Κατηγορία : Άρθρα

Καινοτομικές τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας και του χρόνου ζωής καλλιεργούμενων μυδιών και εμπορικής αξίας ιχθύων

 

Η αύξηση της διάρκειας ζωής διαφόρων προϊόντων αλιευμάτων (π.χ. αποφλοιωμένα μύδια, φιλέτα ψαριών κ.ά.) στην τοπική αγορά της Ελλάδας και της Ιταλίας είναι απαραίτητη. Τα προϊόντα αυτά παρουσιάζουν διάρκεια ζωής από 5-6 ημέρες υπό ψύξη, μετά την οποία καταστρέφονται αμέσως ή επιστρέφονται πίσω στους παραγωγούς. Δύο καινοτόμες τεχνικές συντήρησης προτείνονται σε αυτό το άρθρο˙η μία προσανατολίζεται προς τα καλλιεργημένα αποφλοιωμένα μύδια και η άλλη σε εμπορικά είδη ψαριών. Αμφότερες οι τεχνικές βελτιώνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής των εν λόγω προϊόντων διατηρώντας ταυτόχρονα τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά (π.χ. υφή, γεύση), ενώ παρουσιάζουν και σημαντικά οικονομικά οφέλη, καθότι  μεταξύ άλλων μειώνουν αισθητά τον αριθμό των αδιάθετων προϊόντων.

Η πρώτη τεχνική συντήρησης αφορά στη ‘θερμή’ αποφλοίωση των μυδιών και εν συνεχεία στην τοποθέτηση του εδώδιμου τμήματος αυτών σε πλαστικές σακούλες με την προσθήκη άλμης (4 ή 10%) ή λευκού ξυδιού (10 ή 15%) ως μέσου πλήρωσης.

Όλα τα δείγματα ελέγχθηκαν διαχρονικά ως προς την μικροβιολογική ποιότητα, εμφάνιση και γεύση. Τα μικροβιολογικά αποτελέσματα έδειξαν ότι τα αποφλοιωμένα μύδια συντηρημένα σε 4% άλμη επιμήκυναν το χρόνο ζωής τους μέχρι 17 μέρες και εκείνα σε 10% άλμη έφτασαν τις 27 μέρες. Τα μύδια διατηρημένα σε λευκό ξύδι υπερέβαλαν ακόμη και τις 32 μέρες ζωής. Οργανοληπτικά, τα μύδια συντηρημένα σε 4% άλμη, σε 10% και 15% λευκό ξύδι προτιμήθηκαν περισσότερο από τους καταναλωτές (αρκετά αποδεκτά) ενώ εκείνα εμβαπτισμένα σε 10% άλμη αξιολογήθηκαν ως πολύ αλμυρά.

Συμπερασματικά, η εναλλακτική αυτή μέθοδος συντήρησης α) συμβάλει ολοκληρωτικά στην εξαφάνιση του καφέ χρώματος που συχνά παρατηρείται στο νερό μέσα στις πλαστικές σακούλες συντήρησης, β) εύκολα μπορεί να υιοθετηθεί από τις εταιρίες παραγωγής και επεξεργασίας μυδιών και γ) επιμηκύνει σε υπερθετικό βαθμό το χρόνο ζωής των μυδιών (κατά 1,8-4,3 φορές περισσότερο από το συμβατικό χρόνο ζωής των 5-6 ημερών) και δ) δεν αλλοιώνει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των μυδιών.

Η δεύτερη τεχνική αναφέρεται στην ειδική συσκευασία φιλέτων διαφόρων ειδών εμπορικών ψαριών σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα κατόπιν κατεργασίας με φυσικά αντιοξειδωτικά. Συγκεκριμένα, τα φιλέτα συσκευάστηκαν σε ειδικούς πλαστικούς δίσκους σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα (45% CO2, 50% N2, 5% O2) και θερμοκρασία συντήρησης -1 ±0.5 oC, με τη χρήση αλοφύτων ως αντιοξειδωτικά.

Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική αύξηση του χρόνου ζωής των ψαριών συγκριτικά με το συμβατικό χρόνο συντήρησης (12 μέρες επιπλέον από τις 6 της φυσιολογικής συντήρησης) με ισχυρά πλεονεκτήματα: α) επιμήκυνση του χρόνου ζωής και δυνατότητα εμπορικής επεκτασιμότητας σε απομακρυσμένες περιοχές, β) μείωση του αριθμού των αδιάθετων ψαριών, γ) ενίσχυση της επιστημονικής πληροφόρησης σχετικά με τη νωπότητα των ψαριών δ) διατήρηση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των φιλέτων χωρίς την ανάγκη χρήσης χημικών πρόσθετων ε) βελτίωση του εμπορικού κέρδους στην αλυσίδα εφοδιασμού (παράκτια αλιεία, βιομηχανία ιχθύων, υδατοκαλλιέργειες,  εταιρίες επεξεργασίας ιχθυηρών).

 

* Η εργασία αυτή υλοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος SUCCESS χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης HORIZON 2020 ( κωδικός έργου 80568), με τίτλο “Στρατηγική της χρήσης της ανταγωνιστικότητας για την εδραίωση της οικονομικής βιωσιμότητας του τομέα των ευρωπαϊκών αλιευτικών προϊόντων”

 για να διαβάσετε το άρθρο ανοίξτε το pdf: Report (Greek-Italian) (002)

 

περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑBΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ydatokalliergies

Ανοίξτε το pdf για να συνεχίσετε : ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ στις ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ αλιευρικα νεα

περισσότερα

DIVERSIFY: Ο έλεγχος της αναπαραγωγής του μαγιάτικου συντελεί σε μια επιτυχημένη παραγωγική χρονιά

Χωρίς τίτλο

DIVERSIFY:

Ο έλεγχος της αναπαραγωγής του μαγιάτικου συντελεί σε μια επιτυχημένη παραγωγική χρονιά

 

Γιάννης Φακριάδης 1,2, Francesca Lisi 3, Συγγελάκη Ειρήνη 1, Κωνσταντίνος Μυλωνάς 1

1 Ελληνικό  Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών,

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών

2 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας

3 Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Υδατοκαλλιέργεια

 

Το μαγιάτικο (Seriola dumerili)

Η διαφοροποίηση της ευρωπαϊκής ιχθυοκαλλιέργειας με την παραγωγή νέων ειδών φαίνεται να είναι άμεση ανάγκη.  Τα κύρια χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν τα υποψήφια για παραγωγή είδη είναι: α) η υψηλή εκτίμηση των καταναλωτών ώστε να επιτευχθούν υψηλές τιμές πώλησης, β) η γρήγορη ανάπτυξη και γ) το μεγάλο μέγεθος που επιτρέπει φιλετοποίηση και παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας.  Το μαγιάτικο είναι ένα είδος που καλύπτει τα παραπάνω κριτήρια, δεδομένου ότι έχει παγκόσμια αγορά και κατανομή, ενώ αναπτύσσεται ταχύτατα (6 kg στα 2.5 χρόνια).  Το συγκεκριμένο είδος έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια και θα μπορούσε να αποτελέσει πεδίο ανάπτυξής της τα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι η παραγωγή των κυρίαρχων ειδών -τσιπούρας και λαβρακιού- φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί, ενώ και άλλες χώρες έχουν αναπτύξει την τεχνογνωσία και παράγουν πλέον σημαντικές ποσότητες από τα παραπάνω είδη.  Επιπρόσθετα, η παραγωγή μαγιάτικου δεν θα ήταν ανταγωνιστική με τα ήδη παραγόμενα ψάρια της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο είδος παράγεται το καλοκαίρι και θα πωλείται σε διαφορετικά μεγέθη από αυτά της τσιπούρας και του λαβρακιού, αλλά και με διαφορετική μορφή (φιλέτο).  Δηλαδή θα διευρύνει τη ζήτηση στις υφιστάμενες αγορές με νέα προϊόντα και θα δημιουργήσει διείσδυση σε νέες αγορές.

Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα DIVERSIFY (www.diversifyfish.eu) ασχολείται με τα κύρια προβλήματα που πρέπει να λυθούν για να αναπτυχθεί η βιομηχανική εκτροφή του μαγιάτικου, όπως και αυτή πέντε άλλων ειδών που ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή ιχθυοκαλλιέργεια.  Ένα από τα σημαντικότερα είναι οι δυσλειτουργίες στην αναπαραγωγή του, αφού όπως φάνηκε σε πειράματα προηγούμενων ετών (Φακριάδης Γ., Corriero A., Μυλωνάς Κ., Αλιευτικά Νέα, Σεπτέμβριος 2015, τ.102) είτε δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει την αναπαραγωγική διαδικασία σε συνθήκες ιχθυοκαλλιέργειας είτε η παραγωγή αυγών δεν είναι προβλέψιμη.

Εικόνα 1. Η ομάδα δειγματοληψίας

Εικόνα 1. Η ομάδα δειγματοληψίας

Η ανάπτυξη ενός βελτιωμένου πρωτοκόλλου πρόκλησης ωοτοκίας του μαγιάτικου

Ένα από τα πειράματα του DIVERSIFY ήταν η σύγκριση δύο διαφορετικών μεθόδων πρόκλησης ωοτοκίας, χρησιμοποιώντας είτε εμφυτεύματα ελεγχόμενης έκλυσης γοναδοεκλυτίνης (GnRHa) είτε επαναλαμβανόμενες ενέσεις GnRHa, το οποίο έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Ε. στη Σαλαμίνα -ενός εταίρου του προγράμματος DIVERSIFY- την περίοδο του Ιουνίου 2016 (Εικόνες 1, 2 και 3).  Με βάση τη γνώση που αποκτήθηκε τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά την διαχείριση των γεννητόρων και την απόκρισή τους σε θεραπείες πρόκλησης ωοτοκίας, έγινε έλεγχος της αναπαραγωγικής κατάστασης των ψαριών (n=28) και χωρίστηκαν σε τέσσερις δεξαμενές (Εικόνα 4), όπου ανά δύο εφαρμόστηκε μία διαφορετική μέθοδος πρόκλησης ωοτοκίας (Εικόνα 5).  Ταυτόχρονα, στα αρσενικά χορηγήθηκαν εμφυτεύματα GnRHa για να διασφαλιστεί η παραγωγή σπέρματος.  Συνολικά έγιναν τρεις θεραπείες με ενέσεις GnRHa σε εβδομαδιαία βάση, ενώ χορηγήθηκαν εμφυτεύματα την πρώτη και την τρίτη εβδομάδα. Γινόταν έλεγχος για την παραγωγή αυγών τρεις φορές την ημέρα και όταν υπήρχαν, συλλέγονταν και γινόταν αξιολόγηση της ποιότητάς τους (Εικόνα 6).  Στη συνέχεια, τα αυγά τοποθετούνταν σε επωαστήρες μέχρι την αποστολή τους στο εκκολαπτήριο.  Παράλληλα, ένας αριθμός αυγών (n=186 από κάθε ωοτοκία) τοποθετούνταν ατομικά σε πλάκες μικροτιτλοδότησης 96 θέσεων, και διατηρούνταν σε επωαστήρα ελεγχόμενης θερμοκρασίας.  Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της εκκολαψιμότητας των αυγών και της επιβίωσης των νυμφών μέχρι την απορρόφηση της λεκίθου.

Εικόνα 2. Κλωβός με μαγιάτικα

Εικόνα 2. Κλωβός με μαγιάτικα

Η απόδοση των δύο θεραπειών ήταν σημαντικά διαφορετική τόσο όσον αφορά την ημερήσια παραγωγή αλλά και τον συνολικό αριθμό αυγών.  Η θεραπεία με εμφυτεύματα GnRHa είχε ως αποτέλεσμα η μέση ημερήσια παραγωγή αυγών να κυμαίνεται στα 15.231 αυγά kg-1 ψαριού σε αντίθεση με τις ενέσεις GnRHa όπου οι αντίστοιχες παραγόμενες ποσότητες ήταν αυγά kg-1 ψαριού ανά ημέρα (Πίνακας 1).  Η μέγιστη ημερήσια παραγωγή αυγών ξεπέρασε τα 4 εκατομμύρια αυγά/ δεξαμενή στην περίπτωση των εμφυτευμάτων, ενώ έφθασε μόνο τα 2,5 εκατομμύρια αυγά/δεξαμενή στην περίπτωση των ενέσεων.  Καθόλη την αναπαραγωγική περίοδο, παρήχθησαν συνολικά 27 εκατομμύρια αυγά με την χορήγηση εμφυτευμάτων GnRHa σε αντίθεση με περίπου 10,5 εκατομμύρια αυγά με την χορήγηση ενέσεων GnRHa.  Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα ποσοστά γονιμοποίησης των αυγών μεταξύ των θεραπειών, τα οποία ήταν 38% για τα εμφυτεύματα και 34% για τις ενέσεις, αντίστοιχα (Πίνακας 1).  Αντίστοιχη ήταν η κατάσταση και στις παραμέτρους ποιότητας των αυγών -επιβίωση εμβρύου μετά από 24 ώρες, εκκόλαψη και επιβίωση 5 ημερών- όπου δεν βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των διαφορετικών θεραπειών.

Τα παραπάνω αυγά διατέθηκαν στο εκκολαπτήριο του ΕΛΚΕΘΕ για την υλοποίηση των πειραμάτων που έχουν σχεδιαστεί όσον αφορά την νυμφική εκτροφή και πάχυνση του μαγιάτικου στα πλαίσια του προγράμματος.  Αυγά διατέθηκαν επίσης σε αρκετούς ιχθυογεννητικούς σταθμούς της Ελλάδας και της Κύπρου, ώστε να δοκιμαστούν οι διαφορετικές τεχνικές εκτροφής που χρησιμοποιούνται αλλά και να προετοιμαστεί το έδαφος για την εμπορική αξιοποίηση του είδους από την Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια.

Εικόνα 3. Αναισθητοποίηση μαγιάτικου για την πρόκληση της ωοτοκίας

Εικόνα 3. Αναισθητοποίηση μαγιάτικου για την πρόκληση της ωοτοκίας

Παραγωγή του μαγιάτικου

Χρησιμοποιώντας τα αυγά που προήλθαν από τα πειράματα αυτά, παράχθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ για πρώτη φορά ένας μεγάλος αριθμός ιχθυδίων >100,000 (θα ακολουθήσει άρθρο με περαιτέρω λεπτομέρειες σε επόμενο τεύχος), ο οποίος ξεπέρασε κάθε παραγωγική προσδοκία, κάνοντας το έτος 2016 ως το πιο επιτυχημένο για την εκτροφή του μαγιάτικου μέχρι σήμερα, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  Όπως και με τα αυγά, σημαντικός αριθμός ιχθυδίων που παρήχθησαν στο εκκολαπτήριο του ΕΛΚΕΘΕ μεταφέρθηκαν σε διαφορετικές μονάδες της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας με σκοπό την πάχυνσή τους σε βιομηχανικές συνθήκες εκτροφής (Εικόνα 7).

 

Συμπερασματικά, αποδείχθηκε ότι η χορήγηση εμφυτευμάτων GnRHa στο μαγιάτικο προκαλεί την παραγωγή περισσότερων αυγών καλής ποιότητας σε σχέση με τις ενέσεις GnRHa, ενώ ταυτόχρονα απαιτείται λιγότερη διαχείριση των ψαριών.  Στη συνέχεια, στα πλαίσια του DIVERSIFY, έχουν σχεδιαστεί πειράματα που θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο το πρωτόκολλο πρόκλησης ωοτοκίας στο μαγιάτικο, όπως είναι η εξακρίβωση του βέλτιστου χρόνου θεραπείας και της βέλτιστης δόσης GnRHa.  Αναμένουμε ότι στο τέλος αυτού του προγράμματος θα προκύψει ένα χρήσιμο πρωτόκολλο, κατάλληλο για την εφαρμογή του σε παραγωγική κλίμακα, όπου θα βοηθήσει στην παραγωγή καλής ποιότητας αυγών μαγιάτικου, και κατ’ επέκταση ενός νέου είδους για την μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια.

Εικόνα 4. Δεξαμενή γεννητόρων και συλλέκτης αυγών

Εικόνα 4. Δεξαμενή γεννητόρων και συλλέκτης αυγών

Εικόνα 5. Βιοψία

Εικόνα 5. Βιοψία

Εικόνα 6. Συλλογή αυγών

Εικόνα 6. Συλλογή αυγών

Εικόνα 7. Ιχθύδια μαγιάτικου

Εικόνα 7. Ιχθύδια μαγιάτικου

περισσότερα

Ερωτήσεις & απαντήσεις σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες στην ΕΕ για το 2017.

main_european-commission-702-336

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων του 2017 εντός του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωσή της σχετικά με την ετήσια δημόσια διαβούλευση.

Η Επιτροπή ζητά τις απόψεις των κρατών μελών, της αλιείας και των μη κυβερνητικών οργανώσεων τα  γνωμοδοτικά συμβούλια, καθώς και τους ενδιαφερόμενους πολίτες και οργανισμούς, μέσω μίας  online δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα χρησιμοποιηθεί κατά την προετοιμασία των προτάσεών της για τις αλιευτικές δυνατότητες κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου .

Ποιες είναι οι αλιευτικές δυνατότητες;

Κάθε χρόνο, η Επιτροπή εμφανίζει τα λεγόμενα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) που πρέπει να εφαρμοστούν το επόμενο έτος για τα περισσότερα εμπορικά αποθεμάτα στα ύδατα της ΕΕ, εκτός από τη Μεσόγειο Θάλασσα. Τα προτεινόμενα ποσά βασίζονται σε βιολογικές συμβουλές και οικονομικές αναλύσεις από ανεξάρτητους φορείς. Αργότερα μέσα στο έτος, το Συμβούλιο, που αποτελείται από τους Υπουργούς Αλιείας του κάθε κράτους μέλους και της Επιτροπής, λαμβάνει την τελική απόφαση για τα εν λόγω TAC. Μόλις καθοριστούν, τα ποσά κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με τις προσυμφωνημένες μετοχές, τις λεγόμενες ποσοστώσεις όπου διαχειρίζονται ανάλογα.

Από πού προέρχονται οι επιστημονικές συμβουλές;

Ψαράδες παρέχουν στοιχεία σχετικά με τους αλιεύματα και την αλιευτική δραστηριότητα, τα οποία χρησιμοποιούνται από εμπειρογνώμονες, οι οποίοι στη συνέχεια αξιολογούν την κατάσταση των αποθεμάτων. Οι ειδικοί χρησιμοποιούν επίσης δείγματα από τις εμπορικές εκφορτώσεις και από τις απορρίψεις, και χρησιμοποιούν ερευνητικά σκάφη για να αναλύσουν  τους πληθυσμούς των ψαριών σε διαφορετικά σημεία στη θάλασσα και διαφορετικές εποχές του έτους. Καθορίζουν την κατάσταση των αποθεμάτων και στη συνέχεια  υπολογίζουν με την βοήθεια μοντέλων το  ποσό των ιχθυοαποθεμάτων που θα πρέπει να αλιεύεται ώστε να είναι βιώσιμο το απόθεμα και για το επόμενο έτος. Αυτή η εργασία γίνεται υπό το συντονισμό του ανεξάρτητου Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES), ο οποίος παρέχει στην Επιτροπή ανεξάρτητες συμβουλές. Σε ορισμένες περιπτώσεις ζητείται η γνώμη άλλων συμβουλευτικών οργάνων, όπως η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ).

psaria-660-4

Ποια είναι η βάση για τις αλιευτικές δυνατότητες;

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική της ΕΕ (ΚΑΠ) καθορίζει τον νομικά δεσμευτικό στόχο της επίτευξης  της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ) το συντομότερο δυνατό και μέχρι το 2020 το αργότερο. ΜΒΑ μεταφράζεται σε παράδοση των υψηλότερων δυνατών μακροπρόθεσμων αλιευμάτων. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στη βιώσιμη διατήρηση των αποθεμάτων και επιτρέπει την μεγιστοποίηση της προσφοράς ψαριών από την αλιεία. Τα TAC καθορίζονται με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης.

Από το 2015 έχει εισαχθεί σταδιακά υποχρέωση εκφόρτωσης, απαγορεύοντας έτσι την ρίψη ψαριών πίσω στη θάλασσα μόλις έχει αλιευθεί. Από το 2019, όλες οι ευρωπαϊκές αλιευτικές δραστηριότητες θα υποχρεώνονται να διατηρούν τις εκφορτώσεις. Το 2016, τα βενθοπελαγικά ψάρια (π.χ. γάδος, μπακαλιάρος, βακαλάος) άρχισαν να υπόκεινται στην υποχρεωτική εκφόρτωση από τα  νερά του Ατλαντικού και της Βόρειας Θάλασσας. Η αλλαγή αυτή έχει επιπτώσεις στα αντίστοιχα επίπεδα TAC, τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν  λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στο παρελθόν τα ψάρια απορρίπτονταν ενώ τώρα εκφορτώνονται.

Ενώ τα TAC καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, για τη διαχείριση της υποχρέωσης εκφόρτωσης, τα κράτη μέλη προετοιμάζουν την εφαρμογή σε περιφερειακό επίπεδο, μέσω των δικών τους σχεδίων των απορρίψεων και όχι μέσω λεπτομερών αποφάσεων που λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο στις Βρυξέλλες.

Λειτουργεί η πολιτική;

Ναι. Στην περιοχή του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής), η κίνηση προς την αειφορία είναι τόσο διαδεδομένη και ορατή. Ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 2000 τα  περισσότερα αποθέματα υπεραλιεύονταν, σήμερα περισσότερο από το ήμισυ των αποθέματων διαχειρίζονται με βιώσιμο τρόπο, και αυτό περιλαμβάνει πολλά από τα μεγαλύτερα εμπορικά και πιο πολύτιμα αποθέματα. Αυτό είναι πραγματική και σημαντική πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Στη Μεσόγειο Θάλασσα και τη Μαύρη Θάλασσα τα περισσότερα αποθέματα υφίστανται υπεραλίευση. Ενώ τα κράτη μέλη έχουν θέσει σχέδια διαχείρισης κατά τόπους  σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, αυτά δεν έχουν ακόμη δείξει απτά αποτελέσματα.

περισσότερα

Έκθεση της επιτροπής προς το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το συμβούλιο σχετικά με τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές

ALIEFTIKA 5

περισσότερα

DIVERSIFY: Μελέτη του αναπαραγωγικού κύκλου του μαγιάτικου και παραγωγή αυγών

Διαβάστε εδώ την μελέτη του αναπαραγωγικού κύκλου του μαγιάτικου και παραγωγή αυγών Diversify

περισσότερα