Κατηγορία : Νομοθεσία

ΦΕΚ για εμπορία ειδών τόνου και ξιφία καθώς και αποφάσεις για την διακίνηση και εμπορία προϊόντων του τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών.

Αποφάσεις 46-11830 459-11826 (1)2745412108_35466bc825

περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ

Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε απόφαση με θέμα τη ρύθμιση αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών στην οποία αναφέρονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών αλίευσης, οι περιορισμοί στην άσκησή της, οι υποχρεώσεις δικαιούχων και κυρώσεις κ.α.

περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Την χωροθέτηση ειδικών ζωνών ανάπτυξης γεωργικών δραστηριοτήτων, όπως οι ιχθυοκαλλιέργειες, τα κτηνοτροφικά πάρκα και οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες, προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και περιφέρειες της χώρας.

περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΝΕΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Στις 15 Ιουλίου 2013, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε μια γενική προσέγγιση επί της πρότασης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος των παρεμπιπτόντων παγιδεύσεων θαλασσίων πτηνών  με αλιευτικά εργαλεία ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

περισσότερα