Κατηγορία : Άρθρα

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας μέσω καινοτόμου προγράμματος γενετικής επιλογής στο λαβράκι.

Χωρίς τίτλοALIEFTIKA 2ALIEFTIKA 2

περισσότερα

Απορριπτόμενα αλιεύματα στις Ελληνικές θάλασσες: το μέγεθος του προβλήματος και οι παράγοντες που το επηρεάζουν.

απορριπτώμενα αλιεύματα

περισσότερα

Ανασύσταση της αλιευτικής παραγωγής και τυπολογία των αλιευτικών παραβάσεων.

ανασύσταση της αλιευτικής παραγωγής και τυπολογία των αλιευτικών παραβάσεων.

περισσότερα