Κατηγορία : Άρθρα

EPILEXIS: Μία πιλοτική έρευνα για την βελτίωση της επιλεκτικότητας της τράτας και την αξιολόγηση των βιολογικών και οικονομικών συνεπειών της.

24-26

Johanna Maria Trawler in West Africa

περισσότερα

Τεχνητοί ύφαλοι και αλιευτικά αποθέματα

Δημήτρης Σ. Κλαουδάτος
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, 47ο km Αθηνών-Σουνίου, Μαύρο Λιθάρι, Τ.Θ. 712, 19013, Ανάβυσσος, Αττική, dklaoudatos@hcmr.gr
περισσότερα

Η Ατλαντική γαρίδα Farfantepenaeus aztecus (Ives, 1891): ένα αλλόχθονο και εμπορικό είδος στις Ελληνικές θάλασσες

Κ. Κεβρεκίδης- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης- Δνση Αγροτικών Υποθέσεων- Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ CALLINECTES SAPIDUS ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ

Εισήγηση των Κοσμά Κεβρεκίδη, Χρυσάνθης Αντωνιάδου, Κυριακής Αβρόμογλου, Ιωάννη Ευσταθιάδη, Χαρίτωνα Χιντήρογλου στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων.

περισσότερα