: € 0.00

Μηχανότρατα σιδερένια 21 μ., 6 ετών, ανταλλάσσεται με γριγρι σιδερένιο μέχρι 23 μ. Σοβαρές προτάσεις.
Αυτή η Αγγελία έχει προβληθεί 810 φορές.