Κατηγορία : Νέα

Ενημέρωση για ανάρτηση πίνακα στοιχείων θαλάσσιων εκτάσεων

Ενημέρωση για ανάρτηση πίνακα στοιχείων θαλάσσιων εκτάσεων
για παραχώρηση με την Διαδικασία της Μοριοδότησης

για να διαβάσετε τον πίνακα ανοίξτε το pdf: 197.21461 Ενημέρωση για ανάρτηση πίνακα στοιχείων Υδάτινων Εκτάσεων για Μοριοδότηση _signed

περισσότερα

Την ένταξη περισσότερων αλιέων στο μέτρο της απόσυρσης αλιευτικών σκαφών επιδιώκει το ΥΠΑΑΤ

23132118_1197888053644298_4620803575162961892_n

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Βρυξέλλες, για το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Επίτροπο Αλιείας και Θαλάσσιων Υποθέσεων κ. Karmenu Vella, προκειμένου να συζητήσει την εφαρμογή του μέτρου της απόσυρσης αλιευτικών σκαφών.

Ο κ. Αποστόλου ζήτησε τη συνδρομή της Επιτροπής ώστε να διερευνηθεί κάθε δυνατότητα, προκειμένου να ωφεληθούν περισσότεροι αλιείς από την εφαρμογή του μέτρου, χωρίς να επηρεαστεί ο συνολικός προϋπολογισμός.
Οι δύο πλευρές συζήτησαν εποικοδομητικά και ο Επίτροπος δεσμεύθηκε οι υπηρεσίες του να εξετάσουν τα αιτήματα της Ελληνικής πλευράς, μόλις αυτά κατατεθούν εγγράφως στην Ε. Επιτροπή.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ευχαρίστησε τον Επίτροπο Vella για το εποικοδομητικό του πνεύμα, ενώ παράλληλα και ο Επίτροπος ευχαρίστησε τον Υπουργό για την στήριξή του στους στόχους που έχουν τεθεί στην Διάσκεψη MedFish4Ever και για την εν γένει προσήλωση στις αρχές της βιωσιμότητας τόσο του αλιευτικού τομέα όσο και των αποθεμάτων ιχθύων.

Τέλος, ο κ. Αποστόλου δεσμεύτηκε ότι θα υποβάλει άμεσα τα όσα ζητήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

περισσότερα

Παραχώρηση θαλάσσιας έκτασης για μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας

20140308_kl_ixthyokaliergeies

Ανακοίνωση ανάρτησης πίνακα στοιχείων θαλάσσιας έκτασης προς παραχώρηση για ιχθυοκαλλιέργεια με την διαδικασία της Μοριοδότησης.

για να δείτε τον πίνακα παρακαλώ ανοίξτε το pdf : 2018-01-25 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

περισσότερα

Έκδοση των αδειών για το αλιευτικό εργαλείο βιντζότρατα, μέχρι 31 Μαρτίου 2018

Untitled-1

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ), θα εκδοθούν οι αλιευτικές άδειες για το αλιευτικό εργαλείο βιντζότρατα, με βάση το εγκεκριμένο από την Ε. Επιτροπή, διαχειριστικό σχέδιο, για τους τρεις (3) πρώτους μήνες του 2018, ώστε να κλείσει ο πρώτος κύκλος παρακολούθησης του διαχειριστικού σχεδίου.

Αμέσως μετά, και με βάση την επιστημονική τεκμηρίωσης που θα προκύψει από το ΕΠΣΑΔ, θα επανεξεταστεί το διαχειριστικό σχέδιο και ανάλογα με τα επιστημονικά στοιχεία που θα προκύψουν, θα κριθεί εάν χρειάζεται να εφαρμοστούν νέα διαχειριστικά μέτρα ή ακόμα και η κατάργηση του εργαλείου.

περισσότερα

Παράταση προληπτικής απαγόρευσης αλιείας για τα συρόμενα εργαλεία

glyfada-petrelaio-600x337

Μετά από εισήγηση του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), και με βάση την τεχνική έκθεση που συνέταξε, για το Σαρωνικό κόλπο, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, με απόφασή του, παρατείνει την προληπτική απαγόρευση αλιείας με συρόμενα εργαλεία, σε τμήμα του Σαρωνικού Κόλπου, μέχρι τις 31η Μαρτίου 2018, έως ότου ολοκληρωθούν οι μελέτες που απαιτούνται από το ΕΛΚΕΘΕ.

περισσότερα

Τροποποιήσεις προσκλήσεων ΕΠΑλΘ 2014-2020

SHMA EPAL 2007-2013

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 3.2.2 & 4.2.4
«Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

για να διαβάσετε την τροποποίηση ανοίξτε το pdf : 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης με ΑΔΑ Μέτρα 3 2 2 & 4.2 4

 

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤO ΜΕΤΡO 3.1.22
«Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

για να διαβάσετε την τροποποίηση ανοίξτε το pdf :1η Τροποποίηση Προσκλησης με ΑΔΑ Μέτρο 3 1 22

 

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤO ΜΕΤΡO 3.4.4,
«Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

για να διαβάσετε την τροποποίηση ανοίξτε το pdf : 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης με ΑΔΑ Μέτρο 3 4 4

 

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 3.1.8

«Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του
σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

για να διαβάσετε την τροποποίηση ανοίξτε το pdf : 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης με ΑΔΑ στα Μέτρα 3 1 8 & 4 1 20

 

περισσότερα

Η αλήθεια για το αλιευτικό εργαλείο Βιντζότρατα

Το 2007 με τον Κανονισμό της Μεσογείου 1967/2006 τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπρεπε να εκπονήσουν διαχειριστικά σχέδια για όλα τα δυναμικά εργαλεία , που θα τους επιτρέπουν να συνεχίσουν να λειτουργούν. Για τις μηχανότρατες και τα γρι γρι εκπονήθηκαν από τη χώρα μας τέτοια σχέδια και εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.), πράγμα που δεν έγινε για τη βιντζότρατα.
Γι’ αυτό η Ε.Ε. μας απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 21-11-2013, στην οποία αναφέρεται ότι: «Έως σήμερα, η Ελλάδα δεν έχει θεσπίσει, για τους γρίπους που σύρονται από σκάφη, σχέδιο διαχείρισης που να συνάδει με τις απαιτήσεις του άρθρου 19 του κανονισμού για τη Μεσόγειο». Μάλιστα το 2014 αποφάσισε και τη παραπομπή μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Μπροστά σε αυτή την «απειλή» ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 5-1-2015 ενέκρινε μεν τη χορήγηση άδειας δοκιμαστικής αλιείας, με πρόσχημα την έρευνα εθνικής εμβέλειας για Σχέδιο Αλιείας με Βιντζότρατα, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ γιατί δεν προέβλεπε τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται σε τέτοιου είδους έρευνες. Αντίθετα χρησιμοποίησε αυτή την «απειλή» για να απελευθερώσει την αλιεία με το συγκεκριμένο εργαλείο παραμονές εκλογών.
Με την ανάληψη των κυβερνητικών ευθυνών του Υπουργείου έκρινα αναγκαίο να επανεξεταστεί το συγκεκριμένο σχέδιο, προχωρώντας ταυτόχρονα και στην ανάκληση στις 5/3/2015 της ισχύουσας άδειας αλιείας.
Με τη κοινοποίηση, στις 19-6-2015 από την Ε.Ε., της αιτιολογημένης γνώμης ξεκίνησε η διαδικασία παραπομπής μας στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και δεδομένης της ανάγκης για συλλογή επιπλέον επιστημονικών στοιχείων, αποφασίσαμε τη διενέργεια της απαραίτητης για την έρευνα δοκιμαστικής αλιείας.

Γι’ αυτό και αναθέσαμε στο Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών (ΙΝΑΛΕ) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ να διεκπεραιώσει από κοινού με το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) τη μελέτη «Επικαιροποίηση της επιστημονικής τεκμηρίωσης του Σχεδίου Διαχείρισης της αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος ή τράτα ή βιντζότρατα».
Σε εφαρμογή αυτής της διαδικασίας εγκρίναμε στις 18-12-2015 άδεια δοκιμαστικής αλιείας σε συγκεκριμένα 185 σκάφη, τα οποία εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με την απόφαση η δοκιμαστική αλιεία διενεργήθηκε σε δύο φάσεις, ανά ένα μήνα η κάθε μία και με 90 περίπου σκάφη , ξεκίνησε στις 18-12-2015 και έληξε στις 25-2-2017.

Το ΕΛΚΕΘΕ, ως σύμβουλος της Πολιτείας έχει ως κύριο σκοπό τη διατήρηση και διαχείριση των υδάτινων βιολογικών πόρων και οικοσυστημάτων καθώς και την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε Εθνικούς, Μεσογειακούς, Ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείς οργανισμούς για τη διαχείριση, διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος. Τέτοιες υπηρεσίες εξάλλου περιμένει και η χώρα μας από το ίδιο για τη πρόσφατη ρύπανση του Σαρωνικού.
Οι δύο οργανισμοί, ΕΛΚΕΘΕ και ΙΝΑΛΕ κατέληξαν σε συγκεκριμένο διαχειριστικό σχέδιο, που « τεκμηριώνει την παρέκκλιση της ελάχιστης απόστασης από την ακτή και του ελάχιστου βάθους αλίευσης, με την προϋπόθεση της αυστηρούς 3ετούς παρακολούθησης» σύμφωνα με το οποίο τα σκάφη της βιντζότρατας, θα λάβουν άδεια άσκησης αλιείας και θα παρακολουθούνται με συγκεκριμένους τρόπους.
Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη ολοκληρωμένη και μεγάλης χωρο-χρονικής κλίμακας επιστημονική παρακολούθηση της βιντζότρατας.
Γι αυτό και η παραπομπή της χώρας μας στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια τέθηκε τελικά στο αρχείο με απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων στις 27-4-2017, ενώ στις 13-6-2017 διαβιβάσθηκε ο Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2017 για τη θέσπιση παρέκκλισης του Συμβουλίου, που οφείλουν να τηρούν οι συρόμενοι από σκάφος γρίποι που αλιεύουν στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι μέχρι το 2011 υπήρχαν 456 σκάφη με το εργαλείο βιντζότρατα, που τo 2015 μειώθηκαν στα 250, ενώ σήμερα λειτουργούν 130. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το Υπουργείο μας έχει συνάψει με το ΕΛΚΕΘΕ προγραμματική συμφωνία ύψους 25,7 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας(ΕΠΑΛΘ), για ένα από τα πλέον σημαντικά έργα για την αλιεία, το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων.
Κάναμε κάθε τι το δυνατόν ώστε η χώρα μας να γλυτώσει νέα πρόστιμα. Οφείλουμε να εφαρμόσουμε πιστά τις συμβουλές των επιστημόνων και μόλις έχουμε τα αποτελέσματα των μελετών, θα μπορούμε, σε εθνικό επίπεδο πλέον, να δούμε κατά πόσο χρειάζεται να εφαρμόσουμε νέα διαχειριστικά μέτρα, που μπορούν να φτάσουν ακόμη και στην πλήρη κατάργηση του εργαλείου.
Σε μια τέτοια περίπτωση οι κάτοχοι αυτών των εργαλείων που θέλουν να συνεχίσουν την αλιευτική δραστηριότητα μπορούν να το κάνουν, αφού όλοι σχεδόν διαθέτουν και εργαλεία παράκτιας αλιείας. Για όσους δεν θέλουν θα υπάρξει συγκεκριμένο μέτρο, στα πλαίσια του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, ενίσχυσης της απόσυρσης των εργαλείων σύρσης, του οποίου μπορούν να επωφεληθούν.

 

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Βαγγέλης Αποστόλου

περισσότερα

ΕΠΑλΘ 2014-2020: Αποσύρσεις σκαφών παράκτιας αλιείας

SHMA EPAL 2007-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 6.1.10
«Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» και αφορούν στη δράση «Διάλυση αλιευτικού σκάφους»,
της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

για να διαβάσετε την πρόσκληση ανοίξτε το pdf: 7ΘΧΑ4653ΠΓ-ΜΜΑ

 

περισσότερα

Ελληνικός Αλιευτικός Στόλος : Έκθεση Έτους 2016

10625044_946250515391139_7021169959474938555_n

Ο ελληνικός αλιευτικός στόλος χαρακτηρίζεται από έναν μεγάλο αριθμό αλιευτικών σκαφών (15.183 σκάφη στις 31.12.2016) με μικρή χωρητικότητα και ισχύ μηχανών (71.762,13 GT, και 430.812,49 KW), που αλιεύουν παράκτια αποθέματα κατά μήκος της εκτεταμένης ακτογραμμής της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και των πολυάριθμων ελληνικών νησιών. Το μεγαλύτερο τμήμα του αλιευτικού στόλου (95,13%) αποτελείται από σκάφη που αλιεύουν με στατικά εργαλεία στην παράκτια ζώνη και η αλιεία είναι πολυειδική και πολυσυλλεκτική. Εκ των σκαφών, μόνον τo 1,61% (245 σκάφη) φέρουν πρώτο αλιευτικό εργαλείο γρι-γρι (PS) και στοχεύουν πελαγικά είδη, κυρίως γαύρο και σαρδέλα, ενώ το 1,70% (258 σκάφη) φέρουν πρώτο αλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού με πόρτες (μηχανότρατα, OTB) και στοχεύουν βενθικά είδη, κυρίως κουτσομούρες, μπαρμπούνια, μπακαλιάρους και καρκινοειδή.
Όσον αφορά την κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων, καθώς και την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων, έχουν συνυπολογιστεί στα παλαιότερα δεδομένα και τα δεδομένα που έχουν προκύψει από την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων για τα έτη 2014, 2015, και 2016, καθώς και λοιπά διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι, συνέχεια της χρονικής διακοπής εφαρμογής του εθνικού προγράμματος συλλογής αλιευτικών δεδομένων, μεταξύ 2009-2011, ήδη από το 2012 επανελήφθη σταδιακά η υλοποίηση του προγράμματος.
Οι εκτιμήσεις που προέκυψαν για την αλιευτική δραστηριότητα, καθώς και η κατάσταση των βιολογικά αλιεύσιμων αποθεμάτων, παρουσιάζονται ανά τμήμα του στόλου στα επιμέρους κεφάλαια της έκθεσης.
Από το 2003 μέχρι σήμερα ο ελληνικός αλιευτικός στόλος έχει μειωθεί σημαντικά, στα πλαίσια της εφαρμογής των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, κυρίως μέσω της εφαρμογής του μέτρου της οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων, με οικονομική ενίσχυση, από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Αλιείας. Σύμφωνα με στοιχεία της Ενότητας 3, το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης παρατηρείται σε μικρότερα σκάφη (ολικού μήκους < 12μ.).
Επί πλέον, διαπιστώνεται πλήρης συμμόρφωση με το καθεστώς εισόδων-εξόδων και τήρηση των επιπέδων αναφοράς του ελληνικού αλιευτικού στόλου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενότητας 4.

 

για να διαβάσετε την αναφορά ανοίξτε το pdf: Annual Fleet Report 2016

περισσότερα

Στην Θεσπρωτία ο Πρωθυπουργός : συνάντηση με Ιχθυοκαλλιεργητές

 

22688359_10215383740246339_8479876408791635635_n

Την Τρίτη  24 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Θεσπρωτία, στα πλαίσια της παρουσίας του στην Ήπειρο για το 5ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο, συναντήθηκε  με τους Ιχθυοκαλλιεργητές του νομού.

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη μονάδα συσκευασίας ιχθύων «Δάγων», η οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί, εδώ και τρία χρόνια, με μετόχους τους ιδιοκτήτες πέντε μικρών εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας που δραστηριοποιούνται στη Θεσπρωτία και έχει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της μονάδας, ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Υδατοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας κ. Ιωάννη Χεκίμογλου, τον Πρόεδρο της ΠΟΑΥ Θεσπρωτίας κ. Παναγιώτη Πάντο και τον Πρόεδρο της ΠΑΝΕΜΜΙ κ. Αχιλλέα Χεκίμογλου και τέθηκαν θέματα όπως :  Το χωροταξικό σχεδιασμό και την έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος που θεσμοθετεί την Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών στη Θεσπρωτία, κάτι που όπως σημείωσαν θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το 2019, την ενίσχυση των επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό, μεταποίηση και καινοτομία, μέσω του προγράμματος Αλιεία, που παρουσιάζεται την προσεχή Πέμπτη στην Ηγουμενίτσα,  το χρόνιο πρόβλημα της επιχειρούμενης εγκατάστασης ασφαλτικών στη Λωρίδα Σαγιάδας, ανάμεσα στις Ιχθυοκαλλιέργειες και φυσικά την οικονομική κατάσταση των μεγάλων εταιρειών του κλάδου που ανήκουν στις τράπεζες και συμπαρασύρουν το σύνολο της υδατοκαλλιέργειας.

Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνοδέυονταν από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελο Αποστόλου , τον Υπουργό Ναυτιλίας Παναγιώτη Κουρουμπλή και το βουλευτή του Νομού Μάριο Κάτση, προέτρεψε τους Ιχθυοκαλλιεργητές να αξιοποιήσουν τα επενδυτικά εργαλεία και το νομοθετικό πλαίσιο για τις ομάδες παραγωγών και να στραφούν στην καινοτομία.

22780369_10215383735166212_158521467625270287_n

Σημείωσε ότι στόχος της συνεργασίας των συναρμόδιων υπουργείων με τους παραγωγούς είναι να απορροφηθούν στο σύνολό τους οι κοινοτικοί πόροι των 150 εκ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αλιείας, να δημιουργηθούν υποδομές, βασισμένες στην καινοτομία, οι οποίες θα δώσουν προστιθέμενη αξία στη παραγωγική βάση, ενώ τους επισήμανε την ανάγκη οι ίδιοι οι παραγωγοί να αξιοποιήσουν τον νόμο και να δημιουργήσουν συνεταιρισμούς παραγωγών.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους του πρωτογενούς τομέα, με σημαντική συνεισφορά στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας προσφέροντας περισσότερα από 600 εκατομμύρια σε εξαγωγές κάθε χρόνο.

Τέλος, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι ο κλάδος μπορεί να ενισχυθεί, να επεκταθεί η δραστηριότητά του με σεβασμό στο περιβάλλον και χωρίς προβλήματα στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, και διαμορφώνοντας το νέο μοντέλο παραγωγής, που θα μας οδηγήσει εκτός κρίσης σε ένα βιώσιμο μοντέλο δίκαιης ανάπτυξης.

tsipraspsaria

Μετά την αναχώρηση του πρωθυπουργού, ακολούθησε σύσκεψη των Ιχθυοκαλλιεργητών με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελο Αποστόλου.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής, επισκέφθηκε την Περιφερειακή Διοίκηση του Λιμενικού Σώματος στην Ηγουμενίτσα και την Περιφέρειακή Ενότητα Θεσπρωτίας όπου είχε συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Θωμά Πιτούλη, το Δήμαρχο κ. Ιωάννη Λώλο και τον Πρόεδρο της ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Ανδρέα Νταή.

Οι τέσσερις άνδρες συζήτησαν την πορεία παραχώρησης της χερσαίας ζώνης της Ηγουμενίτσας, τη θεσμοθέτηση ανταποδοτικών από τη λειτουργία του λιμένος προς το Δήμο, ενώ ο κ. Πιτούλης, έθεσε αίτημα κατασκευής νέου αλιευτικού καταφυγίου στην περιοχή Συβότων – Πλαταριάς, μετά τη μετατροπή των υπαρχόντων σε τουριστικών, αίτημα που ο κ. Κουρουμπλή, δήλωσε ότι θα εξετάσει.

22788738_10215386212108134_2204790366240054705_n

WP_20171024_11_07_17_Pro[1]

WP_20171024_11_53_12_Pro[1]

WP_20171024_11_39_10_Pro[1]

περισσότερα