Κατηγορία : Άρθρα

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΛΑΣΠΟΓΑΡΙΔΑΣ

Αλιευτική εκμετάλλευση της μεσογειακής λασπογαρίδας Upogebia pusilla και πιθανές βελτιώσεις του ρυθμιστικού πλαισίου

περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η Επιτροπή απευθύνει έκκληση για συνεργασία προς ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας στην Ευρώπη

περισσότερα