ψαριών και οστράκων.

Το ΕΠΑΛΘ 2014-2020 μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση των πληγέντων αλιέων τόσο μέσω των Άρθρων 33, που αναφέρεται στη Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων) και 35 που αναφέρεται στην ίδρυση Ταμείου αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα και περιβαλλοντικά συμβάντα, του Κανονισμού 508/2014 όσο και με το Άρθρο 57 του εν λόγω Κανονισμού που αναφέρεται στην ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας.

Οι συνολικοί πόροι του νέου Προγράμματος, κοινοτικοί και εθνικοί υπερβαίνουν τα 520 εκατ € ενώ με την κινητοποίηση και της ιδιωτικής συμμετοχής θα ανέλθουν στα 780 εκατ €.

Οι πόροι αυτοί θα κατευθυνθούν και θα υπηρετήσουν τις βασικές στρατηγικές επιλογές της Χώρας για τον τομέα της αλιείας που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του τομέα της αλιείας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Μέχρι σήμερα, η ενεργοποίηση του Προγράμματος μέσω προσκλήσεων ξεπερνά σε ποσοστό το 60% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ στις εντάξεις, η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανήλθε στο 21,63 %.

Ταυτόχρονα βέβαια ολοκληρώσαμε το θεσμικό πλαίσιο, για την καινοτομία στην αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες, για τις παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια και τη μεταποίηση των αλιευτικών προϊόντων, εξασφαλίσαμε την απρόσκοπτη εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων, ενεργοποιήσαμε τις παραγωγικές επενδύσεις στον κλάδο της αλιείας, ενώ άμεσα θα ενεργοποιηθούν και δράσεις που αφορούν στον έλεγχο της αλιείας. στην ανάπτυξη κλάδων , όπως της υδατοκαλλιέργειας, που οφείλω να τονίσω ότι έχουν επιδείξει σημαντικές εξαγωγικές επιδόσεις.

Επιδίωξή μας είναι η πλήρης ενεργοποίηση του συνόλου των Μέτρων του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, το προσεχές διάστημα, έχοντας ως κατεύθυνση την στοχευμένη ενίσχυση του παραγωγικού αυτού κλάδου, την διατήρηση των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

Η εξυπηρέτηση των βασικών αυτών στρατηγικών επιλογών και προτεραιοτήτων μας μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας αποτελεί το “στοίχημα και τη μεγάλη πρόκληση” για τη νέα προγραμματική περίοδο.
Οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μας ακόμα πιο εντατικά, ώστε ο κλάδος να συνδέσει την επιστροφή του στο χώρο του Υπουργείου μας όχι μόνο με την ανάταση της αλιείας, αλλά και με την αειφόρο διαχείριση και της προστασία του περιβάλλοντος.

Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας».

IMG-2f681601526e0d4831245771e4ac32d7-V

IMG-0ddd809dc6a213e46b56e8ea6e94e245-V

 

περισσότερα

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου για το περιστατικό ρύπανσης στον Σαρωνικό Κόλπο

glyfada-petrelaio-600x337

Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό ρύπανσης στον Σαρωνικό Κόλπο και την ανησυχία των καταναλωτών, είναι χρήσιμο να αποσαφηνίσουμε τα εξής:

Α. Τα παράκτια αλιευτικά σκάφη δεν δραστηριοποιούνται στην περιοχή της ρύπανσης, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος καταστροφής των εργαλείων τους.

Β. Τα αλιευτικά σκάφη μέσης αλιείας δραστηριοποιούνται σε μεγάλες αποστάσεις από την ακτή: Τα γριγρι αλιεύουν κυρίως σαρδέλα και γαύρο σε απόσταση, συνήθως, πάνω από 300 μέτρα από την ακτή (ή έξω από την ισοβαθή των 50 μέτρων και σε κάθε περίπτωση έξω από τα 100 μέτρα από την ακτή). Οι μηχανότρατες αλιεύουν κυρίως βενθικά είδη, σε μεγάλη απόσταση από την ακτή (πάνω από 3 ν.μ. από την ακτή ή έξω από την ισοβαθή των 50 μέτρων και σε κάθε περίπτωση πάνω από το 1,5 ν.μ. από την ακτή). Αυτό το διάστημα δραστηριοποιούνται επίσης, στα διεθνή ύδατα.

Γ. Στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, όπως σε όλες τις Ιχθυόσκαλες του Δημοσίου, διακινούνται αλιεύματα από όλες τις Ελληνικές θάλασσες και υπόκεινται στους προβλεπόμενους ελέγχους. Σε αυστηρούς υγειονομικούς ελέγχους και περιορισμούς αλίευσης, υπόκεινται τα οστρακοειδή που είναι, τα περισσότερο ευάλωτα στην πρόσληψη ρυπογόνων ουσιών και βιοδείκτες της ρύπανσης των υδάτων.

Επιπρόσθετα:

Οι αλιείς με αλιευτικά σκάφη πάνω των 10 μέτρων υποχρεούνται κάθε φορά που αλιεύουν να συμπληρώνουν ημερολόγιο αλιείας στο οποίο αναγράφονται, μεταξύ των άλλων, τα είδη των αλιευμάτων, οι ποσότητές τους και η περιοχή αλίευσης. Τα παραπάνω στοιχεία, συγκεντρώνονται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ), που παρακολουθείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Τα σκάφη μέσης αλιείας όπως και τα σκάφη με ολικό μήκος 12 μέτρων και άνω και τα σκάφη που αλιεύουν μεγάλα πελαγικά, φέρουν υποχρεωτικά δορυφορικό σύστημα εντοπισμού (VMS), που παρακολουθείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Έλεγχοι από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, μπορούν να πραγματοποιηθούν και στους λιμένες εκφόρτωσης, όπου το μεγαλύτερο μέρος των αλιευμάτων εκφορτώνονται υποχρεωτικά (σκάφη με: ειδική άδεια αλίευσης μεγάλων πελαγικών, μηχανότρατα, γρι-γρι, παραγάδια επιφανείας, δράγες).

Τα αλιεύματα κατά τη διακίνησή τους φέρουν την απαραίτητη επισήμανση και τα παραστατικά που αφορούν στην ιχνηλασιμότητά τους και στην ενημέρωση του καταναλωτή. Οι απαιτήσεις επισήμανσης για την ενημέρωση του καταναλωτή, διακρίνονται σε υποχρεωτικές και προαιρετικές. Στις υποχρεωτικές πληροφορίες περιλαμβάνεται η ονομασία της αλιευτικής ζώνης του FAO, δηλαδή: Ανατολικό Ιόνιο Πέλαγος (FAO 37.2.2.), Αιγαίο Πέλαγος (FAO 37.3.1)και Λεβαντίνη (FAO 37.3.2) καθώς και η μέθοδος παραγωγής, ενώ στις προαιρετικές μπορούν να συμπεριληφθούν, αναλυτικότερες πληροφορίες που αφορούν στην περιοχή αλίευσης και στις τεχνικές παραγωγής.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, οι καταναλωτές θα πρέπει να εμπιστεύονται, τις ανακοινώσεις των αρμόδιων κρατικών Υπηρεσιών και τα στοιχεία των δημόσιων ερευνητικών φορέων, αποφεύγοντας να δίνουν σημασία σε αστήριχτα δημοσιεύματα, που πλήττουν έναν υγιή τομέα της πρωτογενούς παραγωγής.

Να εμπιστεύονται τα αλιεύματα των ελληνικών θαλασσών και τους επαγγελματίες ψαράδες που μοχθούν γι΄αυτά.

Οι Ιχθυολόγοι των αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας ,από την πρώτη στιγμή, κινητοποιήθηκαν ενημερώνοντας τους αλιείς και συνεργαζόμενοι με τις κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ καθώς και με το ΕΛΚΕΘΕ και τις λιμενικές αρχές, συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια περιορισμού των συνεπειών στο θαλάσσιο περιβάλλον και στη λήψη αποφάσεων για τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, τα οποία ενδέχεται να κριθούν αναγκαία για την αποκατάσταση του θαλάσσιου οικοσυστήματος αλλά και για την αποζημίωση των αλιέων που πλήττονται, μέσω των προβλεπόμενων χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΠΑΛΘ.

 

περισσότερα

Ημερίδα για την βιωσιμότητα του κλαδικού περιφερειακού τύπου

59de516a-2d20-4b78-8a13-d1f401d96b50

Για πρώτη φορά διοργανώθηκε απο τις Ενώσεις που εκπροσωπούν το σύνολο του Περιφερειακού, Τοπικού και Κλαδικού Τύπου της χώρας, ημερίδα για τα θέματα του κλάδου. Η ημερίδα με θέμα «Βιωσιμότητα και μετεξέλιξη του Περιφερειακού – Τοπικού και Κλαδικού τύπου» πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή πλέον των διακοσίων εκδοτών, το Σάββατο 30/9/2017 στη Λάρισα, υπό την αιγίδα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και τη στήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας.
Οι εισηγήσεις διακεκριμένων ομιλητών και η συζήτηση που ακολούθησε,   ανέδειξαν τη δυναμική του Περιφερειακού και Περιοδικού Τύπου της χώρας, ο οποίος παρά τα προβλήματα, όπως έχουν διαμορφωθεί στη σημερινή συγκυρία, διατηρεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διεισδυτικότητας και της εμπιστοσύνης του αναγνωστικού κοινού του.  Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι η συνεργασία όλων των Ενώσεων εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη διεκδίκηση των αιτημάτων του κλάδου.
Σε αυτή τη διαδικασία η Κυβέρνηση, αλλά και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης επέλεξε να απέχει αδυνατώντας για άλλη μια φορά να αντιληφθεί το ρόλο και τη σημασία του κλάδου για τη Δημοκρατία,  την αξιόπιστη ενημέρωση και την πολυφωνία. Σύσσωμες οι Ενώσεις και τα Μέλη τους θεωρούν τη στάση αυτή της κυβέρνησης εχθρική απέναντι στις εκδοτικές επιχειρήσεις, το σύνολο των  εργαζόμενων τους,  καθώς και τους συναφείς κλάδους που πλήττονται.
Μεταξύ άλλων το παρόν έδωσαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Πατούλης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλειος Λεβέντης, οι ευρωβουλευτές Κώστας Χρυσόγονος, Γεώργιος Κύρτσος και Νότης Μαριάς, οι βουλευτές Συμεών Μπαλής, Νίκος Παπαδόπουλος, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Αχιλλέας Κέλλας, Κωνσταντίνος Μπαριώτας, Γεώργιος Λαμπρούλης, Γεώργιος Κατσιαντώνης καθώς και πολλά Μέλη των τεσσάρων Ενώσεων του Τύπου: την  Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου, την Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου, τον Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων και την Ένωση Ιδιοκτητών Τοπικών Ημερησίων και  Εβδομαδιαίων Εφημερίδων Αττικής.

cba61086-2b29-4e4e-bcf7-b92d3f448ff7

0e7bbecb-adb3-4dec-9782-22d068ad8819

περισσότερα

Συνάντηση με τους συλλόγους αλιέων της παράκτιας αλιείας που δραστηριοποιούνται στο Σαρωνικό είχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου.

Αποστόλου: Προστατεύουμε τους καταναλωτές, στηρίζουμε τους
αλιείς του Σαρωνικού

Συνάντηση με τους συλλόγους αλιέων της παράκτιας αλιείας που δραστηριοποιούνται στο Σαρωνικό είχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου.

Κατά τη συνάντηση, στην οποία παραβρέθηκαν και επιστήμονες του ΕΛΚΕΘΕ, οι αλιείς είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την πραγματική εικόνα που υπάρχει σήμερα στο χώρο τους, αλλά και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως επαγγελματίες μετά την βύθιση του πλοίου «Αγία Ζώνη ΙΙ».

Από την πλευρά του ο Υπουργός ενημέρωσε τους αλιείς για τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Υπουργείου και για την πρόθεσή του να διαφυλάξει παντί τρόπω την διατροφική ασφάλεια των καταναλωτών, αλλά και να εξαντλήσει παράλληλα τις δυνατότητες που υπάρχουν για τη στήριξη των επαγγελματιών που επλήγησαν από τη ρύπανση στο Σαρωνικό.

Μετά τη συνάντηση ο κ. Αποστόλου έκανε την εξής δήλωση:

«Είχαμε μια συνάντηση με τους παράκτιους αλιείς του Σαρωνικού. Αυτό που διαπίστωσα για ακόμη μια φορά, είναι ότι οι ίδιοι με δική τους πρωτοβουλία έπαψαν να ασκούν την αλιευτική τους δραστηριότητα από την ώρα που συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό της ρύπανσης. Τη στάση αυτή κρατούν μέχρι και σήμερα, παρότι οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι δείχνουν ότι δεν έχουμε πρόβλημα με τα αλιεύματα της περιοχής.
Εμείς βρισκόμαστε σε μια διαδικασία διαρκών δειγματοληπτικών ελέγχων όχι μόνο στις υδατοκαλλιέργειες και τις οστρακοκαλλιέργειες αλλά και στα σημεία χονδρικής πώλησης όπως είναι η Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου, αλλά και στα σημεία λιανικής πώλησης, όπου ελέγχει ο ΕΦΕΤ. Δεν έχουμε μέχρι σήμερα κανένα κρούσμα.
Από την ώρα που το ΕΛΚΕΘΕ έχει αναλάβει όλη τη διαδικασία μελετών και εκτίμησης των ενδεχόμενων που μπορεί να υπάρξουν, θα περιμένουμε τα πορίσματά του, ώστε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) να συντάξουμε το φάκελο και να μπορέσουμε να στοιχειοθετήσουμε την έκτακτη ενίσχυση των αλιέων για τις ζημιές που έχουν υποστεί λόγω της αναγκαστικής παύσης των εργασιών τους. 
Καταστήσαμε γνωστό επίσης στους αλιείς ότι μέσω του ΕΠΑλΘ θα ενεργοποιήσουμε το Ταμείο Αλληλεγγύης που προβλέπεται για τον κλάδο της αλιείας.
Επιπλέον, επειδή η απώλεια εισοδήματος για τους συγκεκριμένους επαγγελματίες δημιουργεί πρόβλημα για την κάλυψη των υπόλοιπων υποχρεώσεων που έχουν, θα βρεθούμε σε συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία για να διερευνήσουμε πως μπορούν να βοηθηθούν. Υπάρχει η βούληση να στηριχθεί ο συγκεκριμένος κλάδος που συμπεριφέρθηκε και συνεχίζει να συμπεριφέρεται πολύ υπεύθυνα».

περισσότερα

Ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής για την προστασία των καταναλωτών και την ασφαλή διακίνηση αλιευμάτων στην αγορά μετά τη βύθιση του Δ/Ξ «Αγία Ζώνη ΙΙ»

nayagio

Η Περιφέρεια Αττικής αμέσως μετά το ναυάγιο του Δ/Ξ «Αγία Ζώνη ΙΙ» και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την προστασία της υγείας του καταναλωτή και τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διακίνησης των αλιευμάτων στην αγορά, προχώρησε άμεσα στις εξής ενέργειες:

 1. Ελήφθησαναπό τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής δείγματα οστρακοειδών παρά το γεγονός ότι οι ζώνες παραγωγής τους βρίσκονται σε περιοχές, που δεν έχουν επηρεαστεί από τη διαρροή καυσίμων. Πιο συγκεκριμένα, έχουν ληφθεί 4 δείγματα από τις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιά και Νήσων και 4 δείγματα από την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής. Τα 4 πρώτα δείγματα -2 από τις ΠΕ Πειραιά και Νήσων και 2 από την ΠΕ Δυτικής Αττικής- αναλύθηκαν από το Γενικό Χημείο του Κράτους, για να διαπιστωθεί εάν έχουν μολυνθεί από τη ρύπανση. Τα πρώτα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.
 2. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής εντατικοποίησαντους αστυκτηνιατρικούς ελέγχους των αλιευμάτωνστην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, σε καταστήματα λιανικής πώλησης και στην κεντρική Ιχθυαγορά Αθηνών. Η μακροσκοπική εικόνα (με βάση τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους) των αλιευμάτων που ελέγχθηκαν κρίθηκε ικανοποιητική, σύμφωνα με την κτηνιατρική υγειονομική νομοθεσία.

Οι δειγματοληψίες θα συνεχιστούν, συστηματικά, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και το Πρόγραμμα που διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βάση 6μηνιαίο και διετή σχεδιασμό με δειγματοληψίες και εργαστηριακές εξετάσεις οστρακοειδών και αλιευμάτων, προκειμένου να υπάρχει πλήρης προστασία των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας. Παράλληλα, γίνονται δειγματοληψίες των θαλάσσιων νερών από το ΕΛΚΕΘΕ, ώστε να υπάρχει παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου.

 1. Η Διεύθυνση Αλιείας ενημέρωσε όλους τους συλλόγους επαγγελματιών αλιέων καθώς και τις μονάδες υδατοκαλλιεργειώντης Περιφέρειας Αττικής.
 2. Για την πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτώνεπισημαίνεται ότι στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου όπου διακινούνται τα περισσότερα αλιεύματα:
 • Τα αλιεύματα υπόκεινται σε τακτικούς αστυκτηνιατρικούς ελέγχους.
 • Στα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ζώνης αλίευσης.
 • Τα σκάφη μέσης αλιείας φέρουν υποχρεωτικά συστήματα εντοπισμού θέσης (VMS).

Επιπλέον είναι υποχρεωμένα κάθε φορά που αλιεύουν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά ημερολόγιο αλιείας στο οποίο αναγράφονται η ποσότητα και τα είδη του αλιεύματος (ERS). Συνεπώς είναι φανερή η προέλευση των αλιευμάτων.

Επιπλέον, αυτήν την εποχή η διενέργεια της αλιείας επιτρέπεται στα γρι-γρι (σκάφη μέσης αλιείας), που αλιεύουν σε μεγάλη απόσταση από την ακτή (πλέον των 300 μέτρων).

Όσον αφορά στους παράκτιους αλιείς, αποφεύγουν τη δραστηριοποίησή τους στην περιοχή εμφάνισης της πετρελαιοκηλίδας γιατί υπάρχει κίνδυνος καταστροφής των εργαλείων τους από τα πετρελαιοειδή και επειδή η ζήτηση φρέσκου αλιεύματος έχει μειωθεί λόγω του συμβάντος.

Οι καταναλωτές επομένως πρέπει να εμπιστεύονται τις ανακοινώσεις των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και δημόσιων ερευνητικών φορέων, καθώς και το κρατικό σύστημα ελέγχου των νωπών αλιευμάτων που διακινούνται στην αγορά μέσω της Ιχθυόσκαλας, αποφεύγοντας να δίνουν σημασία σε αστήρικτα δημοσιεύματα, ρεπορτάζ και φήμες που πλήττουν έναν υγιή τομέα της πρωτογενούς παραγωγής.

περισσότερα

Απαγόρευση αλιείας των ειδών μακρύπτερου τόννου και ξιφία Μεσογείου κατά τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο

201505311356574394

Απαγόρευση αλιείας των ειδών μακρύπτερου τόννου και ξιφία Μεσογείου κατά τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο

 

για να διαβάσετε την απόφαση ανοίξτε το pdf: Αλιεία ξιφία και μακρύπτερου τόνου

περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΉΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑλΘ 2014-2020

SHMA EPAL 2007-2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ
ΜΕΤΡΑ 3.1.8– «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των
εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ PDF : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΑ 3 1 8 & 4 1 20 μεΑΔΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ
ΜΕΤΡΑ 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ PDF : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΑ 3 2 2 & 4 2 4 με ΑΔΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤO
ΜΕΤΡO 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ PDF :ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 3 1 22 με ΑΔΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤO
ΜΕΤΡO 3.4.4, «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ PDF : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 3 4 4 με ΑΔΑ

 

περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ν.Δ. Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΙΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου, στο Κερατσίνι, όπου είχε συνάντηση με αλιείς και άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, μετά την οικολογική καταστροφή που προκάλεσε το ναυάγιο στη Σαλαμίνα.
_DIM8581
Απευθυνόμενος στους αλιείς, ο κ. Μητσοτάκης, ανάμεσα στα άλλα, ανέφερε:

«Χαίρομαι που σας επισκέπτομαι. Και λυπάμαι, ταυτόχρονα, που έρχομαι σε μια συγκυρία, η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη. 11 μέρες μετά από μια πολύ μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Θα έχουμε και, στη συνέχεια, την ευκαιρία να συζητήσουμε αναλυτικά πως και εσείς βιώσατε το πρόβλημα. 

Είμαι εδώ, όμως, για να πω σε εσάς, αλλά και σε όλους τους αλιείς ότι έχουμε θέσει όλες τις δυνατότητες και τις δυνάμεις του Κόμματός μας στη διάθεσή σας για έναν και βασικό σκοπό. Πως θα εξασφαλίσουμε διαθέσιμους πόρους, προκειμένου να αποζημιωθούν άνθρωποι οι οποίοι, από τη μια στιγμή στην άλλη, είδαν στην κυριολεξία το βιός τους και την επαγγελματική τους διαδρομή να καταστρέφονται. 

Υπάρχουν πόροι διαθέσιμοι. Υπάρχει ένα Διεθνές Ταμείο Αποζημίωσης για ζημιές που προκύπτουν από περιβαλλοντική ρύπανση. Ένα Ταμείο ύψους 900.000.000 ευρώ, το οποίο πρέπει – και οφείλει – η ελληνική Κυβέρνηση να το κινητοποιήσει το συντομότερο δυνατόν. Υπάρχουν, όμως, και ευρωπαϊκοί πόροι διαθέσιμοι από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας. 

Ο Κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες αποζημίωσης για τέτοιες περιβαλλοντικές καταστροφές. Και, βέβαια, υπάρχουν πάντα και οι έκτακτοι πόροι, που έχει στη διάθεσή της κάθε εθνική Κυβέρνηση, προκειμένου να δώσει μια πρώτη αποζημίωση σε ανθρώπους, οι οποίοι θίγονται και οι οποίοι στην κυριολεξία δεν μπορούν να συνεχίσουν την οικονομική τους δραστηριότητα. 

Λυπάμαι, πραγματικά, γιατί 11 μέρες μετά το ατύχημα, εξακολουθούμε να είμαστε μάρτυρες μιας κατάστασης που δείχνει απόλυτο μπάχαλο – τολμώ να πω – και έλλειψη συντονισμού ως προς τις βασικές δράσεις, τις οποίες πρέπει να αναλάβει η ελληνική Πολιτεία. Το ζήτημα δεν είναι μόνο – θέλω να το τονίσω – να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες. Νομίζω ότι όλοι έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους για την ανεπάρκεια του πολιτικού προϊστάμενου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 

Το ζήτημα, τώρα, είναι να αποφύγουμε κάποια χειρότερη ζημιά. Και θέλω να τονίσω – και με την ευκαιρία της παρουσίας μου εδώ – πόσο απαραίτητο, κατεπείγον είναι να προχωρήσει η διαδικασία απάντλησης των περίπου 700 τόνων, που εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι στο ναυάγιο. Μια καινούργια εν δυνάμει οικολογική καταστροφή, η οποία πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί. Να ολοκληρωθεί η διαδικασία της απορρύπανσης και να κινηθούν όλες οι διαδικασίες, προκειμένου να αποζημιωθούν επαγγελματίες άνθρωποι, οι οποίοι θίχτηκαν από αυτήν την πολύ μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. 

Η δική μου δουλειά δεν είναι να κάνω εδώ αντιπολίτευση πάνω σε μια πετρελαιοκηλίδα, η οποία, δυστυχώς, θα αφήσει το αποτύπωμά της για αρκετό χρονικό διάστημα. Η δουλειά μου είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, από δω και στο εξής, για να διορθώσουμε το πρόβλημα. Να δούμε ποιες είναι οι διαδικασίες, ώστε από εδώ και στο εξής να μην έχουμε ξανά αντίστοιχο πρόβλημα σε περίπτωση άλλου ναυαγίου. Και κυρίως να σταθούμε κοντά στους ανθρώπους, που βλέπουν ότι η καθημερινότητά τους αλλάζει βίαια, από τη μια στιγμή στην άλλη. Είτε είναι επαγγελματίες αλιείς είτε είναι – και εσείς – ερασιτέχνες αλιείς, που σε ένα βαθμό ζείτε από τη θάλασσα, αγαπάτε τη θάλασσα. Και είμαι σίγουρος ότι και η δική σας η καρδιά ματώνει με αυτά τα οποία βλέπετε, είχατε δει ή μπορεί να δείτε από δω και πέρα. Αυτά είχα να σας πω εγώ εισαγωγικά. 

Δώδεκα μέρες μετά το ναυάγιο, υπάρχουν ξεκάθαρα θέματα συντονισμού μεταξύ των Υπουργείων. Βάζουν ζητήματα που αφορούν στον κυβερνητικό συντονισμό πολλά εμπλεκόμενα Υπουργεία. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που εποπτεύει την αλιεία για τα ζητήματα των αποζημιώσεων. 

Δεν είναι δυνατόν να μην έχει γίνει μια συντονιστική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, η οποία θα μπορέσει αυτά τα ζητήματα να τα βάλει στο τραπέζι και να υπάρξει ένα κεντρικό συντονιστικό όργανο, σε υψηλότατο επίπεδο, που θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά.

Ο πρωθυπουργός ακόμα δεν έχει πάει να επισκεφθεί την περιοχή. Θα πάει, κάποια στιγμή, όταν – είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος – του το επιτρέψει το βαρύ του πρόγραμμα. Λυπάμαι. Όταν είσαι πρωθυπουργός, πρέπει να έχεις μία βασική αίσθηση των προτεραιοτήτων. 

Είμαστε μπροστά σε μια μεγάλη οικολογική καταστροφή. Όσο κι αν προσπαθήσουν να την κρύψουν, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν ζημιωθεί, έχει συντελεστεί μια μεγάλη καταστροφή στο μαργαριτάρι της πρωτεύουσας και δεν μπορείς να είσαι απών. 

Άρα, εκτός από τα ζητήματα της καθυστερημένης επέμβασης, υπάρχει και ζήτημα συντονισμού. Αλλά, για να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες, πρέπει κάποιος να καθίσει, να τους βάλει κάτω, να τους ρωτήσει και να τους δώσει κατευθύνσεις. Αυτός ο κάποιος μπορεί να είναι μόνο ο πρωθυπουργός, ο οποίος λυπάμαι που το λέω, είναι παντελώς απών». 

περισσότερα

Γιγάντιο «Φεγγαρόψαρο» πιάστηκε στα δίχτυα ενός ρωσικού αλιευτικού.

Ο «γίγαντας» του βυθού ζύγιζε ούτε λίγο ούτε πολύ 1,1 τόνο, γεγονός που καθιστούσε το εύρημα των Ρώσων εξαιρετικά σπάνιο.

φεγγαρόψαρο

Δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν αντίκρισαν το τεράστιο «φεγγαρόψαρο» που είχε πιαστεί στα δίχτυα τους τα μέλη του πληρώματος ενός ρωσικού αλιευτικού.

Ο «γίγαντας» του βυθού ζύγιζε ούτε λίγο ούτε πολύ 1,1 τόνο, γεγονός που καθιστούσε το εύρημα των Ρώσων εξαιρετικά σπάνιο, αφού τα ψάρια του συγκεκριμένου είδους (γνωστά και ως “όπα”) δεν ξεπερνούν συνήθως τα 200-300 κιλά.

Αντιμέτωπο με αυτή τη μοναδική ψαριά, το πλήρωμα σύντομα χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα: οι μισοί ψαράδες υποστήριζαν ότι έπρεπε να ρίξουν το πελώριο ψάρι ξανά στη θάλασσα, και οι άλλοι μισοί ανυπομονούσαν να γυρίσουν με αυτό στο λιμάνι του νησιού Ιτουρούπ.

Τελικά, μετά από πολύωρη διαμάχη το πελώριο «φεγγαρόψαρο» πέθανε και το καΐκι το μετέφερε στο λιμάνι, όπου παρέμεινε σε κοινή θέα για άλλα δύο 24ωρα.

Έπειτα, όταν πλέον είχε αρχίσει να σαπίζει, οι ντόπιοι αποφάσισαν να το τεμαχίσουν και να το αφήσουν σε ένα σημείο όπου αφήνουν συνήθως φαγητό για τις ντόπιες καφέ αρκούδες.

Η απόφαση των ψαράδων εξόργισε τους επιστήμονες από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Σαχαλίνης που, έχοντας πληροφορηθεί την ύπαρξή του, έστειλαν αντιπροσωπεία στο Ιτουρούπ για να παραλάβει το ψάρι.

Ετσι, προχώρησαν στη σύναψη μιας συμφωνίας με τους ψαράδες του νησιού, ώστε στο μέλλον ανάλογες «ψαριές» επιστημονικής σημασίας να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα προσοχή.

 

Πηγή Euronews

περισσότερα