Κατηγορία : Νέα

ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΦΗ: Έτος 2017

16807718_1239789766075453_94274443714522883_n

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Έρευνας Θαλάσσιας Αλιείας με Μηχανοκίνητα Σκάφη, έτους 2017.

 

για να διαβάσετε την έρευνα ανοίξτε το pdf : ΕΛΣΤΑΤ

περισσότερα

42η ετήσια σύνοδος της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο: ορόσημo για τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα

Η 42η  ετήσια σύνοδος της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) προχώρησε σε επιτυχή κατάληξη στις 26 Οκτωβρίου.

Οι αποφάσεις που εγκρίθηκαν στη Ρώμη είναι συγκεκριμένες παραδόσεις πολιτικών δεσμεύσεων που έχουν εξασφαλιστεί με τη διακήρυξη της Μάλτας “MedFish4ever”, τη συνθήκη της Σόφιας για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και τη στρατηγική GFCM 2017-2020. Τα μέτρα που εγκρίθηκαν πρόσφατα θα συμβάλουν στη βελτίωση της κατάστασης των αλιευτικών αποθεμάτων και των οικονομικών προοπτικών στις λεκάνες της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου. Αυτό το επίτευγμα αποδεικνύει ότι η δεσμευθείσα περιφερειακή συνεργασία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στους επείγοντες στόχους της αύξησης των αποθεμάτων σε βιώσιμο επίπεδο και εξασφάλισης ενός βιώσιμου μέλλοντος για τον τομέα.

Picture1

Η 42η σύνοδος της ΓΕΑΜ ολοκλήρωσε την εργασία της την Παρασκευή, στη Ρώμη, μετά από μια εβδομάδα εντατικών συζητήσεων. Η ΓΕΑΜ ενέκρινε σειρά φιλόδοξων μέτρων, ακολουθώντας τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών και την αξιοσημείωτη πολυμερή συνεργασία που δημιουργήθηκε με όλες τις παράκτιες χώρες. Ελήφθησαν 11 αποφάσεις, όλες οι οποίες ξεκίνησαν από την ΕΕ, μερικές από αυτές μαζί με άλλα συμβαλλόμενα μέρη. Οι αποφάσεις αυτές ενισχύουν την αποκατάσταση των αποθεμάτων ιχθύων, καθώς και την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας στην Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο.

Ιδιαίτερη πρόοδος σημειώθηκε όσον αφορά την εξασφάλιση της διαχείρισης ενός μέγιστου αριθμού βασικών τύπων αλιείας στο πλαίσιο πολυετών σχεδίων. Έτσι, η ΓΕΑΜ ενέκρινε πολυετή σχέδια για το ευρωπαϊκό χέλι, τις κόκκινες γαρίδες του Ιονίου κ.α. Τα δύο τελευταία σχέδια δημιούργησαν επίσης ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας, μετά την επιτυχή εφαρμογή παρόμοιων προγραμμάτων στα Στενά της Σικελίας και της Μαύρης Θάλασσας. Επίσης, υιοθετήθηκαν μέτρα διατήρησης και διαχείρισης για τα μικρά πελαγικά στην Αδριατική Θάλασσα, για το Rapa whelk στη Μαύρη Θάλασσα, για το Blue Crab στη Μεσόγειο, καθώς και για τους καρχαρίες και τα σαλάχια. Τα ενοποιημένα μέτρα διαχείρισης για το Στενό της Σικελίας καθώς και οι αποφάσεις σχετικά με τη σήμανση αλιευτικών εργαλείων και την πρόσβαση στις πληροφορίες για τα συμβαλλόμενα μέρη που συμμετέχουν σε κοινά συστήματα επιθεώρησης θα ενισχύσουν περαιτέρω τον έλεγχο και την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας.

Η αποφασιστικότητα που επιδεικνύεται στη Ρώμη αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ανατροπής της ανησυχητικής κατάστασης των αποθεμάτων, την ενίσχυση της γαλάζιας ανάπτυξης και την εξασφάλιση βιώσιμων μέσων διαβίωσης για την περιοχή, σύμφωνα με τους στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ, του προγράμματος “MedFish4ever” και της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής GFCM 2017-2020.

Η ΕΕ επιβεβαίωσε ότι θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των τρίτων χωρών για την ενίσχυση της ανάπτυξης των ικανοτήτων τους, ιδίως μέσω της πολιτικής γειτονίας της. Η ΕΕ θα συνεχίσει επίσης να υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ της Αλγερίας, της Ιταλίας, της Λιβύης, της Μάλτας, του Μαρόκου και της Τυνησίας όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων ελέγχου, παρακολούθησης και εποπτείας στα Στενά της Σικελίας. Επιπλέον, θα ξεκινήσει ένα πιλοτικό σχέδιο για την ενίσχυση των ολοκληρωμένων μέτρων παρακολούθησης και ελέγχου στον Εύξεινο Πόντο. Και τα δύο μέτρα θα συντονιστούν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA).

Η ΓΕΑΜ συμφώνησε επίσης να διοργανώσει δύο εκδηλώσεις τον Ιούνιο του 2019: συνέχεια της παρουσίασης του MedFish4Ever για την αξιολόγηση της προόδου που επιτεύχθηκε από το 2017, καθώς και διάσκεψη για την κοινωνική ανάπτυξη, την απασχόληση και την αξιοπρεπή εργασία στην αλιεία μικρής κλίμακας, η οποία αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του πρόσφατα εγκριθέντος περιφερειακού σχεδίου δράσης για την αλιεία μικρής κλίμακας στην περιοχή. Ακόμη φέτος, στις 10-14 Δεκεμβρίου 2018, το Επιστημονικό Φόρουμ για την Επιστήμη της Αλιείας θα συγκεντρώσει την κοινότητα επιστημόνων με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου, τη συζήτηση σχετικά με τις προόδους, την ενσωμάτωση επιστημονικών γνώσεων για τη στήριξη των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων έρευνας  για την επόμενη δεκαετία.

περισσότερα

WestMED: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει 1,4 εκατ. Ευρώ για τοπική στήριξη

GR vrs EUMOFA_Feb   2018_Greece_EL_rev 23-2-2018

Στις 3 Οκτωβρίου, στο Algiers, το διοικητικό όργανο της πρωτοβουλίας για τη Δυτική Μεσόγειο έχει ξεκινήσει έναν μηχανισμό παροχής βοήθειας ύψους 1,4 εκατ. Ευρώ, ο οποίος δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με αυτόν τον μηχανισμό, η Επιτροπή θα υποστηρίξει τις 10 συμμετέχουσες χώρες και τους ενδιαφερόμενους φορείς για την υλοποίηση αυτής της κοινής προσπάθειας.

Το WestMED είναι μια κοινή πρωτοβουλία μεταξύ χωρών της ΕΕ και τρίτων χωρών. Υποστηρίζει σχέδια που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας στη θαλάσσια λεκάνη της Δυτικής Μεσογείου. Οι εμπλεκόμενες χώρες είναι η Αλγερία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Λιβύη, η Μάλτα, η Μαυριτανία, το Μαρόκο, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Τυνησία.

Η πρόσθετη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ύψους 1,4 εκατομμυρίων ευρώ θα βοηθήσει τις χώρες του προγράμματος WestMED να δημιουργήσουν εθνικούς κόμβους που θα μπορούν να παρέχουν τοπική στήριξη κατά την εκπόνηση προτάσεων έργων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να συμβάλει στην περαιτέρω προώθηση της πρωτοβουλίας και στην παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους ναυτικούς.

Μέσω της πρωτοβουλίας, ήδη οκτώ έργα έλαβαν συνολική χρηματοδότηση ύψους περίπου 7,6 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα αποτελούν παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής της διασυνοριακής συνεργασίας που στοχεύουν στην ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Για παράδειγμα

 

  • οι τοπικές αλιευτικές κοινότητες της Τυνησίας συνεργάζονται με τους Ιταλούς και Γάλλους εταίρους για την ανάπτυξη βιώσιμης αλιείας στην περιοχή
  • τα ινστιτούτα και οι ακαδημίες της ναυτικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία με γαλλικές, ισπανικές και ιταλικές εταιρείες και εταίρους, εργάζονται για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και επαγγελμάτων σε θαλάσσιους τομείς. Αυτό θα οδηγήσει σε νέες θέσεις εργασίας και αυξημένη κινητικότητα των σπουδαστών και των εργαζομένων
  • αρκετές χώρες της Δυτικής Μεσογείου συμμετέχουν σε ένα νέο έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, το οποίο θα συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων
  • Το Μαρόκο συμμετέχει σε ένα έργο για την αποκατάσταση των δασικών φυκών
  • Η Αλγερία συμμετέχει σε ένα σχέδιο ετοιμότητας για την αντίμετόπιση των πετρελαιοκηλίδων

Περαιτέρω πρόοδος αναμένεται τους προσεχείς μήνες. Μια διάσκεψη των ενδιαφερομένων μερών του WestMED προγραμματίζεται στο Αλγέρι στις 3 Δεκεμβρίου, με μια υπουργική συνάντηση.

περισσότερα

HydroMediT 2018

HydroMediT2018-Header-Web-1920x700

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η συμμετοχή στο HydroMediT 2018

Περισσότεροι από 600 ιχθυολόγοι κι επιστήμονες της θάλασσας βρέθηκαν στο Βόλο

 

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το 3ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος – HydroMediT 2018, που πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 11 Νοεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Βόλο. Η συμμετοχή στο συνέδριο ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς περισσότεροι από 600 σύνεδροι βρέθηκαν στο Βόλο, εκπροσωπώντας 31 χώρες, μεταξύ των οποίων η Χιλή, η Κροατία, η Νότιος Αφρική, η Τουρκία, η Γαλλία, η Σαουδική Αραβία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Μαρόκο κ.α.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου, Καθηγητής Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, δήλωσε στην τελετή λήξης «Το συνέδριο μας φέτος αποτέλεσε μια πραγματική κοιτίδα εκπαίδευσης και διαλόγου για τις επιστήμες της Θάλασσας. Το γεγονός πως ξεπεράσαμε τους 300 φοιτητές-συνέδρους καταδεικνύει την τεράστια δίψα των νέων να μάθουν και να ερευνήσουν, έτσι ώστε να προχωρήσουν άμεσα σε καινοτόμες εφαρμογές και ανακαλύψεις».

DSC_0498 DSC_0510

Οι οκτώ προσκεκλημένοι ομιλητές του συνεδρίου έκλεψαν τις εντυπώσεις και έδωσαν τις διαλέξεις τους σε γεμάτα αμφιθέατρα, ενώ οι σύνεδροι παρακολούθησαν με τεράστιο ενδιαφέρον την κεντρική ομιλία του συνεδρίου «Μονο-μοριακές ιστορίες: από τις βιολογικές νανο-μηχανές στους έξυπνους βιοαισθητήρες», από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Αχιλλέα Καπανίδη.

DSC_0488 DSC_0491

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την απολογιστική Τελετή Λήξης, στην οποία παρουσιάστηκαν τα εντυπωσιακά νούμερα που σφράγισαν την επιτυχία του: 605 σύνεδροι από 31 χώρες, 117 Προφορικές παρουσιάσεις, και 106 Posters! Στο κλείσιμο του συνεδρίου ανακοινώθηκε και ο επόμενος προορισμός για το HydroMediT 2020, που θα πραγματοποιηθεί στο πανέμορφο νησί της Λέσβου, στις φιλόξενες εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου www.hydromedit.gr.

DSC_0502 DSC_0504 DSC_0506 DSC_0507 DSC_0518 DSC_0531 DSC_0537 DSC_0541 DSC_0552 DSC_0555 DSC_0559 DSC_0565 DSC_0567 DSC_0575 DSC_0578 DSC_0580 DSC_0586 DSC_0588 DSC_0595 DSC_0597

περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.4.4 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ 2014-2020

2745412108_35466bc825

για να διαβάσετε την απόφαση ανοίξτε το pdf: TROPOPIISI-APOFASIS-EGKRISIS-APOTELESMATON-AXIOLOGISIS-METROU-3.4.4

περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 3.1.8 ΚΑΙ 4.1.20 ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ 2014-2020

SHMA EPAL 2007-2013

για να διαβάσετε την απόφαση ανοίξτε το pdf : APOFASI-EGKRISIS-APOTELESMATON-AXIOLOGISIS-METRON-3.1.8-AND-4.1.20-1

περισσότερα

Οι ψαράδες του ανατολικού Αιγαίου ξεσπούν: Θέλουμε να υπερασπιστούν τακυριαρχικά μας δικαιώματα

karavetis

Εξώδικο Ελλήνων ψαράδων κατά της κυβέρνησης: Τα τουρκικά αλιευτικά προκαλούν και το Λιμενικό δεν αντιδρά

Ο ΓΓ της ένωσης αλιέων Αλεξανδρούπολης μίλησε στο ΘΕΜΑ 104,6 για το εξώδικο που έστειλε στην κυβέρνηση μαζί με άλλους 35 συναδέλφους του

«Θέλουμε να υπερασπιστούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα». Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε μέσω του ΘΕΜΑ 104,6 ο ΓΓ της ένωσης αλιέων Αλεξανδρούπολης Παναγιώτης Καραβέτης, ένας από τους 36 ψαράδες που έστειλαν εξώδικο στην κυβέρνηση με αφορμή την απάθεια στη συνεχιζόμενη προκλητικότητα των Τούρκων αλιέων στο ανατολικό Αιγαίο.

«Το πρόβλημα επεκτείνεται σε όλο το ανατολικό Αιγαίο. Ο Τούρκος πρέπει να σταματάει στα 6 ναυτικά μίλια και στη Λήμνο φτάνουν μέχρι και τα 3 μίλια από τις ακτές ενώ στη βραχονησίδα Ζουράφα κατεβαίνουν έως και 2 δέκατα του μιλίου από τη στεριά της» εξήγησε την κατάσταση ο κ. Καραβέτης.
Όπως κατήγγειλε «δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Το Λιμενικό έρχεται ορισμένες φορές αλλά δεν κάνει κάτι παραπάνω πέρα από μια οπτική επαφή με τους Τούρκους. Μετά από αυτό δεν μπορώ να πω ότι φεύγουν, γιατί να φύγουν, αφού δεν έχει καμία επίπτωση για τους ίδιους».

Σύμφωνα με τον κ. Καραβέτη «οι Τούρκοι ξεκίνησαν την επέκταση στο Αιγαίο Πέλαγος από το 1996 όταν εκδιώχθηκαν από τη Μαύρη Θάλασσα για τις ίδιες πρακτικές. Είδαν το πώς αντιδρούμε και τι χρόνους έχουμε και είδαν ότι υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρόν».
Διευκρινίζοντας γιατί προχώρησαν στην αποστολή εξωδίκου στην κυβέρνηση είπε ότι «επειδή με έγγραφα αλλά και προφορικά έχουμε κάνει παραστάσεις διαμαρτυρίας, θεωρήσαμε το εξώδικο σαν την ύστατη λύση ώστε κάποιος να πει “τι γίνεται εδώ ρε παιδιά;” ή έστω να μας φωνάξουν να συζητήσουμε πώς θα το απαντήσουμε, γιατί υπάρχουν τρόποι αντίδρασης».

Αναρωτήθηκε, τέλος, «έχουμε απειληθεί άμεσα ως κράτος ότι αν συλάβουμε ένα σκάφος που παρανομεί στα ελληνικά χωρικά ύδατα θα υπάρξουν συνέπειες;».

Οι 36 ψαράδες στο εξώδικό τους ζητούν τη λήψη μέτρων καθώς, όπως γράφουν, «θεωρούμε πλέον, ως κάτοικοι της παραμεθορίου, ότι βρισκόμαστε ενώπιον ενός άνισου ακήρυχτου πολέμου με αντιπάλους τους Τούρκους αλιείς και τα τουρκικά περιπολικά σκάφη, τα οποία συνεπικουρούν στην παράνομη και λαθραία αλιεία».

Όπως καταγγέλουν, μάλιστα, στις επαναλαμβανόμενες οχλήσεις τους προς τα αρμόδια όργανα του υπουργείου Ναυτιλίας η απάντηση που έχουν λάβει είναι «ότι, δυστυχώς, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, λόγω του φόβου κλιμάκωσης της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις».

 

περισσότερα

Ανακοίνωση διεξαγωγής 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι και συνεργάτες,

Μια από τις πιο επιτυχείς και μακροχρόνιες δράσεις μας είναι η διοργάνωση των επιστημονικών Συνεδρίων του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου (Π.Σ.Ι.Δ.). Με τις προσπάθειες των μελών μας, των φίλων και συναδέλφων στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα, πετύχαμε την ευρεία αποδοχή του Συνεδρίου γεφυρώνοντας τις δύο κοινότητες που μας καθορίζουν, την κοινότητα των εργαζομένων του Τομέα Αλιείας και την επιστημονική κοινότητα. Το Συνέδριο του Π.Σ.Ι.Δ. αποτελεί σημαντικό σταθμό αναφοράς για τις επιστημονικές εξελίξεις στην αλιεία, στην υδατοκαλλιέργεια, τις εφαρμογές τους και στη διαχείριση των υδάτινων οικοσυστημάτων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του, παρουσιάζονται περίπου 100 επιστημονικές εργασίες, συμμετέχουν περισσότεροι από 500 σύνεδροι και αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία (Aquatic Science and Fisheries Abstracts).

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι, συνεχίζοντας την πορεία που μετράει πάνω από 30 χρόνια, θα πραγματοποιηθεί το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων από 31 Οκτωβρίου έως 1,2,3 Νοεμβρίου 2019 στο Ηράκλειο με τίτλο:

 

«Διαχείριση υδάτινων οικοσυστημάτων: Νέες Προκλήσεις & Προοπτικές»

 

Οι Θεματικές Ενότητες αποφασίσθηκαν να είναι:

  • Θαλάσσια Οικοσυστήματα και Αλιευτικά Αποθέματα
  • Λεκάνες Απορροής και Παράκτια Ζώνη
  • Υδατοκαλλιέργειες και Αλιευτικά προϊόντα.

 

Σας προσκαλούμε να μας τιμήσετε παρακολουθώντας τις εργασίες του από κοντά. Επιπρόσθετα ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει βήμα για την παρουσίαση του επιστημονικού σας έργου, καταθέτοντας τις σχετικές εργασίες σύμφωνα με τις οδηγίες του 1ου circular όταν αυτό δημοσιοποιηθεί.

Πληροφορίες για το 17ο Συνέδριο θα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.psid.gr, ενώ για οποιαδήποτε, ερώτηση, παρατήρηση κλπ θα μπορείτε να αποστέλλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sinedrio-ixthiologon-2019@googlegroups.com. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι ως Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Συνεδρίου έχει οριστεί ο Δρ. Τσερπές Γιώργος, Δ/ντής ερευνών ΕΛΚΕΘΕ, Τηλ: 2810-337851,  e-mail: gtserpes@hcmr.gr

 

περισσότερα